Class 3 Estonian

Once you have translated a line of English text, replace the English text with the new translation.
Please do not change the time codes.

Class 3

0:00:00.329,0:00:04.450
» NEIL SMITH: Öeldakse, et raha
paneb rattad käima.

0:00:04.450,0:00:06.920
» DAVID HARVEY: Jah.

0:00:06.920,0:00:08.519
See on nii paeluv -

0:00:11.629,0:00:14.569
raha. Me kõik kasutame seda,

0:00:14.569,0:00:16.279
muretseme selle üle,

0:00:16.279,0:00:19.569
kulutame tohutult aega
selle saamiseks.

0:00:19.569,0:00:24.630
Aga küsides kelleltki küsimuse: "Mis on raha?",

0:00:24.630,0:00:29.159
ei suuda enamik anda selget vastust.

0:00:29.159,0:00:33.360
Mulle on mällu sööbinud koht

0:00:33.360,0:00:38.230
Dickensi romaanist "Dombey ja poeg", kus
väike Paul, kelle ema on surnud, on väga haige,

0:00:38.230,0:00:43.750
küsib korduvalt isa käest:
"Paps, mis on raha?" - ja härra Dombey,

0:00:43.750,0:00:47.510
suur ettevõtja ja kaupmees,

0:00:47.510,0:00:49.430
ei oska vastata.

0:00:49.430,0:00:54.270
Ta püüab seletada, et "see on miski,
millega saab palju asju teha".

0:00:54.270,0:00:58.540
Ja väike Paul küsib: "Kuid miks
see siis ema tagasi ei saa tuua?"

0:00:58.540,0:01:02.690
Härra Dombey on selle peale nii
nõutu, et lahkub toast.

0:01:02.690,0:01:05.960
Minu meelest see küsimus - mis on raha

0:01:05.960,0:01:10.980
ja selle funktsioon ühiskonnas -
see küsimus on

0:01:10.980,0:01:16.930
kõigile saladuseks.

0:01:16.930,0:01:20.729
Samas oleme pidevalt rahale keskendumas,

0:01:20.729,0:01:23.050
teadmata, mis see on.

0:01:23.050,0:01:25.440
Marx püüab

0:01:25.440,0:01:28.770
meile öelda

0:01:28.770,0:01:31.820
raha kohta midagi,

0:01:31.820,0:01:36.409
millest me enne aru ei saanud.

0:01:36.409,0:01:44.240
Isegi Marxi jaoks on rahateooria äärmiselt keeruline.

0:01:44.240,0:01:48.780
Nii et kolmas peatükk ("Raha ehk kaupaderinglus")

0:01:48.780,0:01:52.990
on arvatavasti raamatu kõige raskem peatükk.

0:01:52.990,0:01:58.229
Küsides "Kapitali" lugemist
alustanud inimestelt, kus kohal

0:01:58.229,0:02:03.270
nad alla andsid, on enamasti
vastuseks 3. peatükk. Minu töö on

0:02:03.270,0:02:05.549
aidata inimesi läbi kolmanda peatüki,

0:02:05.549,0:02:09.729
pärast mida on tunne,
justkui oleks läbitud puhastustuli.

0:02:09.729,0:02:17.909
Pärast seda on ees taevas. »NEIL SMITH: Läheb lihtsamaks.
»DAVID HARVEY: Just.

0:02:34.109,0:02:39.039

0:02:41.559,0:02:44.089
Tänapäeva New York

0:02:44.089,0:02:46.429
pakub hea

0:02:46.429,0:02:48.900
tausta kõige selle üle

0:02:48.900,0:02:52.439
mõtlemiseks. Samas peame silmas
pidama, et see peatükk rahast kirjutati

0:02:52.439,0:02:56.229
140…150 aastat tagasi,

0:02:56.229,0:02:58.810
ja tekib küsimus,

0:02:58.810,0:03:01.049
mil määral

0:03:01.049,0:03:08.969
on see analüüs praegu asjakohane.

0:03:08.969,0:03:11.909
See 3. peatükk valmistab

0:03:11.909,0:03:17.199
tavaliselt inimestele raskusi.

0:03:17.199,0:03:22.779
Mainisin eelnevalt, et paljud "Kapitali"
lugemist alustajad loobuvad selle

0:03:22.779,0:03:27.099
peatüki juures, kuna see on tihe
ja keeruline, ning toimuvat on

0:03:27.099,0:03:29.529
raske mõista.

0:03:29.529,0:03:31.889
Aga kui te peate kinni

0:03:31.889,0:03:36.179
minu antud raamistikust, mõtlete selle üle,

0:03:36.179,0:03:39.949
siis sellele peatükile lähenedes, struktuuri
üle mõeldes, tuleb teile meelde

0:03:39.949,0:03:41.480
selle koht

0:03:41.480,0:03:44.049
laiemas argumendis.

0:03:44.049,0:03:48.289
Sest argument on jällegi küllaltki lihtne ja sarnaneb

0:03:48.289,0:03:51.769
oma vormilt eelnenud argumentidele.

0:03:51.769,0:03:54.239
Teil on vahest kõrini,

0:03:54.239,0:03:56.329
et formuleerin seda taas

0:03:56.329,0:03:59.419
tahvlil… Kuid Marx alustab

0:03:59.419,0:04:05.489
RAHAKAUBA ideega,

0:04:05.489,0:04:10.959
ehk - raha kui kaup.

0:04:10.959,0:04:14.389
Nagu kombeks, esitab ta küsimusi:

0:04:14.389,0:04:20.759
Kuidas see kaup toimib?
Mis funktsioone see täidab? Seejärel

0:04:20.759,0:04:24.459
leiab ta duaalsuse, kahestumuse.

0:04:24.459,0:04:26.320
Oleme seda ennegi näinud.

0:04:26.320,0:04:28.249
Ja kahestumine seisneb selles,

0:04:28.249,0:04:35.030
et rahakaup on nii VÄÄRTUSTE MÕÕT

0:04:35.030,0:04:44.099
kui ka RINGLEMISVAHEND.

0:04:47.729,0:04:50.139
Ja need kaks funktsiooni

0:04:50.139,0:04:54.490
on üksteisega mõnevõrra

0:04:54.490,0:04:56.819
ühildumatud, ja Marx käsitleb

0:04:56.819,0:04:59.999
peatüki esimeses osas

0:04:59.999,0:05:05.309
väärtuste mõõdu funktsiooni ja
sellega seotud komplikatsioone.

0:05:05.309,0:05:08.460
Teine osa käsitleb ringlemisvahendit

0:05:08.460,0:05:12.489
ja selle komplikatsioone.

0:05:12.489,0:05:15.529
Lõpuks tuleb ta tagasi

0:05:15.529,0:05:24.729
MAAILMARAHA juurde,

0:05:26.499,0:05:32.990
millele üllatuslikult saab omaseks vastuolu.

0:05:32.990,0:05:34.379
Pole midagi uut

0:05:34.379,0:05:37.569
Marxi esitusviisi juures.

0:05:37.569,0:05:40.449
See on tema põhimeetod.

0:05:40.449,0:05:43.860
Siin on raskeks osaks see,

0:05:43.860,0:05:49.110
et kuigi Marx lisas arutlusse

0:05:49.110,0:05:52.639
konkreetsest ja abstraktsest tööst

0:05:52.639,0:05:55.969
lisaelemente argumendi laiendamiseks,

0:05:55.969,0:06:04.009
siis väärtuste mõõdu juurde
lisab ta väikese hargnemise

0:06:04.009,0:06:09.629
raha kui väärtuse mõõdu ja
hinna mõõdu vahel.

0:06:09.629,0:06:14.029
Selle väite juures on niisiis väike kõrvalepõige.

0:06:14.029,0:06:15.150
Sama sorti

0:06:15.150,0:06:18.490
kõrvalepõike teeb ta

0:06:18.490,0:06:22.149
ringlemisvahendeid käsitledes.

0:06:22.149,0:06:25.129
Eriti kui ta vaatleb

0:06:25.129,0:06:30.199
konkreetset raha, kuldmünte ja rahamärke,

0:06:30.199,0:06:33.069
küsib Marx: mis seos on

0:06:33.069,0:06:34.909
reaalsete asjade ja

0:06:34.909,0:06:38.389
selle vahel? - Mis viib teda arutlusele

0:06:38.389,0:06:40.320

0:06:40.320,0:06:45.089
rahast kui arvestusrahast, krediitrahast,
ja teistest raha vormidest.

0:06:45.089,0:06:50.020
Tegelikult hakkab ta valgustama

0:06:50.020,0:06:56.279
rahaga seotud keerulisi toiminguid
selle strateegia kaudu.

0:06:56.279,0:06:59.569
Kuid peatüki põhistruktuur on

0:06:59.569,0:07:03.889
sarnane eelnevate

0:07:03.889,0:07:08.379
käsitlustega kaupadest,

0:07:08.379,0:07:13.330
abstraktsest ja konkreetsest tööst, relatiivsest
ja ekvivalentvormist. Marx käitub

0:07:13.330,0:07:16.699
siin samal viisil.

0:07:16.699,0:07:21.749
Kui te peate seda meeles, saate vältida vajumist

0:07:21.749,0:07:27.449
selle peatüki argumendi detailide rägastikku,

0:07:27.449,0:07:31.240
ehkki ka detailid on tähtsad.

0:07:31.240,0:07:33.490
Esitan

0:07:33.490,0:07:36.469
argumenti sel viisil, kuna

0:07:36.469,0:07:41.079
tähtsate ja mõjuvate detailidega
maadlemise kõrval

0:07:41.079,0:07:45.680
peate siiski meeles pidama,

0:07:45.680,0:07:50.279
et Marxil on oma raamistik, milles

0:07:50.279,0:07:53.890
ta argumenti edasi viib - selline on

0:07:53.890,0:07:57.310
peatüki raamistik.

0:07:57.310,0:07:58.939
Eelnevat silmas pidades

0:07:58.939,0:08:02.690
vaatame seda loo osa:

0:08:02.690,0:08:05.419
raha, või rahakaup kui

0:08:05.419,0:08:07.289
väärtuste mõõt. [väärtusmõõt]

0:08:10.729,0:08:14.039
Selles peatükis toimub arutluse üleminek

0:08:14.039,0:08:17.139
rahast kui kaubast (rahakaubast)

0:08:17.139,0:08:21.339
rahale kui üldisele, maailmarahale,

0:08:21.339,0:08:27.479
mida tänapäeval ei esinda
loomulikult ükski kindel kaup.

0:08:27.479,0:08:32.099
Miski muu esindab tänapäeval raha,
mida hakkame aimama

0:08:32.099,0:08:34.120
Marxi tõlgenduses.

0:08:34.120,0:08:40.170
Lihtsustamise eesmärgil

0:08:40.170,0:08:45.380
eeldab Marx peatüki valdavas osas
(ehkki vahetevahel toob ta sisse

0:08:45.380,0:08:48.070
hõbeda või mõne muu asja),

0:08:48.070,0:08:53.480
kuid eeldus on, et rahakaubaks on kuld.

0:08:53.480,0:08:58.500
Seega kasutab ta näitena kulda

0:08:58.500,0:09:00.970
ja eeldab,

0:09:00.970,0:09:04.940
et kuld on saanud rahakaubaks,

0:09:04.940,0:09:08.640
mida vaadelda.

0:09:08.640,0:09:12.260
Kohe seejärel ta kirjutab,

0:09:14.250,0:09:17.760
peatüki esimesel leheküljel:
"Raha kui väärtusmõõt on (…)
at the bottom of the first page
here: "Money as a measure of value

0:09:17.760,0:09:21.330
vajalik avaldumisvorm."
is the necessary form of appearance…"

0:09:21.330,0:09:27.420
Olen pidevalt

0:09:27.420,0:09:31.280
rõhutanud ühiskondliku
vajaduse tähtsust.

0:09:31.280,0:09:34.360
Mis on ühiskondlikult vajalik?

0:09:34.360,0:09:36.750
Ja siin ta ütleb, et see

0:09:36.750,0:09:38.390
avaldumisvorm

0:09:38.390,0:09:42.640
on vajalik; ühiskondlikult vajalik.

0:09:42.640,0:09:44.350
Ja see on vajalik

0:09:44.350,0:09:47.950
kaupadele sisemiselt omase
väärtusmõõduna, nimelt

0:09:47.950,0:09:55.170
tööajana, täpsemalt -
ühiskondlikult vajaliku tööajana.

0:09:55.170,0:09:58.260
Seega on vastastikune seos

0:09:58.260,0:10:02.420
ühelt poolt kaupade maailma ja
nendes kehastuva ühiskondlikult

0:10:02.420,0:10:04.580
vajaliku tööaja, - ja

0:10:04.580,0:10:07.170
teiselt poolt ühiskondlikult
vajaliku tööaja vahel,

0:10:07.170,0:10:11.940
mis kehastub kullas.

0:10:11.940,0:10:15.180
Kuid siis astub ta sammu edasi,

0:10:15.180,0:10:18.580
leheküljel 90:

0:10:18.580,0:10:24.090
"Kaupade hind ehk rahavorm on,
when he says: "The price
or money-form of commodities

0:10:24.090,0:10:26.660
nagu kaupade väärtusvorm üldse, erinev
is like their form of
value generally, quite distinct

0:10:26.660,0:10:29.870
nende tajutavast reaalsest
kehalisest vormist, ta on järelikult
from their palpable and real bodily
form; it is therefore

0:10:29.870,0:10:34.970
ainult ideaalne ehk kujuteldav vorm."
a purely ideal or notional form."

0:10:34.970,0:10:38.140
Ideaalne ehk 'mõtteline',

0:10:38.140,0:10:43.800
ehk loodud meie mõtetes.

0:10:43.800,0:10:46.260
"(…) kuigi nähtamatult, (…)",
"Although invisible",

0:10:46.260,0:10:49.240
olen maininud mitmel korral,

0:10:49.240,0:10:52.940
kui tähtsad on need nähtamatused, need

0:10:52.940,0:11:00.440
mittemateriaalsused, mis on samas
siiski objektiivsed ja tõelised.

0:11:00.440,0:11:02.520
Marx jätkab:

0:11:02.520,0:11:06.780
"Seepärast peab kauba hoidja laenama
kaupadele oma keele või peab riputama
"The guardian of the commodities must therefore
lend them his tongue, or hang a ticket

0:11:06.780,0:11:13.390
neile paberist lipikud, et teatada
välismaailmale nende hinnad."
on them, in order to communicate
their prices to the outside world."

0:11:13.390,0:11:15.770
Seda saab seletada järgmiselt:

0:11:15.770,0:11:17.640
Mul on mingi kaup;

0:11:17.640,0:11:20.990
ma ei tea selle väärtust.

0:11:20.990,0:11:23.200
Väärtust ei saa teada

0:11:23.200,0:11:26.350
enne kauba turule viimist.

0:11:26.350,0:11:32.330
Kuid turule viies on kaubale
vaja lisada kujuteldav väärtus,

0:11:32.330,0:11:34.560
niisiis lisan sellele hinnasildi,

0:11:34.560,0:11:37.940
et näidata selle väärtust.

0:11:37.940,0:11:42.530
See on minu poolt mõtteline ja oletuslik käik.

0:11:42.530,0:11:46.240
Vaid pärast seda, kui turg
on käärinud ja oma töö teinud,

0:11:46.240,0:11:48.940
saan ma teada väärtuse nii,

0:11:48.940,0:11:53.040
nagu seda esindab selle rahavorm.

0:11:53.040,0:11:59.640
Aga hindade mastaabina,
nagu Marx ütleb

0:11:59.640,0:12:04.680
kaks lehekülge hiljem, täidab raha

0:12:04.680,0:12:11.680
erinevat funktsiooni kui väärtuste mõõduna.

0:12:12.380,0:12:18.340
Leheküljel 92 räägib Marx
esmalt rahavormi kujuteldavast,

0:12:18.340,0:12:23.070
mõttelisest küljest.

0:12:23.070,0:12:31.400
'Ma kujutan ette, mis väärtus minu kaubas on.'

0:12:31.970,0:12:36.140
Kuid samas hind ise oleneb

0:12:36.140,0:12:41.940
ainest, mis on raha.

0:12:41.940,0:12:44.790
See toob esile esimese probleemi,

0:12:44.790,0:12:47.640
mida märgitakse sellel leheküljel.

0:12:47.640,0:12:53.500
Rahakaubaks on kuld.

0:12:53.500,0:12:57.070
Kuna kuld on eriline kaup,

0:12:57.070,0:13:01.720
toodetakse seda teatud tootmistingimustes.

0:13:01.720,0:13:06.810
Järelikult kulla hulk, selle väärtus ja
selles sisalduv ühiskondlikult kasulik

0:13:06.810,0:13:12.470
tööaeg varieeruvad.

0:13:12.470,0:13:15.340
Kohe kerkib probleem,

0:13:15.340,0:13:17.390
ja mitte nende

0:13:17.390,0:13:21.310
kaupade poolt vaadates, mida
mõõdetakse suhtes rahakaubaga,

0:13:21.310,0:13:23.200
vaid rahakauba enese poolt vaadates.

0:13:23.200,0:13:29.859
Sellega seoses peab Marx tegelema
inflatsiooni ja deflatsiooniga,

0:13:29.859,0:13:35.070
sest raha leidub palju või vähe,

0:13:35.070,0:13:38.860
ja eriti: kas leidub palju või vähe kulda.

0:13:38.860,0:13:41.670
Tähendab - on kullapakkumise küsimus.

0:13:41.670,0:13:44.500
Marx ütleb, et

0:13:44.500,0:13:47.540
jah, me peame seda arvestama, kuid

0:13:47.540,0:13:53.350
tegelikult kullapakkumine ei mõjuta
kaupade relatiivseid väärtusi.

0:13:53.350,0:13:58.680
Kui näiteks saapad maksavad
kaks korda rohkem kui särgid,

0:13:58.680,0:14:00.830
siis rahakauba muutudes

0:14:00.830,0:14:05.150
see 2:1 vahekord säilib.

0:14:05.150,0:14:07.420
Seda lihtsalt

0:14:07.420,0:14:11.020
väljendatakse teistmoodi, sest
rahakaup on muutunud,

0:14:11.020,0:14:12.900
s.t. selle väärtus on muutunud.

0:14:12.900,0:14:18.890
Marx läheb sellest küsimusest
mööda, öeldes lihtsalt,

0:14:18.890,0:14:25.570
et see laheneb ise.
Kuid leheküljel 92

0:14:25.570,0:14:30.330
käsitleb Marx ühte tähtsamat teemat,

0:14:30.330,0:14:37.020
rääkides, et "Väärtuste mõõduna
ja hindade maastaabina

0:14:37.020,0:14:42.910
täidab raha kahte täiesti erinevat funktsiooni."

0:14:42.910,0:14:53.630
Väärtuste mõõduna on
raha funktsioonid järgmised:

0:14:53.630,0:14:56.370
raha peab olema stabiilne

0:14:56.370,0:15:01.660
ja käegakatsutav,

0:15:01.660,0:15:03.980
selle omadused peavad
muutumatuks jääma.

0:15:03.980,0:15:08.590
Seega on ilmne, miks hindade
mõõduna on just kuld,

0:15:08.590,0:15:14.690
mitte aga näiteks maasikad, rahakaubaks.

0:15:14.690,0:15:19.160
Sest kuld kui kaup säilitab endas väärtust,

0:15:19.160,0:15:23.920
kuld on oma vormis küllaltki püsiv, sest

0:15:23.920,0:15:28.640
seda saab hinnata ja mõõta.

0:15:28.640,0:15:35.640
Ja selle varu on piiratud, te ei saa
seda lihtsalt oma aiast välja kaevata.

0:15:35.770,0:15:39.700
Seega on arusaadav, miks raha

0:15:39.700,0:15:44.530
kaldub väärtuse mõõduna kulla suunas -

0:15:44.530,0:15:48.210
sest see toimib hästi.

0:15:48.210,0:15:51.360
Ehkki oleme näinud,

0:15:51.360,0:15:54.650
et kulla enese väärtus võib kõikuda,

0:15:54.650,0:15:58.930
ei muuda see oluliselt kulla võimet

0:15:58.930,0:16:04.200
sedaviisi funktsioneerida.

0:16:04.200,0:16:08.890
Seevastu hindade mastaabi puhul

0:16:08.890,0:16:13.260
juhib Marx tähelepanu, et

0:16:13.260,0:16:17.160
meid ei huvita enam suhe kullas sisalduva
ühiskondlikult vajaliku tööaja

0:16:17.160,0:16:21.720
ja kaupades sisalduva ühiskondlikult
vajaliku tööaja vahel,

0:16:21.720,0:16:26.010
kuna ühiskondlikult vajalikku tööaega ei
saa otseselt mõõta ja see on mittemateriaalne.

0:16:26.010,0:16:27.690
Meid huvitab hoopis

0:16:27.690,0:16:30.230
kulla hulk,

0:16:30.230,0:16:33.940
mis on samaväärne, ekvivalentne

0:16:33.940,0:16:36.750
müüdava kaubaga.

0:16:36.750,0:16:40.249
Ja see kulla hulk näitab,

0:16:40.249,0:16:42.650
kui suur on kauba väärtus.

0:16:42.650,0:16:45.880
Tegemist on kvantitatiivse suhtega.

0:16:45.880,0:16:54.720
Miks on väärtus näiteks 2 või 3 untsi
ühe untsi asemel?

0:16:54.720,0:17:00.730
Marxi järgi on aja jooksul
tulemuseks see, et

0:17:00.730,0:17:03.960
raha kaalunimi

0:17:03.960,0:17:07.330
muutub kauba

0:17:07.330,0:17:09.590
väärtuse kaalunimeks.

0:17:09.590,0:17:11.570
Selle kaalunime puhul

0:17:11.570,0:17:14.070
näitab Marx üleminekut raha nimetamisel,

0:17:14.070,0:17:19.580
käsitledes sõna 'nael'.

0:17:19.580,0:17:23.620
Nael tähendas algselt naela hõbedat,

0:17:23.620,0:17:28.260
kuid siis hakati seda lihtsalt naelaks kutsuma ja

0:17:28.260,0:17:34.220
Briti maksevahend on nael.

0:17:34.220,0:17:35.840
Kui olete Suurbritannias ja

0:17:35.840,0:17:39.350
ja küsite naelu, ei oota te ju, et
teile antakse millegi kaal.

0:17:39.350,0:17:42.010
Te tahate paberraha.

0:17:42.010,0:17:47.350
Niisiis, Marx räägib siin üleminekust

0:17:47.350,0:17:51.790
rahakaubas olevalt väärtusvormilt

0:17:51.790,0:17:58.960
rahaelementide nimetamise ja

0:17:58.960,0:18:09.620
loendamiseni, mida seejärel vahetatakse
kaubaomanikega turul.

0:18:09.620,0:18:15.809
Ja see üleminek viib lõpule fetišismi,
millest Marx eelnevalt rääkis.

0:18:15.809,0:18:18.370
Nii kirjutab ta lk. 94:

0:18:18.370,0:18:22.600
"Mingi asja nimetusel ei ole
midagi ühist ta loomusega.

0:18:22.600,0:18:26.740
Kui ma tean ühest inimesest ainult seda, et tema
nimi on Jaagup, siis ei tea ma temast mitte kui midagi.

0:18:26.740,0:18:32.620
Täpselt niisamuti on rahanimedest nael, taaler, frank

0:18:32.620,0:18:37.940
või tukat jne. kadunud kõik väärtussuhte jäljed."

0:18:37.940,0:18:44.160
Edasi: "Segadus nende kabalistlike
märkide salatähenduse ümber on
Then he goes on to talk about "the confusion caused
by attributing a hidden meaning to these cabalistic signs

0:18:44.160,0:18:49.040
on seda suurem, et rahanimed
väljendavad kaupade väärtust ja
which is made even greater by the fact that these
money names express both the values of commodities

0:18:49.040,0:18:54.350
ühtlasi ka kindlaid osi antud metallikaalust,
and simultaneously aliquot parts of a certain
weight of metal, namely the weight of the metal

0:18:54.350,0:18:58.720
rahamaastaabist.
serving as the standard of money.

0:18:58.720,0:19:01.499
Teiselt poolt on tarvis,

0:19:01.499,0:19:05.720
et väärtus,

0:19:05.720,0:19:08.870
erinevalt kaupade maailma
kirjust mitmekesisusest,
as opposed to the multifarious
objects of the world of commodities,

0:19:08.870,0:19:10.860
areneks selleks irratsionaalselt asjaliseks
should develop into this form,

0:19:10.860,0:19:17.470
ja samal ajal lihtsalt ühiskondlikuks vormiks."
a material and non-mental one,
but also a simple social form…"

0:19:17.470,0:19:22.650
See viib järelduseni:
"Hind on kaubas asjastatud
Which leads us to the conclusion that "price
is the money-name of the labour objectified

0:19:22.650,0:19:29.390
töö rahanimi."
in a commodity."

0:19:29.390,0:19:33.440
Marx väidab siin, et

0:19:33.440,0:19:36.100
jah, meil on väljendid nagu

0:19:36.100,0:19:41.510
tukat, dollar, nael ja nii edasi,

0:19:41.510,0:19:47.250
ja me mõõdame kaupade väärtust
nende väljendite hulgaga,

0:19:47.250,0:19:49.230
kuid mingil hetkel

0:19:49.230,0:19:55.270
peab tekkima suhe

0:19:55.270,0:20:02.270
nende nominaalsete rahavormide väljenduse
ja rahandusliku, kaubandusliku baasi vahel.

0:20:05.520,0:20:08.590
Marxi järgi on see hädavajalik.

0:20:08.590,0:20:10.780
Samas alates 1970ndatest

0:20:10.780,0:20:18.820
pole globaalne majandus üldiselt nii toiminud.

0:20:18.820,0:20:22.050
Sellest tulenev küsimus

0:20:22.050,0:20:25.460
toob esile selle rahandusliku, kaubandusliku baasi

0:20:25.460,0:20:33.720
ja rahakauba väärtuse tähtsustamise.
Kas see tähtsustamine on realistlik?

0:20:33.720,0:20:35.710
Mis juhtub, kui see

0:20:35.710,0:20:37.970
otsustatakse kaotada,

0:20:37.970,0:20:40.000
nagu tehniliselt ongi juhtunud

0:20:40.000,0:20:43.390
pärast raha dematerialiseerimist

0:20:43.390,0:20:49.330
alates 1970ndatest.

0:20:49.330,0:20:57.510
Naaseme selle juurde hiljem,
kui vaatleme rahapakkumise küsimust.

0:20:57.510,0:21:02.809
Peatüki esimese alaosa lõpus ilmuvad

0:21:02.809,0:21:06.690
argumenti mõned hämmastavad muutused.

0:21:06.690,0:21:12.360
Leheküljel 96

0:21:18.380,0:21:24.090
Marx kirjutab: "Kauba väärtuse suurus
Marx says "the magnitude of the value of a commodity",

0:21:24.090,0:21:27.549
väljendab
towards the bottom of 196,

0:21:27.549,0:21:31.700
järelikult vajalikku, kauba
loomisprotsessile immanentset
"therefore expresses a necessary relation to
social labour time which is inherent in the

0:21:31.700,0:21:36.460
suhet ühiskondliku tööajaga.
process by which its value is created." OK.

0:21:36.460,0:21:41.590
Väärtuse suuruse muutumisega hinnaks
"With the transformation of the
magnitude of value into the price

0:21:41.590,0:21:47.060
avaldub see vajalik suhe
kauba vahetussuhtena
this necessary relation appears
as the exchange ratio between a single commodity

0:21:47.060,0:21:51.500
temast väljaspool olemasoleva rahakaubaga.
and the money commodity which exists outside it.

0:21:51.500,0:21:56.230
Selles vahetussuhtes võib aga
väljenduda nii kauba väärtuse suurus
This relation however may express
both the magnitude of the value of a commodity

0:21:56.230,0:22:02.550
kui ka teatav pluss või miinus, millega seda
kaupa antud tingimustes saab võõrandada.
and the greater or lesser quantity of money
for which it can be sold under given circumstances.

0:22:02.550,0:22:07.250
Hinna ja väärtuse suuruse
kvantitatiivse erinevuse võimalus…" -
This condition therefore points to the possibility
of a quantitative incongruity".

0:22:07.250,0:22:14.260
pange tähele! -

0:22:14.260,0:22:18.860
"…ehk võimalus, et hind väärtuse
suurusest kõrvale kaldub,
i.e. the possibility that the price may
diverge from the magnitude of value,

0:22:18.860,0:22:21.929
peitub järelikult hinnavormis eneses.
is inherent in the price-form itself."

0:22:21.929,0:22:26.920
See ei ole sugugi selle vormi puudus,
This is not a defect,

0:22:26.920,0:22:28.090
vaid vastupidi:
"on the contrary," this is

0:22:28.090,0:22:33.750
teeb temast vormi, mis vastab niisugusele
tootmisviisile, kus reegel saab end
"what makes this form the adequate one for a mode
of production whose laws can only assert themselves

0:22:33.750,0:22:41.940
korratus kaoses maksma panna ainult pimesi
toimiva keskmiste arvude seadusena."
as blindly operating averages
between constant irregularities."

0:22:41.940,0:22:47.720
Mis siin toimub?

0:22:47.720,0:22:50.660
Kui kõike turul olevat

0:22:50.660,0:22:53.650
esitletaks väärtustena

0:22:53.650,0:22:58.760
ja müüdaks väärtuste põhjal,

0:22:58.760,0:23:01.900
siis poleks mingit võimalust

0:23:01.900,0:23:04.390
kohanduda

0:23:04.390,0:23:09.670
kõikumistega nõudluses ja pakkumises.

0:23:09.670,0:23:14.550
Toimub selline asi, et

0:23:14.550,0:23:19.080
mingil päeval võib turule tulla liiga palju
kauplejaid ja liiga vähe "nõudlejaid",

0:23:19.080,0:23:24.860
mille tõttu hind langeb.

0:23:24.860,0:23:31.429
Järgmisel päeval tuleb võib-olla
vähem kauplejaid, kuid rohkem ostjaid,

0:23:31.429,0:23:35.760
ja hind tõuseb.

0:23:35.760,0:23:39.740
Marx räägib siin sellest, kuidas

0:23:39.740,0:23:45.930
kaupadele hindade külgeriputamisega
to a price name and hang prices on commodities,

0:23:45.930,0:23:51.120
saab realiseerida erinevaid hindu
eri paikades ja aegadel;

0:23:51.120,0:23:55.299
hinnad kõiguvad tohutult.

0:23:55.299,0:23:58.150
Selles seisnebki

0:23:58.150,0:24:04.720
kapitalistliku turusüsteemi anarhia.

0:24:04.720,0:24:11.130
Järelikult peab rahasüsteem
sellega toime tulema.

0:24:11.130,0:24:14.690
Need tema mainitud erinevused

0:24:14.690,0:24:19.150
võimaldavad toime tulla nõudmise

0:24:19.150,0:24:25.100
ja pakkumise tingimuste kõikumistega

0:24:25.100,0:24:27.059
Marx eeldas nagu

0:24:27.059,0:24:31.290
klassikalised poliitilised ökonomistidki,

0:24:31.290,0:24:33.230
et kõike arvesse võttes,

0:24:33.230,0:24:37.380
hoolimata neist kõikumistest, on
olemas nn. tasakaaluhind

0:24:37.380,0:24:42.750
ehk loomulik hind. See tähendab: hind,

0:24:42.750,0:24:49.750
mis saavutatakse nõudmise ja
pakkumise tasakaalu korral.

0:24:50.950,0:24:54.169
Ja Marx ütleb, et siit alates

0:24:54.169,0:24:59.430
ei seleta nõudlus ja pakkumine enam midagi.

0:24:59.430,0:25:02.490
It doesn't explain why shirts

0:25:02.490,0:25:07.130
exchange in a certain
ratio with shoes on average.

0:25:07.130,0:25:11.130
It's not that shirts are more in demand than
shoes or anything of that kind, on a given day for

0:25:11.130,0:25:15.840
they may fluctuate, but
the fact that shirts and shoes

0:25:15.840,0:25:19.080
have different prices has to do

0:25:19.080,0:25:23.400
with their socially necessary
labour time. The fact that on any given day,

0:25:23.400,0:25:29.410
the price of shoes fluctuates above or
below its socially necessary labour time equivalent,

0:25:29.410,0:25:36.090
is due to demand and supply fluctuations.

0:25:36.090,0:25:38.880
In order for demand and supply

0:25:38.880,0:25:44.610
fluctuations to be incorporated into a
capitalistic system, we need a money system

0:25:44.610,0:25:47.080
which can do that.

0:25:47.080,0:25:50.250
And this quantitative incongruity between

0:25:50.250,0:25:52.430
money as a measure of value and

0:25:52.430,0:25:57.110
the way in which prices get hung
on commodities and prices get realized,

0:25:57.110,0:26:06.430
on a given day in a given market at a
given time, all of that is allowed for

0:26:06.430,0:26:10.510
precisely because of this transition which has
occurred between money as a clean measure of

0:26:10.510,0:26:15.610
value to it's operating
function as a standard of price

0:26:15.610,0:26:20.120
that can allow for these fluctuations.

0:26:20.120,0:26:27.600
Even more astonishing is what Marx points out
on the next page, namely the fact

0:26:27.600,0:26:31.359
that this transition from
money as a measure of value into

0:26:31.359,0:26:34.900
a standard of price can also

0:26:34.900,0:26:40.419
harbor "a qualitative contradiction,
with the result that price ceases altogether

0:26:40.419,0:26:43.680
to express value,

0:26:43.680,0:26:49.190
despite the fact that money is
nothing but the value-form of commodities.

0:26:49.190,0:26:53.010
Things which in and for
themselves are not commodities,

0:26:53.010,0:26:58.080
things such as conscience, honor, etc.
can be offered for sale by their holders

0:26:58.080,0:27:03.550
and thus acquire the form of
commodities through their price."

0:27:03.550,0:27:06.680
K-street and all the rest of it.

0:27:06.680,0:27:12.980
"Hence a thing can, formally speaking,
have a price without having a value.

0:27:12.980,0:27:18.720
The expression of price is in this case
imaginary, like certain quantities in mathematics.

0:27:18.720,0:27:23.770
On the other hand, the imaginary price-form may also
conceal a real value relation or one derived

0:27:23.770,0:27:25.680
from it, as for instance

0:27:25.680,0:27:30.170
the price of uncultivated land, which is
without value because no human labour

0:27:30.170,0:27:36.000
is objectified in it."

0:27:36.000,0:27:42.470
The point about land which
has not yet been occupied, is that

0:27:42.470,0:27:47.560
there are ways in which land does incorporate
what you might call a shadow price of human labour.

0:27:47.560,0:27:54.870
That is land which has human labour

0:27:54.870,0:27:58.170
embodied in it over here

0:27:58.170,0:28:01.370
casts a shadow value, if you like,
on the land which

0:28:01.370,0:28:04.730
could be incorporated next year.

0:28:04.730,0:28:11.770
What Marx is saying here is that
the case of land is a complicated one.

0:28:11.770,0:28:14.070
Because, although you might not see any direct

0:28:14.070,0:28:18.540
human labour incorporated into that
piece of land, you would see its 'shadow', that is

0:28:18.540,0:28:22.679
what we call 'externality effects' arising
from the human labour which is incorporated

0:28:22.679,0:28:28.160
in all the land around it.

0:28:28.160,0:28:33.000
If you had a little piece of Manhattan,

0:28:33.000,0:28:35.990
and you had held onto it since Indian times

0:28:35.990,0:28:40.850
and had kept it pristine with no
human labour incorporated into the land lot,

0:28:40.850,0:28:43.070
it would therefore have zero value.

0:28:43.070,0:28:46.070
But if you went into the market
and sold it for zero value…

0:28:46.070,0:28:52.660
well this would be absurd from a financial point of view!

0:28:52.660,0:28:55.900
However what about conscience, honor etc….?
Once again what Marx is showing us that

0:28:55.900,0:29:02.650
this qualitative inconsistency
also has to take into account the background that

0:29:02.650,0:29:06.650
real value has to be produced somewhere.

0:29:06.650,0:29:13.650
I mean, imagine an economy

0:29:14.520,0:29:19.620
which only exists on trading conscience and honor.

0:29:19.620,0:29:23.190
How would we live?

0:29:23.190,0:29:27.610
Where would our shirts and shoes and all the
rest come from? And Marx is kind of saying:

0:29:27.610,0:29:32.590
well, these qualitative incongruities
also have to be examined in

0:29:32.590,0:29:36.140
the light of where the
real value comes from

0:29:36.140,0:29:37.870
and what this real value

0:29:37.870,0:29:41.420
is all about. It seems to me those are

0:29:41.420,0:29:44.030
the very pressing questions

0:29:44.030,0:29:50.460
which confront us when we think
about how the global economy works.

0:29:50.460,0:29:52.410
In the United States people like to say

0:29:52.410,0:29:56.910
well, the working class has disappeared, so value is no longer being

0:29:56.910,0:30:02.840
produced here anymore, but then
you've got to think about what's going on in China.

0:30:02.840,0:30:05.550
However when you think about the fact that

0:30:05.550,0:30:11.640
although everybody is now concentrating
on making megabucks out of financial operations,

0:30:11.640,0:30:17.730
the global proletariat has doubled since 1970,

0:30:17.730,0:30:19.350
and value is still being produced

0:30:19.350,0:30:22.180
in very traditional kinds
of ways even though it

0:30:22.180,0:30:31.900
is being distributed in quite other ways.

0:30:33.500,0:30:36.119
So this is the main point

0:30:36.119,0:30:40.870
Marx wants to make about

0:30:40.870,0:30:46.620
this measure of value / standard of price movement,

0:30:46.620,0:30:50.000
which then takes him into the second long section

0:30:50.000,0:30:57.000
on the means of circulation.

0:30:59.100,0:31:06.220
Now he starts off with the following observation:

0:31:06.220,0:31:08.530
"We saw in a former chapter

0:31:08.530,0:31:15.530
that the exchange of commodities implies
contradictory and mutually exclusive conditions."

0:31:17.410,0:31:20.140
Can anybody remember what those

0:31:20.140,0:31:27.140
contradictions and mutually exclusive conditions
were? »STUDENT: If you're buying you're not selling?

0:31:28.620,0:31:35.140
»HARVEY: No, he's referring back to the
section on the relative and equivalent forms of value.

0:31:35.140,0:31:39.060
And if you go back to page 148

0:31:39.060,0:31:41.289
you'll see he says:"…use-value

0:31:41.289,0:31:46.730
becomes the form of appearance
of its opposite namely value.

0:31:46.730,0:31:49.590
Concrete-labour becomes a form of manifestation

0:31:49.590,0:31:54.190
of its opposite namely abstract labour.

0:31:54.190,0:32:00.110
Private labour becomes a form of manifestation
of its opposite i.e. social labour,"

0:32:00.110,0:32:04.770
back on page 148 and 151.

0:32:04.770,0:32:09.250
So he's immediately referring back then to those

0:32:09.250,0:32:14.030
tensions between the particularity
of the money commodity and

0:32:14.030,0:32:21.120
its supposed universal capacity to represent

0:32:21.120,0:32:25.000
socially necessary labour time in
the global economy.

0:32:25.000,0:32:27.430
He then makes a very interesting observation, and

0:32:27.430,0:32:30.670
I highlight it because

0:32:30.670,0:32:36.180
it's important to grasp Marx's mode of thinking.

0:32:36.180,0:32:42.830
He says: "The further development of the
commodity does not abolish these contradictions,

0:32:42.830,0:32:46.680
but rather provides the form
within which they have room to move.

0:32:46.680,0:32:51.080
This is in general the way in
which real contradictions are resolved."

0:32:51.080,0:32:51.700

0:32:51.700,0:32:55.920
In a way Marx is here describing his dialectical method.

0:32:55.920,0:32:58.269
By expanding the argument

0:32:58.269,0:33:00.079
and the contradictions we see Marx

0:33:00.079,0:33:03.120
allows the contradictions greater

0:33:03.120,0:33:06.570
purchase, greater possibility of movement.

0:33:06.570,0:33:11.430
Then Marx uses an interesting metaphor:
"for instance, it is a contradiction to depict

0:33:11.430,0:33:17.600
one body as constantly falling towards another
and at the same time constantly flying away from it.

0:33:17.600,0:33:24.600
The ellipse is a form of motion within which
this contradiction is both realized and resolved."

0:33:26.390,0:33:31.250
Now I'm sure some of you feel Marx's argument is
indeed elliptical.

0:33:31.250,0:33:34.940
But, I think this metaphor is a very
important one, because we

0:33:34.940,0:33:38.850
notice that an ellipse is about motion;

0:33:38.850,0:33:40.690
it's not

0:33:40.690,0:33:43.909
about stasis; it's about movement,

0:33:43.909,0:33:46.240
and it's about perpetual movement,

0:33:46.240,0:33:49.860
perpetual motion.

0:33:49.860,0:33:53.330
So in a sense he is indeed

0:33:53.330,0:33:57.850
using this kind of method

0:33:57.850,0:34:04.850
to expand the general structure of
his argument.

0:34:10.589,0:34:12.549
So Marx's first

0:34:12.549,0:34:16.789
concern is to set up an argument

0:34:16.789,0:34:17.959
about

0:34:17.959,0:34:22.699
what he calls a metamorphosis of commodities

0:34:22.699,0:34:27.719
which is in fact a process of circulation.

0:34:27.719,0:34:29.679
Here also

0:34:29.679,0:34:33.809
we start to get a different idea of what the
dialectic is about; it's about

0:34:33.809,0:34:37.119
the study of motion. I've mentioned process
a lot,

0:34:37.119,0:34:39.799
but now we are looking at circulation,

0:34:39.799,0:34:42.589
we're looking at motion.

0:34:42.589,0:34:48.279
And that motion is what he calls on page 198 a social metabolism.

0:34:48.279,0:34:51.990
He has already talked about the metabolic relation
to nature but now he's talking about

0:34:51.990,0:34:58.990
the social metabolism.

0:35:01.229,0:35:02.809
He puts it this way on page 199:

0:35:02.809,0:35:06.129
"exchange (…)

0:35:06.129,0:35:09.009
produces a differentiation of the commodity

0:35:09.009,0:35:11.910
into two elements, commodity and money,

0:35:11.910,0:35:15.440
an external opposition…"

0:35:15.440,0:35:18.299
And further down the page he calls this

0:35:18.299,0:35:23.919
an antagonistic form.

0:35:23.919,0:35:28.249
So we start now to think about the world of
commodities on the one hand

0:35:28.249,0:35:33.099
and money on the other and then talk about
the relationship between them.

0:35:33.099,0:35:39.179
Then he immediately shifts his argument from

0:35:39.179,0:35:42.449
a commodity-commodity exchange relation,

0:35:42.449,0:35:45.279
a C-C relation such as in

0:35:45.279,0:35:47.339
a Robinson Crusoe economy,

0:35:47.339,0:35:49.949
to look at

0:35:49.949,0:35:55.139
a C-M-C relationship,

0:35:55.139,0:35:56.869
commodity to money to

0:35:56.869,0:36:00.170
commodity circulation.

0:36:00.170,0:36:04.239
And he sets up an argument

0:36:04.239,0:36:09.719
about this form of circulation.

0:36:09.719,0:36:12.259
One of Marx's big arguments is that

0:36:12.259,0:36:18.299
inferences you would draw from a commodity to
commodity relation, cannot be applied

0:36:18.299,0:36:21.700
to the commodity-money-commodity

0:36:21.700,0:36:28.700
metamorphosis.

0:36:29.239,0:36:33.789
The first metamorphosis involves the transformation of

0:36:37.539,0:36:41.639
commodities into money.

0:36:41.639,0:36:44.719
He points out that you are going from the particular

0:36:44.719,0:36:48.639
to the universal.

0:36:48.639,0:36:55.449
And going from the particular to the universal

0:36:55.449,0:36:59.880
faces a whole range of different problems.

0:36:59.880,0:37:01.810
You have to find somebody out there

0:37:01.810,0:37:03.939
who wants your commodity.

0:37:03.939,0:37:07.949
You've got to fulfill a social need.

0:37:07.949,0:37:11.549
In the midst of the tense complications of the

0:37:11.549,0:37:13.859
social division of labour,

0:37:13.859,0:37:14.929
somehow

0:37:14.929,0:37:17.629
I have to find somebody in the market

0:37:17.629,0:37:21.989
who wants my particular commodity and will give me

0:37:21.989,0:37:23.680
the money equivalent

0:37:23.680,0:37:29.269
of my commodity.

0:37:29.269,0:37:32.729
So this means that the labour expended
on the commodity,

0:37:32.729,0:37:34.769
as he says on page 201,

0:37:34.769,0:37:41.349
"…must therefore be of a socially useful kind…"

0:37:41.349,0:37:46.349
And then Marx goes on to say that "perhaps the
commodity is the product of a new kind of labour

0:37:46.349,0:37:51.880
and claims to satisfy a newly arisen need,
or is even trying to bring forth

0:37:51.880,0:37:57.349
a new need on its own account."

0:37:57.349,0:37:59.259
Here he's beginning to talk about

0:37:59.259,0:38:01.400
the problem of need creation

0:38:01.400,0:38:03.349
under capitalism.

0:38:03.349,0:38:05.649
What's going to happen?

0:38:05.649,0:38:08.880
How does an entrepreneur create a need

0:38:08.880,0:38:11.049
for a new product?

0:38:11.049,0:38:12.429
Perhaps

0:38:12.429,0:38:17.009
innovations have other effects, and he goes on to say
"today the product satisfies a social need,.

0:38:17.009,0:38:24.009
tomorrow it may perhaps be expelled partly or
completely from its place by a similar product."

0:38:28.680,0:38:31.349
What happens in the market therefore is

0:38:32.739,0:38:36.489
a whole set of difficulties which have to be overcome

0:38:36.489,0:38:38.539
before I can convert my commodity

0:38:38.539,0:38:43.039
into money.

0:38:43.039,0:38:46.579
I encounter, as he notes on page 202,

0:38:46.579,0:38:53.189
the fluctuating demand and supply conditions,
which is already mentioned.

0:38:53.189,0:38:56.869
So Marx then ends up saying

0:38:56.869,0:38:59.149
on page 202 towards the bottom,
"we see then

0:38:59.149,0:39:02.259
that commodities are in love with money,

0:39:02.259,0:39:06.449
but that the course of true love never did run smooth.

0:39:06.449,0:39:09.929
The quantitative articulation of society's
productive organism,

0:39:09.929,0:39:14.619
by which its scattered elements are integrated
into the system of the division of labour,

0:39:14.619,0:39:16.880
is as haphazard and spontaneous

0:39:16.880,0:39:19.669
as its qualitative articulation."

0:39:19.669,0:39:24.549
Here we are going back to the imagery
of the hidden hand and the atomistic

0:39:24.549,0:39:26.729
qualities of capitalist production,

0:39:26.729,0:39:32.079
which he is presuming and assuming.

0:39:32.079,0:39:35.419
Marx says "the owners of commodities
therefore find out

0:39:35.419,0:39:41.019
that the same division of labour which turns them
into independent private producers

0:39:41.019,0:39:44.999
also makes the social process of production and
the relations of the individual producers to

0:39:44.999,0:39:47.719
each other within that process

0:39:47.719,0:39:49.489
independent of the producers themselves."

0:39:49.489,0:39:53.719
Back again to the Adam Smithian argument.

0:39:53.719,0:39:57.569
"They also find out that the independence
of the individuals from each other has

0:39:57.569,0:39:59.009
its counterpart and supplement

0:39:59.009,0:40:03.680
in a system of all-round material dependence."

0:40:03.680,0:40:08.989
That means that although you are independent in the
market, you are dependent

0:40:08.989,0:40:10.479
on the market

0:40:10.479,0:40:17.479
in order to market your produce.

0:40:20.159,0:40:23.369
So he then pulls this all together around

0:40:23.369,0:40:25.789
this description which I've already used to clarify

0:40:25.789,0:40:29.649
the relationship of going from the particular
to the universal on page 203

0:40:35.249,0:40:36.930
He then goes to the second component

0:40:39.179,0:40:41.700
and says well let's look at

0:40:41.700,0:40:45.169
this M-C piece.

0:40:45.169,0:40:46.699
Here we're going

0:40:46.699,0:40:48.189
from the universal

0:40:48.189,0:40:55.189
to the particular.

0:40:55.380,0:41:00.949
Now clearly, what this means when he
starts out by saying that

0:41:00.949,0:41:03.179
all commodities are alienable is

0:41:03.179,0:41:09.529
that they can all be bought and sold,

0:41:09.529,0:41:14.529
and there is therefore a universal alienation,

0:41:14.529,0:41:17.139
in that technical sense of everyone willing

0:41:17.139,0:41:20.789
to give up their commodities,

0:41:21.939,0:41:28.939
in order to trade them away.

0:41:30.899,0:41:36.819
Clearly it is easier to go from the universal
to the particular for if I command money, and

0:41:36.819,0:41:43.309
I go into the marketplace, I can buy whatever
commodity I want.

0:41:43.309,0:41:46.349
So the difficulties and the traumas which
attach

0:41:46.349,0:41:50.549
to the C-M transition

0:41:50.549,0:41:51.890
are very different from the M-C transition .

0:41:51.890,0:41:55.940
There is, if you like, a different power relation
involved here,

0:41:55.940,0:42:00.929
and that has become crucial to the argument.

0:42:00.929,0:42:05.699
Those who command the universal equivalent,

0:42:05.699,0:42:08.219
namely money
are in a powerful position

0:42:08.219,0:42:11.179
vis-a-vis those

0:42:11.179,0:42:15.549
who command commodities.

0:42:15.549,0:42:18.079
It's a latent power, and

0:42:18.079,0:42:20.749
at the moment we can just see it is as

0:42:20.749,0:42:21.969
continuing power, but

0:42:21.969,0:42:25.640
you can see

0:42:25.640,0:42:29.609
how something can build there.

0:42:29.609,0:42:33.319
So then Marx goes on to say that he will call

0:42:33.319,0:42:35.979
this whole process

0:42:37.439,0:42:44.439
the circulation of commodities.

0:42:45.579,0:42:49.139
And on page 208, he goes into

0:42:50.869,0:42:53.969
a very significant diversion

0:42:54.879,0:43:01.879
to the main argument.

0:43:02.519,0:43:07.829
In the middle of page 208 Marx says "nothing
could be more foolish than the dogma

0:43:07.829,0:43:11.829
that because every sale is a purchase,

0:43:11.829,0:43:13.849
and every purchase a sale,

0:43:13.849,0:43:19.059
the circulation of commodities necessarily
implies an equilibrium between sales

0:43:19.059,0:43:23.929
and purchases."

0:43:23.929,0:43:27.099
He then goes through

0:43:27.099,0:43:29.180
an analysis

0:43:29.180,0:43:36.180
of this argument,

0:43:36.390,0:43:40.759
and quickly points out at the bottom of
the page that

0:43:40.759,0:43:47.759
"but no one directly needs to purchase because
he has just sold."

0:43:48.589,0:43:53.269
Then Marx comments, "circulation bursts
through all the temporal, spatial

0:43:54.069,0:43:58.929
and personal barriers imposed by the direct
exchange of products,

0:43:58.929,0:44:03.359
and it does this by splitting up the direct
identity present in this case

0:44:03.359,0:44:05.189
between the exchange

0:44:05.189,0:44:07.400
of one's own product and

0:44:07.400,0:44:10.339
the acquisition of someone
else's products

0:44:10.339,0:44:13.169
into the two antithetical processes of sale

0:44:13.169,0:44:16.109
and purchase."

0:44:16.109,0:44:21.859
To say that these mutually independent and
antithetical processes form an internal unity

0:44:21.859,0:44:25.380
is also to say that their internal unity
moves forward

0:44:25.380,0:44:28.469
through external antithesis.

0:44:28.469,0:44:30.189
These two processes

0:44:30.189,0:44:35.639
lack internal independence because they
complement each other.

0:44:35.639,0:44:40.710
Hence if the assertion of their external independence
proceeds to a certain critical point,

0:44:40.710,0:44:51.609
their unity makes itself felt violently by
producing a crisis.

0:44:56.579,0:44:58.910
Here Marx is arguing that

0:44:58.910,0:45:01.069
when I've sold a commodity

0:45:01.069,0:45:04.199
and I've got the money from my sale,

0:45:04.199,0:45:09.149
I may decide to hold onto that money.

0:45:09.149,0:45:15.919
And if I decide to hold onto the money there will be less
money to buy commodities.

0:45:15.919,0:45:21.079
Now why would I decide to hold onto the money?

0:45:21.079,0:45:26.699
I would hold onto the money in a situation
of insecurity,

0:45:26.699,0:45:28.669
I would keep the money

0:45:28.669,0:45:31.589
because I wanted the universal equivalent,

0:45:31.589,0:45:33.570
and as will be seen later some people

0:45:33.570,0:45:35.679
hold onto money because they love it

0:45:35.679,0:45:37.609
and fetishize it.

0:45:37.609,0:45:41.589
There are all kinds of reasons why people
might hold onto money.

0:45:41.589,0:45:44.549
The point here according to Marx is that

0:45:49.179,0:45:53.199
if a lot of people decide to hold onto money

0:45:53.199,0:45:56.849
then the circulation process stops;

0:45:56.849,0:46:02.049
when the circulation process stops the
demand for commodities drops off,

0:46:02.049,0:46:04.819
and when demand for commodities drops off

0:46:04.819,0:46:11.869
many people are left with unsold commodities.

0:46:12.809,0:46:19.289
Furthermore the fact that you have money allows you to get away

0:46:19.289,0:46:24.519
from the immediate temporality and
spatiality of barter.

0:46:24.519,0:46:27.959
For example you can hold onto the money for six months and

0:46:27.959,0:46:31.889
then take it to Japan,

0:46:31.889,0:46:36.519
Singapore or Brazil,

0:46:36.519,0:46:40.089
and then go purchase there six months later.

0:46:40.089,0:46:42.379
Once you've got your money

0:46:42.379,0:46:46.299
you can make all kinds of decisions about it.

0:46:46.299,0:46:50.469
Now what Marx is criticizing here

0:46:50.469,0:47:02.979
is a famous proposition called Say's law.

0:47:04.849,0:47:09.029
Say's law is commented on by Marx in the next
footnote on the next page as follows,

0:47:12.380,0:47:16.859
"the conception adopted by Ricardo from the
tedious Say, that over-production is not possible

0:47:16.859,0:47:20.039
or at least that no general glut of the market
is possible,

0:47:20.039,0:47:25.399
is based on the proposition that products
are exchanged against products."

0:47:25.399,0:47:27.519
Say's law

0:47:27.519,0:47:32.039
was also held by Ricardo

0:47:32.039,0:47:35.179
and it dominated thinking

0:47:35.179,0:47:37.849
in classical political economy.

0:47:37.849,0:47:41.899
And as a result the classical political economists

0:47:41.899,0:47:44.579
for the most part claimed

0:47:44.579,0:47:49.169
there could be no general crisis of capitalism.

0:47:49.169,0:47:53.409
Why not? Because every purchase is a sale and
every sale is a purchase, therefore you are always

0:47:53.409,0:47:54.839
in equilibrium.

0:47:54.839,0:47:59.559
There may be a problem with too many shoes,
or too many shirts, or too many apples,

0:47:59.559,0:48:06.559
but you cannot have a generalized crisis.

0:48:07.689,0:48:12.599
Because Say's law said you couldn't.

0:48:12.599,0:48:18.189
And Say's law actually carried over from the
classical period into the neoclassical period.

0:48:18.189,0:48:22.390
It was held by all economists at the end of
the nineteenth century up to the 1930's.

0:48:25.329,0:48:30.649
And in the 1930's there were still
economists saying that

0:48:30.649,0:48:34.039
a general crisis of capitalism is impossible.

0:48:35.739,0:48:38.069
And there you had one!

0:48:38.069,0:48:42.179
Marx has a very funny line about that elsewhere,
where he notes that faced with

0:48:42.179,0:48:45.659
a general crisis the only response made by

0:48:45.659,0:48:48.289
most economists is something to the effect that

0:48:48.289,0:48:50.709
it wouldn't happen this way if only

0:48:50.709,0:48:55.899
the economy worked according to my textbook.

0:48:55.899,0:49:02.160
But what Marx is saying is that
you can indeed have a general crisis.

0:49:02.160,0:49:07.489
And how a general crisis occurs
was also spotted by Keynes

0:49:13.349,0:49:19.659
Now what Keynes did in a series of very interesting
essays called Essays in Biography, back in the 1930's

0:49:19.659,0:49:34.809
was to point out the error of accepting Say's law

0:49:34.809,0:49:39.709
Keynes also pointed out that there were some
classical political economists

0:49:39.709,0:49:43.029
who did not accept Say's law and claimed

0:49:43.029,0:49:45.690
there could indeed be a general crisis.

0:49:45.690,0:49:50.460
At the time they went by the charming
name of the 'general glut theorists'.

0:49:52.319,0:49:56.339
And there were two in particular, Malthus and Sismondi.

0:49:58.799,0:50:03.169
Which is a bit of a problem for Marx because
Marx couldn't abide Malthus on other grounds,

0:50:04.069,0:50:06.779
but Malthus certainly believed there

0:50:06.779,0:50:14.300
could be a generalized crisis, and that such a generalized
crisis would be be the crisis of what he called effective demand;

0:50:16.139,0:50:19.119
Not enough money to buy all the commodities.

0:50:20.639,0:50:25.649
The other glut theorist was a Frenchman called Sismondi

0:50:29.359,0:50:32.719
who also disputed Say's law. However they were a minority.

0:50:33.439,0:50:40.349
What Keynes did was to point out the importance
of what he called the liquidity trap.

0:50:40.349,0:50:47.210
The liquidity trap develops in a time of difficulty

0:50:47.210,0:50:49.359
because people start to hold back money.

0:50:49.359,0:50:51.019
As they hold onto money

0:50:51.019,0:50:57.029
the difficulties get worse so
more people hold onto money.

0:50:57.029,0:50:59.929
The difficulty is therefore to get out of

0:50:59.929,0:51:04.400
this downward spiral

0:51:04.400,0:51:07.009
in the economy as more and more people

0:51:07.009,0:51:09.739
run for cover and hold back money

0:51:09.739,0:51:13.559
rather than investing it back into the market

0:51:13.559,0:51:18.289
by buying stuff.

0:51:18.649,0:51:24.669
So Keynes also talked about the significance of
effective demand, and of course

0:51:24.669,0:51:28.979
Keynesian policies in relationship to the
Great Depression were to

0:51:28.979,0:51:31.400
stimulate effective demand through

0:51:31.400,0:51:34.009
state expenditures, debt financing,

0:51:35.099,0:51:39.140
getting people back to work wherever possible
and getting consumerism back.

0:51:40.559,0:51:48.049
Of course a lot of those problems were solved by World
War II and the demand for armaments.

0:51:49.579,0:51:54.299
In so many ways World War II was a solution to the effective
demand problem.

0:51:54.299,0:51:58.279
You could mop it all up in terms of

0:52:00.729,0:52:05.499
armaments and production of armaments
and you would debt finance it,

0:52:05.499,0:52:08.289
even debt financing the British.

0:52:08.289,0:52:11.510
So you gave the British government something
called lend lease, meaning they took

0:52:11.510,0:52:15.019
the commodities and agreed to pay them back later

0:52:15.019,0:52:16.509
And when it came time for payment

0:52:16.509,0:52:19.119
Keynes was faced with negotiating the

0:52:19.119,0:52:23.819
repayment schedule, I think in 1944,

0:52:25.459,0:52:27.399
and the American state department said: well,

0:52:27.399,0:52:31.339
you give up the British Empire.

0:52:31.339,0:52:32.919
And so Keynes answered: you mean

0:52:32.919,0:52:38.149
we trade the British Empire for forgiving the
debt?, and the Americans basically said yes.

0:52:38.149,0:52:42.229
And that's where British decolonization policy

0:52:42.229,0:52:44.709
really came from. Opening the world market

0:52:44.709,0:52:47.419
was what the Americans wanted for American capital.

0:52:48.129,0:52:52.339
They wanted the closed system of the
British empire opened up.

0:52:52.339,0:52:56.079
And they reached their goal through this trade

0:52:56.079,0:52:57.809
agreement over lend-lease.

0:52:57.809,0:53:01.609
So this is the type of argument which is going on

0:53:01.609,0:53:03.509
here in Marx. Marx is saying that

0:53:03.509,0:53:07.900
you can indeed develop a general crisis thereby siding with
Malthus and Sismondi.

0:53:07.900,0:53:14.109
Later Keynes draws on these arguments refusing
however to cite Marx

0:53:14.109,0:53:20.149
Keynes claimed he had never read Marx,
but this is highly doubtful.

0:53:21.010,0:53:25.529
However even if he hadn't read Marx there were plenty
of people around him who had.

0:53:25.529,0:53:30.959
So Keynes was probably familiar with Marx's arguments
as to why Say's law must be wrong,

0:53:32.869,0:53:35.469
as well as the arguments describing the lopsidedness

0:53:35.469,0:53:38.989
in this relationship C-M-C where C to M is different
from M to C.

0:53:38.989,0:53:42.499
You cannot, as Say's law does, assume

0:53:42.499,0:53:47.360
that the laws relative to barter (C-C) also hold
in practice in the C-M-C circulation process

0:53:47.360,0:53:51.379
because the transition from C to M is not the same as M to C.

0:53:53.769,0:53:56.319
This is a sidebar but a terribly important one, obviously,

0:53:56.319,0:53:59.499
for understanding contemporary politics.

0:53:59.499,0:54:04.459
Now we get back to the circulation
of money.

0:54:04.459,0:54:08.559
What Marx does here is argue in

0:54:08.559,0:54:14.579
a set of rather boring maneuvers, if I dare say so.

0:54:16.229,0:54:18.559
What he shows us is

0:54:18.559,0:54:29.209
the interesting contrast between commodities
and money and how commodities enter into circulation.

0:54:29.209,0:54:37.629
Commodities- I buy them, I wear them or I eat them; they
disappear. Therefore commodities enter into and drop out of circulation

0:54:37.629,0:54:42.069
Money however stays in circulation,

0:54:42.069,0:54:43.559
unless people hoard it

0:54:43.559,0:54:47.019
or spirit it away or something like that,
but the general role of money

0:54:48.549,0:54:51.069
is to stay in the circulation process.
So you have myriad

0:54:52.059,0:54:55.919
commodity exchanges going on,
and you have a

0:54:55.919,0:55:03.849
money which is somehow acting as
a lubricant for all this exchange

0:55:03.849,0:55:06.529
And the question becomes

0:55:06.529,0:55:12.149
how is it a lubricant?

0:55:12.149,0:55:18.099
And furthermore: how much of that lubricant
do you need?

0:55:18.099,0:55:22.429
So what the next ten pages are taken up with is

0:55:22.429,0:55:27.269
the articulation of what we call the
'quantity theory of money',

0:55:27.269,0:55:34.649
which is actually fairly similar
to what Ricardo had to say.

0:55:34.649,0:55:41.649
So Marx defines the quantity theory first
at the bottom of page 217,

0:55:41.939,0:55:45.919
where he says "the total quantity of money
functioning during a given period is a circulating medium

0:55:45.919,0:55:56.639
which is determined on the one hand by the sum
of the prices of the commodities in circulation,"

0:55:56.639,0:56:00.559
namely the sum of the prices,

0:56:00.559,0:56:10.709
"and on the other hand by the rapidity of
alternation of the antithetical processes of circulation."

0:56:10.709,0:56:22.339
In other words he is looking at "…the movement of prices,
the quantity of commodities…, and the velocity of circulation."

0:56:22.339,0:56:31.459
The mass of money equals

0:56:31.459,0:56:35.479
the sum of all of the prices of the commodities
in circulation modified by

0:56:37.539,0:56:46.549
the velocity of circulation. The velocity of
circulation is a measure of how much work

0:56:47.139,0:56:52.769
a coin or a dollar bill does on a given day.

0:56:53.189,0:56:57.099
The velocity therefore tells us how many times
a mass of money exchanges on a given day.

0:56:59.209,0:57:01.440
The federal reserve still has

0:57:02.150,0:57:08.109
a key measure on the velocity
of money i.e. the velocity of circulation.

0:57:08.109,0:57:11.189
You can see how important this concept is because

0:57:11.189,0:57:17.539
once you have introduced credit cards as a means of exchange,
for example, you also increase the velocity of circulation.

0:57:17.539,0:57:22.229
And as you increase the velocity of circulation,
you need less actual money because

0:57:22.229,0:57:27.069
the amount of money you have is going to move much faster.

0:57:28.919,0:57:31.769
If a dollar bill exchanges hands only once a day,

0:57:31.769,0:57:34.009
that's a different kind of world economy

0:57:34.009,0:57:37.969
than an economy where a dollar bill changes
hands five times a day.

0:57:37.969,0:57:42.569
You need far more dollar bills if you only
exchange bills once a day than five times a

0:57:42.569,0:57:44.929
day, so the amount of money you need

0:57:44.929,0:57:49.979
is very sensitive to this measure of velocity circulation.

0:57:49.979,0:57:53.659
Now the federal reserve has all kinds of measures
for the velocity of money factor it sets up, and it's

0:57:53.659,0:57:56.199
a complicated issue how to measure it.

0:57:56.199,0:57:59.900
But what Marx is saying is that
we must take this measure into account.

0:57:59.900,0:58:04.539
Ricardo said the same thing so

0:58:04.539,0:58:07.429
Marx is not saying much here that has not already been said

0:58:07.429,0:58:17.260
in Ricardo, including the idea
of considering the sum of the prices.

0:58:17.429,0:58:22.579
So this section deals with setting up the quantity theory of money.

0:58:23.319,0:58:26.309
This then leads us into section C

0:58:26.309,0:58:28.349
where we move to another level

0:58:29.019,0:58:32.829
Here we talk about the way in which

0:58:32.829,0:58:38.829
coins and symbols of value start to take on
certain functions

0:58:41.170,0:58:44.669
And here we will find immediately:

0:58:44.669,0:58:48.789
"The weight of gold represented in
the imagination by the prices of money-names

0:58:48.789,0:58:52.719
of the commodities has to confront those commodities,
within circulation,

0:58:52.719,0:58:57.199
as coins or pieces of gold of the same denomination.

0:58:57.199,0:58:59.519
The business of coining,

0:58:59.519,0:59:03.159
like the establishing of a standard
measure of prices,

0:59:03.159,0:59:09.569
is an attribute proper to the state." State power becomes crucial.

0:59:11.469,0:59:16.259
"The different national uniforms worn at home
by gold and silver as coins, but taken off again

0:59:16.259,0:59:18.709
when they appear on the world market,

0:59:18.709,0:59:20.990
demonstrate the separation between the internal

0:59:20.990,0:59:23.640
or national spheres of commodity circulation

0:59:23.640,0:59:28.289
and its universal sphere, the world market."

0:59:28.289,0:59:31.439
This again is something which is going to
come back in the chapter about the world

0:59:31.439,0:59:34.259
market and the universal sphere.

0:59:34.259,0:59:39.539
Out of this arises, he says on page 223 ,
"…the latent possibility

0:59:39.539,0:59:44.239
of replacing metallic money with tokens made
of some…material, i.e. symbols.

0:59:46.729,0:59:50.969
And he observes further down: "Small change appears
alongside gold for the payment of fractional

0:59:50.969,0:59:53.499
parts of the smallest gold coin;

0:59:53.499,0:59:57.699
gold constantly enters into retail circulation,
although it is just as constantly being

0:59:57.699,1:00:02.529
thrown out again by being exchanged with small change."

1:00:02.529,1:00:03.969
And then on the next page,

1:00:03.969,1:00:05.180
he talks about

1:00:05.180,1:00:09.749
"…nonconvertible paper money issued by
the state and given forced currency."

1:00:09.749,1:00:11.769
Issues of paper money.

1:00:11.769,1:00:15.489
Here he begins to talk about the way

1:00:16.760,1:00:18.219
"…credit-money

1:00:18.219,1:00:24.149
(may) take root spontaneously in the function
of money as a means of payment."

1:00:24.149,1:00:25.299
So here we get

1:00:25.299,1:00:28.759
a replacement going on, a replacement of gold

1:00:28.759,1:00:33.359
by symbols, by paper, by coins.

1:00:33.359,1:00:35.989
Why would that occur?

1:00:35.989,1:00:38.489
Well, because gold is

1:00:38.489,1:00:40.369
very awkward

1:00:40.369,1:00:43.779
as a means of circulation.

1:00:43.779,1:00:47.059
If every time you engage in this transaction

1:00:47.059,1:00:49.880
you need a small grain of gold

1:00:49.880,1:00:53.749
it would be be horribly messy.

1:00:53.749,1:00:55.729
So indeed

1:00:55.729,1:00:57.989
the requirements of circulation,

1:00:57.989,1:01:00.829
meaning what is socially necessary in order

1:01:00.829,1:01:06.039
for this circulation to become general
and for commodities to be exchanged in a general way,

1:01:07.320,1:01:11.909
requires you to leave gold behind and instead use tokens,

1:01:11.909,1:01:16.630
symbols, paper and so forth.

1:01:18.819,1:01:20.299
"Paper money", he says on the bottom of

1:01:20.299,1:01:26.359
page 225 "is a symbol of gold,"
a symbol of money."

1:01:26.359,1:01:31.189
"Its relation to the values of commodities
consists only in this: they find imaginary expression

1:01:31.189,1:01:33.239
in certain quantities of gold,

1:01:33.239,1:01:40.239
and the same quantities are symbolically and
physically represented by the paper.

1:01:40.279,1:01:43.619
Only insofar as paper money
represents gold,

1:01:43.619,1:01:50.619
which like all other commodities has value,
is it a symbol of value."

1:01:58.569,1:02:00.849
Now, it's interesting here

1:02:00.849,1:02:07.849
to think about whether he is again working
with a logical argument or a historical argument.

1:02:07.989,1:02:20.539
Marx talks about how different forms of
money were pushed out through historical evolution,

1:02:20.539,1:02:31.249
and how important the state power was
in regulating what determines the value of money.

1:02:31.249,1:02:39.099
In this chapter the power of the state becomes critical.
In a way the state was already present in chapter two,

1:02:39.099,1:02:42.189
when he talked about the legal and juridical infrastructure
- ultimately a state function- being necessary

1:02:42.189,1:02:52.709
for market exchange to flourish. Here Marx is explicitly referring to

1:02:52.709,1:02:59.299
the way in which the state becomes critical in order to understand

1:02:59.299,1:03:06.360
how money becomes a symbol i.e. totem or tokens.

1:03:18.360,1:03:27.489
This transformation once again has an analogy
to the transformation of money as a measure into

1:03:27.489,1:03:35.659
a standard of price. So this new
transformation brings about a radical

1:03:35.659,1:03:44.239
redefinition of what money is about, and that
leads us into the final section 3 which is: Money.

1:03:44.239,1:03:50.979
Here again Marx argues that at the
end of the day there is only one money.

1:03:50.979,1:03:55.079
And it has to perform both of those functions.
How is it going to do that?

1:03:56.079,1:04:07.179
We observe that as a measure of value, gold
is fine, however as a means of circulation it is not.

1:04:07.179,1:04:11.919
As a standard of price
gold starts to fade into the background.

1:04:11.919,1:04:20.409
The connectivity between the socially necessary labour
time embodied in the money commodity which gets mediated

1:04:20.409,1:04:33.989
in all these different ways leads us to
lose contact with the monetary base.

1:04:35.989,1:04:44.639
This leads Marx to consider a number
of elements involved in the contradictions internalized within

1:04:44.639,1:04:49.249
the money form itself when considered as universal money.

1:04:49.249,1:04:56.249
And the first one is the issue of hoarding.

1:04:56.390,1:05:02.829
As Marx notes "when the circulation of commodities
first develops, there also develops the necessity

1:05:02.829,1:05:08.209
and passionate desire to hold fast to the
product of the first metamorphosis.

1:05:08.209,1:05:12.980
This product is the transformed shape of
the commodity or its gold chrysalis."

1:05:13.999,1:05:17.439
Commodities are thus sold not in
order to buy commodities,

1:05:17.439,1:05:23.310
but in order to replace their commodity form
by their money form.

1:05:23.310,1:05:27.529
Instead of being merely a way of
mediating the metabolic process,

1:05:27.529,1:05:33.429
this change of form then
becomes an endcin itself.

1:05:33.429,1:05:45.399
"The money," he says, "is petrified into a hoard,
and the seller of commodities also becomes a hoarder of money."

1:05:45.399,1:05:50.149
What he points to here, is
another transition.

1:05:50.149,1:05:53.189
Instead of thinking about the C-M-C transition,

1:05:55.209,1:06:02.209
we start to think about the M-C-M transition.

1:06:02.209,1:06:08.269
Money into commodities, commodities into money.

1:06:08.269,1:06:19.259
What the hoarders want is money,
they want the universal power money begets.

1:06:19.259,1:06:28.989
But it's interesting because Marx
talks about this in a sort of double language.

1:06:28.989,1:06:32.969
That it exerts a passionate desire.

1:06:32.969,1:06:37.799
Okay, so passionate desire is there, but then
he says it is also necessary. Why is it necessary?

1:06:37.799,1:06:48.229
Why is hoarding necessary to commodity exchange?

1:06:48.229,1:06:53.809
The first reason is given at the bottom of page 228:

1:06:57.069,1:07:00.739
because when you enter the market, you enter into it
at a certain time which implies

1:07:00.739,1:07:08.229
that when you need something in the market, you
would have saved up enough money beforehand to go into it.

1:07:08.229,1:07:17.869
If you are a farmer and say you produced and sold your crop
in September, you have to hoard the money

1:07:17.869,1:07:23.710
in order to buy the seeds and the energy
you will need in the spring to plant the crop,

1:07:23.710,1:07:26.789
hire the labour and so forth.

1:07:26.789,1:07:37.529
So hoarding is something which is implicit in
what we will call the time structure

1:07:37.529,1:07:43.899
of the production of commodities.If all commodities were
produced and sold in the same time frame

1:07:43.899,1:07:51.249
you wouldn't need hoarding. But the fact is, they are not.
Some take a long time to produce while

1:07:51.249,1:07:57.859
others are produced immediately
and consumed immediately.

1:07:57.859,1:08:07.839
As Marx notes on the top of page 229,"in this way, hoards
of gold and silver of the most various sizes are piled up at all

1:08:07.839,1:08:11.739
points of commercial intercourse."
And it is necessary that this happens.

1:08:11.739,1:08:20.429
"With the possibility of keeping hold of the commodity's exchange-value,
or the exchange-value of the commodity, the lust for gold awakens."

1:08:20.429,1:08:26.059
The passion and desire comes into play.

1:08:26.059,1:08:35.339
"Gold is a wonderful thing!, Its owner is master
of all he desires. Gold can even enable souls to enter Paradise."

1:08:35.339,1:08:42.210
The papacy in the medieval period, was in the habit of selling
indulgences which guaranteed your entry into heaven.

1:08:42.210,1:08:51.139
And there are some people who maintain that the Vatican
was one of the first great capitalistic institutions as a consequence of this.

1:08:51.139,1:08:57.419
We're selling entry into heaven.
I mean, talk about selling conscience and honor,

1:08:57.419,1:09:06.270
this is selling something really interesting!

1:09:06.270,1:09:10.799
"Since money." Marx says, "does not reveal what
has been transformed into it, everything whether a commodity

1:09:10.799,1:09:13.140
or not is convertible into money.

1:09:13.140,1:09:16.959
Everything becomes 'saleable and purchaseable.'"

1:09:16.959,1:09:22.279
Here he's talking about the potentiality for the
commodification of everything.

1:09:22.279,1:09:29.159
Once you use a money system, you could hang a
price on anything leading to the possible commodification of everything.

1:09:29.159,1:09:32.989
And he continues "nothing is immune from its alchemy,
the bones of the saints cannot withstand it,

1:09:32.989,1:09:34.989
let alone more delicate things.

1:09:34.989,1:09:39.229
Just as in money every qualitative difference
between commodities is extinguished,

1:09:39.229,1:09:40.909
so too for its part,

1:09:40.909,1:09:42.760
as a radical leveller".

1:09:42.760,1:09:45.900
Again here is an interesting theme recurrent in
Marx, something that acts as a radical leveller,

1:09:45.900,1:09:50.369
something capable of reducing everything to the same metric,

1:09:52.889,1:09:55.420
namely that everything should have a price

1:09:55.639,1:09:58.530
"It extinguishes," Marx says, "all distinctions".

1:09:58.530,1:10:02.779
"But money is itself a commodity,
an external object

1:10:02.779,1:10:07.839
capable of becoming the private property
of any individual."

1:10:07.839,1:10:10.150
Now this is a reversal of

1:10:10.150,1:10:13.300
item three in the contradictions

1:10:13.300,1:10:18.050
he noted on the relative and
equivalent forms of value.

1:10:18.050,1:10:21.790
Remember, private activity became

1:10:21.790,1:10:26.730
the means for the representation
of universal social labour.

1:10:26.730,1:10:29.239
Now he's saying that

1:10:29.239,1:10:36.239
in fact private individuals can appropriate social power.

1:10:40.999,1:10:45.479
Social power can become the property
of private persons.

1:10:45.479,1:10:46.610
This is indeed the

1:10:46.610,1:10:50.960
latent power relation of the money form and the
holding onto of the universal equivalent

1:10:50.960,1:10:53.449
which is beginning to crystallize out into the open,

1:10:53.449,1:11:00.449
and of course it will become
the basis of class power.

1:11:01.849,1:11:06.339
For this reason Marx notes, "ancient society
therefore denounced it [money] as tending to destroy

1:11:06.339,1:11:09.449
the economic and moral order.

1:11:09.449,1:11:13.369
Modern society, which already in its infancy
had pulled Pluto by the hair of his head from

1:11:13.369,1:11:14.780
the bowels of the earth,

1:11:14.780,1:11:17.790
greets gold as is its holy grail,
as the glittering incarnation of its

1:11:17.790,1:11:24.790
innermost principle of life."

1:11:26.900,1:11:28.559
It's very interesting.

1:11:28.559,1:11:30.870
We often talk about money as filthy,

1:11:30.870,1:11:37.590
filthy lucre.

1:11:37.590,1:11:43.860
Guess there's a TV show on right now about dirty
sexy money or something like that.

1:11:45.400,1:11:49.590
Freud had all kinds of wonderful things to
say about money, and in the end he called

1:11:49.590,1:11:55.070
it bourgeois sublimation of rituals of the anus.

1:11:55.070,1:11:59.489
So there's something unclean about
money, something

1:11:59.489,1:12:04.079
not nice about money, and ancient society
actually did not like the money economy.

1:12:04.079,1:12:07.530
In the Grundrisse, Marx talks about the
way in which one of the big transitions that

1:12:07.530,1:12:10.489
occurred in the social world

1:12:10.489,1:12:13.569
was what he called the destruction of community

1:12:13.569,1:12:17.380
by money power

1:12:17.380,1:12:21.769
whereby money became the community.

1:12:21.769,1:12:25.319
So that we now live in the community of money.

1:12:25.319,1:12:29.159
We may have all kinds of fantasies about living in
community somewhere else and all that kind of

1:12:29.159,1:12:31.239
stuff, but we live

1:12:31.239,1:12:34.000
in a community of money,

1:12:34.000,1:12:36.480
and Marx is also

1:12:36.480,1:12:42.179
making that point very clear.

1:12:42.179,1:12:43.409
Furthermore,

1:12:43.409,1:12:46.650
at the bottom of page 230 Marx piles on the agony of this

1:12:46.650,1:12:53.319
by simply pointing out that the
"hoarding drive is boundless in its nature.

1:12:53.319,1:12:58.550
Here Marx provides a description of the mechanism at work:
"the the metallic natural form of this object" and

1:12:58.550,1:13:02.159
the "universal equivalent form of all
other commodities"

1:13:02.159,1:13:07.610
and the "direct…social incarnation
of all human labour," all allow for

1:13:07.610,1:13:11.760
"the hoarding drive" to become
"boundless in its nature."

1:13:11.760,1:13:16.709
"Qualitatively or formally considered, money
is independent of all limits,

1:13:16.709,1:13:21.599
that is to say it is the universal representation of
material wealth because it is directly convertible

1:13:21.599,1:13:27.350
into any other commodity."

1:13:27.350,1:13:31.330
Marx then proceeds to talk about "this contradiction
between the quantitative limitation

1:13:31.330,1:13:33.990
and the qualitative lack of limitation of money

1:13:33.990,1:13:37.989
which keeps driving the hoarder
back to his Sisyphean task".

1:13:37.989,1:13:38.610
Here we are talking about accumulation

1:13:38.610,1:13:45.629
This is Marx's first mention of accumulation
in Capital.

1:13:45.629,1:13:47.790
The limitless qualities of it are

1:13:49.769,1:13:53.339
fascinating to reflect upon.

1:13:53.339,1:13:57.380
I mean, if we are accumulating use values,

1:13:57.380,1:14:00.639
how many Ferraris can you have?

1:14:00.639,1:14:04.859
Imelda Marcos had what? Six thousand
pairs of shoes?

1:14:04.859,1:14:08.269
But there is a limit.

1:14:08.269,1:14:11.280
But do billionaires feel they have a limit

1:14:11.280,1:14:13.510
about the next billion?

1:14:13.510,1:14:15.260
The answer is no.

1:14:15.260,1:14:18.600
The accumulation of money power is limitless,

1:14:18.600,1:14:20.389
and therefore

1:14:20.389,1:14:24.460
what we get into is a form of
accumulation that has in principle

1:14:24.460,1:14:29.000
no external limits.

1:14:29.000,1:14:33.940
This is a very important argument,

1:14:33.940,1:14:40.940
and to the degree that people are into
the accumulation of social power,

1:14:41.229,1:14:48.229
they are into the accumulation of
limitless social power.

1:14:48.959,1:14:53.960
I mean, most CEOs in this country
are getting perhaps

1:14:53.960,1:14:59.159
5 to 10 million dollars a year, nevertheless
they consider themselves underpaid.

1:14:59.159,1:15:01.270
They kind of say,

1:15:01.270,1:15:04.850
well hey, somebody in a hedge fund
got 1.7 billion dollars last year,

1:15:06.239,1:15:08.679
I deserve that.

1:15:08.679,1:15:13.389
How come they got 1.7 billion
and I didn't?

1:15:14.250,1:15:17.340
So this is the point about the
limitlessness of money accumulation.

1:15:17.340,1:15:21.360
Two years ago the top hedge fund
owner got 250

1:15:21.360,1:15:24.570
million dollars. This year it's 1.7 billion.

1:15:24.570,1:15:27.070
It's limitless.

1:15:27.070,1:15:33.300
And Marx is laying down a principle about
the limitlessness of money: as soon as you get into

1:15:33.300,1:15:35.989
money as a universal equivalent,

1:15:35.989,1:15:39.789
as a representation of socially necessary
labour time of value.

1:15:39.789,1:15:41.549
Money is in principle limitless

1:15:41.549,1:15:43.679
in terms of what you can accumulate,

1:15:43.679,1:15:46.649
and in terms of what private persons
can accumulate,

1:15:46.649,1:15:49.449
in terms of their own private power

1:15:49.449,1:15:52.159
over a social good,

1:15:52.159,1:15:57.039
which is the socially necessary labour time
in the world market.

1:15:57.039,1:15:58.480
This is what

1:15:58.480,1:16:00.140
Marx is pointing out here, namely

1:16:00.140,1:16:02.610
the limitless quality of accumulation,

1:16:02.610,1:16:08.380
and the fact that the accumulation of
capital knows no limit.

1:16:08.380,1:16:10.860
Of course if you look at every other society

1:16:10.860,1:16:15.559
that has ever existed
in history

1:16:15.559,1:16:20.719
you'll find almost invariably that they hit upon limits.

1:16:20.719,1:16:25.070
And when they hit limits and didn't know
where to go, they often collapsed.

1:16:25.070,1:16:30.920
The one society that seems to be
completely limitless is capital.

1:16:30.920,1:16:34.559
And so far it has been limitless

1:16:34.559,1:16:36.059
precisely because

1:16:36.059,1:16:40.519
its main measure of value has this particular
form which allows it to be accumulated

1:16:40.519,1:16:43.969
in this way.

1:16:43.969,1:16:45.639
The result is

1:16:45.639,1:16:50.320
all the growth curves in terms of the total
money in society, the total wealth of society,

1:16:50.320,1:16:53.570
the total amount of output in society,
the total global

1:16:53.570,1:16:56.260
gross domestic product in the world etc.

1:16:56.260,1:16:59.300
Look at the growth curves since capitalism

1:16:59.300,1:17:02.760
really kicked in around 1750

1:17:06.229,1:17:15.469
with all kinds of social, political and environmental
consequences to worry about of course

1:17:17.750,1:17:18.599
But that is

1:17:18.599,1:17:22.059
the nature of what capitalism

1:17:22.059,1:17:23.719
is about, and that is how Marx

1:17:23.719,1:17:29.909
is setting it up.

1:17:29.909,1:17:30.989
Which leads him

1:17:30.989,1:17:37.989
to point out the function of hoarding
towards the end of this section at the

1:17:39.179,1:17:43.639
bottom of page 231

1:17:43.639,1:17:46.260
where he makes a little aside about the aesthetic

1:17:46.260,1:17:51.319
form of hoarding, like wanting
to own gold or silver plated

1:17:51.319,1:17:54.040
urinals etc.

1:17:56.829,1:18:00.590
"Owing to the continual fluctuations in the extent
and rapidity of the circulation of commodities

1:18:00.590,1:18:01.989
as well as in their prices,

1:18:01.989,1:18:07.209
the quantity of money in circulation unceasingly
ebbs and flows. This quantity must

1:18:07.209,1:18:08.849
therefore be capable of

1:18:08.849,1:18:11.480
expansion and contraction."

1:18:11.480,1:18:14.699
And the hoard can fulfill that function.

1:18:14.699,1:18:15.789
In other words

1:18:15.789,1:18:19.159
Marx is going to modify his theory of money

1:18:19.159,1:18:21.409
in society by saying that

1:18:21.409,1:18:23.199
given the fluctuations

1:18:23.199,1:18:27.989
the total mass of money you need is the sum
of the prices modified by the velocity

1:18:27.989,1:18:35.889
plus a reserve fund.

1:18:36.009,1:18:42.319
This reserve fund can be brought into circulation
when there is a massive surge of commodity production,

1:18:42.319,1:18:45.059
and taken out of circulation

1:18:45.059,1:18:48.659
when it is not needed.

1:18:48.659,1:18:54.010
But the reserve fund is absolutely crucial
to the stabilization of this system.

1:18:54.010,1:19:00.929
That is to say that a form of hoarding is necessary.

1:19:00.929,1:19:04.179
For those two reasons, the temporality reason

1:19:04.179,1:19:07.070
and the following reason which pertains to the means of payment

1:19:07.070,1:19:13.010
These are to be found in Section B: means of payment.

1:19:13.010,1:19:15.149
So he returns to consider

1:19:15.149,1:19:17.289
means of payment

1:19:17.289,1:19:22.449
as being a way to approach

1:19:22.449,1:19:25.510
the need for a hoard

1:19:25.510,1:19:28.599
given the different temporalities in entering the market.

1:19:28.599,1:19:29.859
In other words

1:19:29.859,1:19:33.670
if we just exchange notes and say: I'll settle
up with you at the end of the year,

1:19:33.670,1:19:40.570
you don't actually need to hoard the money.

1:19:40.570,1:19:43.020
So this kind of exchange serves as a means of payment.

1:19:43.020,1:19:46.949
I just write a note and say:
okay, I owe you this. The farmer

1:19:46.949,1:19:51.189
writes a note and says: I owe you this and I'll
pay you back at harvest time or whatever.

1:19:51.189,1:19:56.110
And then certain dates are agreed upon for payment,

1:19:56.110,1:19:59.889
hence these exchanges tend to become formalized.

1:19:59.889,1:20:01.959
But the result of this type of exchange of notes is a transition.

1:20:01.959,1:20:03.429
So here we've got,

1:20:03.429,1:20:06.179
see pages 233 and 234,

1:20:06.179,1:20:10.300
an extremely important transition
which is very easy to miss

1:20:10.300,1:20:14.840
partly because of Marx's

1:20:14.840,1:20:16.439
complicated language.

1:20:16.439,1:20:19.549
The first element in this transition,
page 233 occurs when

1:20:19.549,1:20:24.309
"the seller becomes a creditor and the buyer
a debtor."

1:20:24.309,1:20:31.309
This amounts to a big transition in the relationships between buyer
and seller on the one hand and creditor and debtor on the other.

1:20:32.989,1:20:37.960
"Since the metamorphosis of commodities, or the
development of their form of value, has undergone a change here,

1:20:37.960,1:20:42.919
whereby money receives a new function as well. It
becomes a new means of payment.

1:20:42.919,1:20:48.800
Note that the role of creditor or of debtor results
here from the simple circulation of commodities."

1:20:48.800,1:20:53.060
It's amazing how much he squeezed
out of this concept of the commodity here.

1:20:53.060,1:21:00.060
The concept of commodities now give rise to
these new roles of creditor and debtor,

1:21:01.239,1:21:09.479
"and this is capable", he says,
"of a more rigid crystallization."

1:21:09.479,1:21:14.269
He then starts to talk about the forms of
class struggle in the ancient world

1:21:14.269,1:21:16.339
in which

1:21:16.339,1:21:19.059
the plebeian debtors

1:21:19.059,1:21:22.329
were destroyed by the creditors,

1:21:22.329,1:21:26.090
the struggle in the middle ages
where the feudal debtors

1:21:26.090,1:21:29.869
lost their political power.

1:21:29.869,1:21:33.899
So there's a power relation in this

1:21:33.899,1:21:39.940
debtor-creditor relationship.

1:21:39.940,1:21:42.880
He then takes us back

1:21:42.880,1:21:49.309
to the sphere of circulation.

1:21:49.309,1:21:50.590
And takes us back

1:21:50.590,1:21:54.090
to an earlier argument,

1:21:54.090,1:21:58.859
where he has talked about
the way in which money becomes the object

1:21:58.859,1:22:04.139
of the circulation process.

1:22:04.139,1:22:08.639
But money now enters the circulation process in
a peculiar way, as a means of payment, Marx says, money

1:22:08.639,1:22:13.150
"enters circulation, but only after
the commodity has already left it.

1:22:13.150,1:22:19.689
The money no longer mediates the process. It
brings it to an end by emerging independently,

1:22:19.689,1:22:23.680
as the absolute form of existence
of exchange value," in other words as

1:22:23.680,1:22:28.070
the universal commodity.

1:22:28.070,1:22:33.039
The seller turned his commodity
into money in order to satisfy some need;

1:22:33.039,1:22:37.190
the hoarder in order to preserve
the monetary form of his commodity,

1:22:37.190,1:22:41.179
and the indebted purchaser
in order to be able to pay.

1:22:41.179,1:22:46.249
If he does not pay, his goods
will be sold compulsorily.

1:22:46.249,1:22:48.750
The value form of the commodity, money,

1:22:48.750,1:22:51.820
has now become the
self-sufficient purpose of the sale

1:22:53.230,1:22:56.090
owing to a social necessity

1:22:56.090,1:23:03.090
springing from conditions of
the process of circulation itself."

1:23:04.029,1:23:06.189
Marx is now taking us to

1:23:06.189,1:23:08.099
this radical transition

1:23:08.099,1:23:11.780
from a C-M-C circuit

1:23:11.780,1:23:13.620
into a M-C-M circuit.

1:23:15.599,1:23:19.439
If I hold money,

1:23:19.439,1:23:22.639
I can just lend it to you

1:23:22.639,1:23:25.940
and then you pay me back.

1:23:25.940,1:23:31.070
I don't even have to produce commodities
anymore, I let you produce the commodities;

1:23:31.070,1:23:34.429
I just hold the money.

1:23:34.429,1:23:35.610
But note,

1:23:35.610,1:23:38.669
I want to get that money back.

1:23:38.669,1:23:46.229
But of course the underlying logical argument here is:
why would I get back the same amount I started with?

1:23:46.229,1:23:52.089
Why would I not insist upon

1:23:52.089,1:23:57.409
an extra amount of money?

1:23:57.409,1:23:58.469
That is to say an

1:23:58.469,1:24:02.140
exchange of equivalents makes sense

1:24:02.140,1:24:06.679
when I go from commodity to commodity mediated
by money, I end up with a commodity which in effect

1:24:06.679,1:24:08.900
has the same value as the one

1:24:08.900,1:24:11.199
I started out with in principle,

1:24:11.199,1:24:12.409
and I'm happy.

1:24:12.409,1:24:15.389
I started with shirts and I got my shoes,

1:24:15.389,1:24:19.899
equivalent exchanged for equivalent,
and everything's fine.

1:24:19.899,1:24:23.279
The equality principle has worked.

1:24:23.279,1:24:25.579
But why would I start with money

1:24:25.579,1:24:30.510
just in order to get money?

1:24:30.510,1:24:34.960
The only reason to do that
is to get more money.

1:24:34.960,1:24:39.069
And so what Marx is saying here is

1:24:39.069,1:24:44.150
that out of this relationship
between the commodity and money

1:24:44.150,1:24:51.020
there emerges a form of circulation
which is the M-C-M form of circulation.

1:24:51.020,1:24:56.509
And this form of circulation arises out of a social necessity,

1:24:56.509,1:25:00.439
not because somebody felt it was a good idea,
although we've seen here

1:25:00.439,1:25:05.359
that passionate interests are very much
engaged as well as lust for gold or lust for power.

1:25:06.940,1:25:09.379
But even if passion and lust were not involved,

1:25:09.379,1:25:13.219
you would still need this form of circulation

1:25:13.219,1:25:14.529
in order

1:25:14.529,1:25:19.119
to keep the measure of value
and the means of circulation in balance.

1:25:21.049,1:25:25.269
That is the only way you can
resolve the contradiction between

1:25:25.269,1:25:27.449
money as a measure of value

1:25:27.449,1:25:33.329
and money as a means of circulation,
that is by having this form of circulation

1:25:33.329,1:25:40.329
which brings money into exchange when
it is needed and takes it out when it is no longer needed.

1:25:40.959,1:25:43.259
So that, the money needed,

1:25:43.259,1:25:46.309
if it's in equilibrium with the

1:25:46.309,1:25:48.419
commodities being traded,

1:25:48.419,1:25:52.989
will keep the measure of value constant.

1:25:52.989,1:25:58.169
Otherwise the measure of value
will start shooting all over the place.

1:25:58.169,1:26:00.699
So if I want to maintain

1:26:00.699,1:26:03.749
a constant measure of value,

1:26:03.749,1:26:07.769
I have to be able to use
money as a means of payment,

1:26:07.769,1:26:09.380
and in doing so

1:26:09.380,1:26:11.179
I trigger

1:26:11.179,1:26:12.459
this form

1:26:12.459,1:26:14.550
of circulation

1:26:14.550,1:26:18.260
which is money

1:26:18.260,1:26:25.260
focusing on money.

1:26:26.320,1:26:27.300
This little passage,

1:26:27.300,1:26:30.889
in the middle and bottom of page 234

1:26:30.889,1:26:34.129
is a crucial transition point,

1:26:34.129,1:26:37.800
and you should mark it and recognize it as such,

1:26:37.800,1:26:43.409
in the whole of Marx's argument.

1:26:43.409,1:26:50.409
He doesn't actually signal this
transition as crucial but in fact it is.

1:26:51.799,1:26:55.519
And the idea that this transition
is indicative of a social necessity

1:26:55.519,1:26:59.859
is also important.

1:26:59.859,1:27:06.010
Capitalism does not actually depend

1:27:06.010,1:27:10.329
simply on individuals being greedy and so forth;

1:27:10.329,1:27:13.090
it depends upon

1:27:13.090,1:27:16.210
social necessity piled on top of social necessity,

1:27:16.210,1:27:18.119
which allows

1:27:18.119,1:27:19.949
for greed of a certain kind to flourish

1:27:19.949,1:27:26.949
in certain situations.

1:27:31.880,1:27:34.549
This brings him back,

1:27:34.549,1:27:37.400
on page 235 at the bottom,

1:27:37.400,1:27:44.359
to talk about "a contradiction imminent in
the function of money as the means of payment.

1:27:44.359,1:27:50.169
When the payments balance each other, money functions
only nominally, as money of account, as a measure of value.

1:27:50.169,1:27:55.499
But when actual payments have to be made, money
does not come onto the scene as a circulating medium,

1:27:55.499,1:28:00.009
in its merely transient form of
an intermediary in the social metabolism,

1:28:00.009,1:28:03.639
but as the "individual incarnation of social labour,

1:28:03.639,1:28:06.479
the independent presence of exchange value,

1:28:06.479,1:28:11.139
the universal commodity."

1:28:11.139,1:28:16.739
This leads him to remark on page 236,

1:28:16.739,1:28:19.200
"this contradiction bursts forth in

1:28:19.200,1:28:22.419
that aspect of industrial and commercial crisis

1:28:22.419,1:28:24.949
which is known as a monetary crisis.

1:28:24.949,1:28:31.169
Such a crisis occurs only where the ongoing
chain of payments has been fully developed."

1:28:31.169,1:28:32.190
That is when the full development of means of payment,

1:28:32.190,1:28:35.850
are just spread around all over the place and credit structures

1:28:35.850,1:28:39.619
are broadly engaged.

1:28:39.619,1:28:41.599
Marx remarks,

1:28:41.599,1:28:44.980
"whenever there is a general disturbance of
the mechanism, no matter what its cause,

1:28:44.980,1:28:49.540
money suddenly and immediately
changes over from its merely nominal shape,

1:28:49.540,1:28:53.650
money of account, into hard cash.

1:28:53.650,1:28:57.229
Profane commodities can no longer replace it.

1:28:57.229,1:29:01.179
The use-value of commodities becomes
valueless, and their value vanishes in the face of their

1:29:01.179,1:29:04.280
own form of value. The bourgeois,

1:29:04.280,1:29:06.630
drunk with prosperity and arrogantly

1:29:06.630,1:29:09.189
certain of himself, has just declared that money

1:29:09.189,1:29:12.560
is a purely imaginary creation.

1:29:12.560,1:29:14.749
'Commodities alone are money', he said.

1:29:14.749,1:29:19.539
But now the opposite cry resounds over the
markets of the world: only money is a commodity.

1:29:19.539,1:29:23.230
As the heart pants after fresh water,
so pants his soul after money,

1:29:23.230,1:29:24.989
the only wealth.

1:29:24.989,1:29:30.359
In a crisis, the antithesis between commodities
and their value-form, money, is raised to the level

1:29:30.359,1:29:35.159
of an absolute contradiction".

1:29:35.159,1:29:37.659
And he goes on to talk about monetary famine.

1:29:37.659,1:29:42.219
Six months ago, if you read the financial press,

1:29:42.219,1:29:45.599
everybody was talking about excess liquidity

1:29:45.599,1:29:47.489
in the markets.

1:29:47.489,1:29:51.070
A surplus of liquidity sloshing around,
not knowing where to go.

1:29:51.070,1:29:53.369
Surplus capital everywhere.

1:29:53.369,1:29:57.319
If you wanted to borrow you just went and
they gave you anything, you could get sub-prime

1:29:57.319,1:30:00.849
loans, you could get whatever you want.

1:30:00.849,1:30:03.219
And then what happened over the past few weeks, suddenly

1:30:03.219,1:30:06.269
the federal reserve has to inject liquidity

1:30:06.269,1:30:08.610
into the system.

1:30:08.610,1:30:11.059
They needed real money.

1:30:11.059,1:30:15.189
Those houses and all of that
didn't actually match up to that value.

1:30:15.189,1:30:22.189
In other words it was fictitious value
they were playing with out there.

1:30:22.380,1:30:26.309
Marx amusingly says somewhere else,

1:30:26.309,1:30:29.340
"at the moment of speculation,

1:30:29.340,1:30:31.800
everybody's a Protestant,

1:30:31.800,1:30:34.789
they act on faith.

1:30:34.789,1:30:41.609
When the crisis comes they want real money, they
go back to the Catholicism of the monetary base."

1:30:41.609,1:30:43.150
And this brings us to consider

1:30:43.150,1:30:44.929
the notion of value,

1:30:44.929,1:30:47.839
where is the value right now?

1:30:47.839,1:30:50.369
Where does it exist?

1:30:50.369,1:30:53.339
And what is all that money which
is being exchanged in all of these

1:30:53.339,1:30:56.699
debt bottling plants we find
around ourselves in New York City?

1:30:56.699,1:31:00.030
What does it mean?

1:31:00.030,1:31:04.819
What connectivity does it have to value,

1:31:04.819,1:31:07.980
to socially necessary labour time?

1:31:07.980,1:31:13.260
And what Marx is pointing to here
is the way in which

1:31:13.260,1:31:17.169
the monetary system, once it escapes

1:31:17.169,1:31:22.209
from those immediate constraints of socially
necessary labour time, can take off

1:31:22.209,1:31:25.570
and do all kinds of crazy things.

1:31:25.570,1:31:30.030
And those crazy things

1:31:30.030,1:31:36.579
create all sorts of problems in the global economy.

1:31:36.579,1:31:40.419
But credit money does more than that,
because in the next couple of pages

1:31:42.449,1:31:48.019
Marx is saying: "Credit money springs directly out
of the function of money as a means of payment,

1:31:48.019,1:31:52.789
furthermore, credit money becomes the
universal material of contracts. Rent, taxes and so on

1:31:52.789,1:31:55.599
are transformed from payments in kind

1:31:55.599,1:31:59.679
to payments in money."

1:31:59.679,1:32:03.309
The monetisation of everything.

1:32:03.309,1:32:05.489
In the past the church used to

1:32:05.489,1:32:10.579
tithe people's agricultural output,

1:32:10.579,1:32:15.079
then came the monetisation of tithes,

1:32:15.079,1:32:22.079
so finally you get the monetization
and commodification of everything.

1:32:27.959,1:32:31.689
This leads us into another duality:

1:32:31.689,1:32:34.760
firstly a reserve fund becomes necessary

1:32:34.760,1:32:36.959
and that reserve fund

1:32:36.959,1:32:40.540
is going to have to function
in relationship to this system,

1:32:40.540,1:32:41.999
via this form of

1:32:41.999,1:32:46.439
M-C-M circulation.

1:32:46.439,1:32:51.869
That's the way in which the argument works.

1:32:51.869,1:32:53.629
But Marx then says,

1:32:53.629,1:32:58.010
in the final and brief section on world money,

1:33:00.599,1:33:06.610
that individual states of course manage their own

1:33:06.610,1:33:10.489
money systems, money supplies, money tokens and so forth,

1:33:11.649,1:33:13.610
but they're

1:33:13.610,1:33:20.61
not outside of being disciplined
by the world market, meaning

1:33:20.829,1:33:24.849
that the exchange of commodities on the
world market at some point or other

1:33:24.849,1:33:28.110
becomes critical

1:33:28.110,1:33:31.009
to the way in which

1:33:31.009,1:33:35.460
this monetary system functions.

1:33:36.960,1:33:41.119
The state has had a very important role to play in

1:33:41.870,1:33:48.870
the stabilization of the monetary system within its borders.

1:33:50.969,1:33:53.540
And in doing so the state initially connected

1:33:53.540,1:33:56.139
its monetary system very clearly

1:33:56.139,1:34:03.139
to a metallic base, gold, silver.

1:34:03.360,1:34:05.599
And that metallic base

1:34:05.599,1:34:08.300
became crucial in the construction

1:34:08.300,1:34:12.249
of the initial financial monetary system.

1:34:12.249,1:34:16.530
Assuring the security of that metallic base

1:34:16.530,1:34:21.619
became critical.

1:34:21.619,1:34:24.229
It's kind of interesting to note that

1:34:24.229,1:34:27.699
John Locke wrote his essay on religious tolerance

1:34:27.699,1:34:31.779
in which he said, we should tolerate each other

1:34:31.779,1:34:37.659
in terms of our religious views and we shouldn't go
around burning heretics at the stake and all that kind of thing.

1:34:37.659,1:34:40.429
He said this at the same time

1:34:40.429,1:34:42.880
as Sir Isaac Newton

1:34:42.880,1:34:46.909
became master of the King's mint.

1:34:46.909,1:34:51.440
And Isaac's great role

1:34:52.419,1:34:56.019
was to assure the quality of the currency,

1:34:56.019,1:34:58.549
to assay the gold,

1:34:58.549,1:35:01.889
to assay the weight of the silver.

1:35:01.889,1:35:05.409
During those years there was great trade

1:35:05.409,1:35:08.569
which also lead to the debasement of the coinage,

1:35:08.569,1:35:11.719
a type of fraud called coin clipping.

1:35:11.719,1:35:16.369
What you did was to take a silver coin
and shave off a bit of it,

1:35:16.369,1:35:21.969
and then you took lots of silver coins and
shaved off lots of little bits.

1:35:21.969,1:35:24.879
So by the end of the day you had another silver coin,

1:35:24.879,1:35:27.799
good way to make money.

1:35:27.799,1:35:32.560
What did Isaac Newton do about this? He caught
a few of these people and he had them hung

1:35:32.560,1:35:36.079
on Tyburn in public.

1:35:36.079,1:35:44.150
So you no longer burned people at the stake for their
religious views, you now hung them in Tyburn for debasing coinage.

1:35:44.150,1:35:45.999
God is displaced by mammon

1:35:45.999,1:35:52.460
in terms of capital punishment.

1:35:52.460,1:35:56.420
So this business brings us back to the issue which
I'm sure is bothering many of you,

1:35:56.420,1:35:58.300
which is what happened to the metallic base?

1:35:58.300,1:36:02.540
There was a metallic base

1:36:02.540,1:36:04.630
to global capitalism up until

1:36:04.630,1:36:08.059
the late 1960's/1970's,

1:36:08.059,1:36:12.319
and it was put under great stress

1:36:12.319,1:36:17.209
in the late 60's early 1970's.

1:36:17.209,1:36:21.179
And ultimately it collapsed, so that

1:36:21.179,1:36:24.539
by 1973 you have a global monetary system

1:36:24.539,1:36:29.050
which is no longer based

1:36:29.050,1:36:33.759
on any metallic commodity

1:36:33.759,1:36:37.260
You will notice however that gold is still important,

1:36:37.260,1:36:40.429
the gold price is still quoted.

1:36:40.429,1:36:44.929
And if push comes to shove you might well
ask yourself whether you want to hold onto gold or

1:36:44.929,1:36:49.030
dollars, Euros, or Yen, or whatever.

1:36:49.030,1:36:50.630
You might want to

1:36:50.630,1:36:52.169
think about that.

1:36:52.169,1:36:56.750
So gold has not entirely disappeared from the monetary scene at all.

1:36:56.750,1:37:02.119
Many people still think, and there are even arguments,
that we should go back to the gold standard because

1:37:02.119,1:37:06.609
the current monetary system is just crazy.

1:37:06.609,1:37:10.880
But what in effect happened after 1973

1:37:10.880,1:37:17.260
was a tendency to associate currencies

1:37:17.260,1:37:21.250
with a particular basket of commodities.

1:37:21.250,1:37:27.260
For a while there we sat with the idea that
petro-dollars would work,

1:37:27.260,1:37:31.869
that actually the dollar value of petroleum

1:37:31.869,1:37:33.230
was the crucial basket determinant.

1:37:33.230,1:37:39.499
But then petroleum was yo-yoing too much, and in any case

1:37:39.499,1:37:44.610
its value was too much controlled by OPEC.

1:37:44.610,1:37:51.610
So in effect what now happens is that currency speculation

1:37:51.849,1:37:58.340
actually looks at the relationship
between the productivity of a whole economy,

1:37:58.340,1:38:03.260
i.e. its total bundle of goods and services produced,

1:38:03.260,1:38:06.509
and compares it to the value of its currency.

1:38:06.509,1:38:07.830
What is being compared is

1:38:07.830,1:38:11.250
the total commodity output of Japan, West

1:38:11.250,1:38:15.249
Germany as it was, and now Europe,

1:38:15.249,1:38:21.829
and the United States and China. And after
comparing all of these things the question is asked,

1:38:21.829,1:38:26.079
well, which economy

1:38:26.079,1:38:33.029
is producing a bundle of commodities
inside its borders that can really sustain that currency?

1:38:33.029,1:38:38.050
And if the Chinese economy is doing that,
then the Chinese currency should appreciate.

1:38:38.050,1:38:44.499
But the problem then starts when the state
steps in and does all kinds of strange things.

1:38:44.499,1:38:47.329
But at some point or other the question of the nature

1:38:47.329,1:38:51.019
of the commodity bundle

1:38:51.019,1:38:53.659
which underlies

1:38:53.659,1:38:59.199
the value is posed; in other words we no longer
attach the bundle to some single commodity like gold.

1:38:59.199,1:39:00.889
We attach it

1:39:00.889,1:39:03.929
to an imaginary

1:39:03.929,1:39:04.550
understanding

1:39:04.550,1:39:07.609
which is where statistics come in.

1:39:07.609,1:39:11.239
We wouldn't know how to work

1:39:11.239,1:39:13.480
in this world unless we had

1:39:13.480,1:39:15.789
masses of statistics.

1:39:15.789,1:39:18.599
And what are these statistics about?

1:39:18.599,1:39:20.479
GDP

1:39:20.479,1:39:24.649
Who produces all those statistics and who
collects them? The World Bank,

1:39:24.649,1:39:28.029
the International Bank of Settlements.

1:39:28.029,1:39:30.119
They produce all this data.

1:39:30.119,1:39:31.969
Vast amounts of it,

1:39:31.969,1:39:36.849
on the basis of what, sometimes you wonder,
but, nevertheless, it's there.

1:39:36.849,1:39:38.789
And this data serves to

1:39:38.789,1:39:44.309
construct the fiction that there
is a national economy.

1:39:44.309,1:39:47.479
Now this is a real problem because there is no
national economy, I mean everything is trading

1:39:47.479,1:39:49.680
with everything else on the global stage,

1:39:49.680,1:39:51.409
nevertheless there's this fiction which says

1:39:51.409,1:39:53.159
there is a national economy.

1:39:53.159,1:39:57.270
And when the national economy in the United States
is doing well, the dollar will rise, if it's

1:39:57.270,1:40:01.519
doing badly the dollar will collapse.

1:40:01.519,1:40:04.849
So the dollar has been under a lot of pressure lately
because the US economy is not doing

1:40:04.849,1:40:07.799
very well compared to the rest of the world

1:40:07.799,1:40:11.439
on the basis of certain measures.

1:40:11.439,1:40:14.499
But then speculators will intervene and claim
that wrong measure are being applied.

1:40:14.499,1:40:20.599
And if they can persuade you of this,
the values will change and they will make a bundle of money

1:40:20.599,1:40:24.439
on the currency movement.

1:40:24.439,1:40:25.800
George Soros made

1:40:25.800,1:40:30.249
two billion in about five days by speculating on

1:40:30.249,1:40:37.249
the value of the British pound against the
European exchange rate mechanism.

1:40:38.260,1:40:43.029
He was actually able to force those kinds of
things to happen.

1:40:43.029,1:40:50.849
So here you see that built into Marx's argument

1:40:50.849,1:40:52.339
is a very interesting way of understanding

1:40:52.339,1:40:57.529
the connectivity between the very secure
money commodity gold,

1:40:57.529,1:40:59.690
with which Marx began his

1:40:59.690,1:41:01.619
analysis of money, to this

1:41:03.320,1:41:07.429
real, problematical, universal money
emerging out of the M-C-M circuit in the end,

1:41:07.429,1:41:09.320
with all of these broader issues.

1:41:09.320,1:41:12.380
I think he did a pretty good job

1:41:12.380,1:41:16.159
and we can build on it. Of course much has changed since

1:41:16.159,1:41:23.959
Marx's time and we have to

1:41:23.959,1:41:27.510
take those transformations into account,

1:41:27.510,1:41:32.560
but it seems to me he set up a very useful argument

1:41:32.560,1:41:38.570
to contemplate our current situation.

1:41:38.570,1:41:42.650
Building on his arguments we can go quite far
towards understand many of the contradictions

1:41:42.650,1:41:44.549
which exist

1:41:44.549,1:41:47.510
within our contemporary

1:41:47.510,1:41:50.570
political economic system.

1:41:50.570,1:41:57.539
So it's interesting that something
like the sub-prime mortgage crisis, given my own background,

1:41:57.539,1:42:00.969
it has been obvious that there would be a crash

1:42:00.969,1:42:03.000
in property markets

1:42:03.000,1:42:04.570
sooner or later.

1:42:04.570,1:42:08.130
I thought it would occur about two or three
years ago, but they managed to stave it off.

1:42:08.130,1:42:12.290
But now it's with us and the question
is: how far will that go

1:42:12.290,1:42:15.590
before they can shift to something else,

1:42:15.590,1:42:19.109
some other fictitious form?

1:42:19.109,1:42:21.800
But behind this, of course, lies

1:42:21.800,1:42:23.729
the emergence of

1:42:23.729,1:42:26.369
imaginary forms.

1:42:26.369,1:42:30.519
Note how Marx emphasizes the imaginary qualities of all of this.

1:42:30.519,1:42:35.209
We imagine it to be this,
we imagine it to be that.

1:42:35.209,1:42:38.689
And we cannot do without that imaginary

1:42:38.689,1:42:40.809
stuff going on.

1:42:40.809,1:42:41.979
In fact

1:42:41.979,1:42:44.300
that is what allows the system to function.

1:42:44.300,1:42:45.649
It's built into it.

1:42:45.649,1:42:48.210
It's not as if we can say:

1:42:48.210,1:42:49.579
get rid of all the fetishism,

1:42:49.579,1:42:53.550
get rid of all of that imaginary stuff
and then we'll be ok.

1:42:53.550,1:42:56.789
No, we couldn't do that.

1:42:56.789,1:43:01.750
These things are socially necessary, they're
embedded within the capitalist system.

1:43:01.750,1:43:03.440
That raises the question: well

1:43:03.440,1:43:04.599
what we do about it?,

1:43:04.599,1:43:06.550
how do we confront them?,

1:43:06.550,1:43:12.859
and what do we do about their
obvious problematic consequences?

1:43:12.859,1:43:15.479
So these are the sorts of issues that this

1:43:15.479,1:43:19.419
chapter raises.

1:43:19.419,1:43:23.050
A final point this chapter raises is the

1:43:23.050,1:43:26.590
interesting question as to how much of it
do you really need to understand

1:43:26.590,1:43:30.249
the rest of volume one of Capital?

1:43:30.249,1:43:31.239
And the answer is:

1:43:31.239,1:43:34.650
not much. (laughter)

1:43:34.650,1:43:37.099
The rest of Capital

1:43:37.099,1:43:40.179
uses certain basic propositions out of here

1:43:40.179,1:43:42.260
which can be reduced to

1:43:42.260,1:43:44.419
four or five arguments

1:43:44.419,1:43:47.819
and then goes on with the analysis.

1:43:47.819,1:43:51.880
What Marx was trying to do here was to lay a basis,

1:43:51.880,1:43:55.579
as he was in the preceding chapters,

1:43:55.579,1:43:59.099
for a magnum opus i.e. the work
that was going to include

1:43:59.099,1:44:06.989
an understanding of credit systems, financial
institutions and structures, and state interventions.

1:44:06.989,1:44:10.690
He was really trying here to lay out

1:44:10.690,1:44:15.320
a systematic basis for a very much broader project.

1:44:15.320,1:44:17.659
But you'll be happy to know

1:44:17.659,1:44:21.620
that you don't have to thoroughly understand all
the nuances of this chapter, interesting and important though

1:44:21.620,1:44:26.710
they really are to our contemporary circumstances.

1:44:26.710,1:44:29.169
You don't have to understand every nuance

1:44:29.169,1:44:36.169
in order to move into the next chapters which
are much simpler and more direct.

1:44:38.369,1:44:42.090
So you're over the worst of it (laughter).

1:44:42.090,1:44:44.659
We can now start the easy part.

1:44:44.659,1:44:48.590
We have a few minutes for questions, I'm
sorry I have taken so long, but this is a difficult

1:44:48.590,1:44:51.669
and intricate chapter,

1:44:51.669,1:44:53.359
which needs a lot of

1:44:53.359,1:44:54.989
elabouration in order

1:44:54.989,1:44:57.849
to get it straight.

1:44:57.849,1:45:04.129
Any kind of comments, questions?

1:45:04.129,1:45:05.760
»STUDENT:When you're talking about the accumulation of

1:45:05.760,1:45:07.139
things and about upper limits, I went

1:45:07.139,1:45:10.879
to visit Yankee Candle just to see what that was

1:45:10.879,1:45:12.879
all about. And next to it they had opened a car museum,

1:45:12.879,1:45:14.329
a very large car museum, and I walked around it

1:45:14.329,1:45:18.280
and realized that all the cars seemed to have a personal
angle on the display cases and the descriptions.

1:45:18.280,1:45:22.599
It turned out the museum was the vast personal collection

1:45:22.599,1:45:26.730
of the owner and founder of the Yankee Candle.

1:45:26.730,1:45:27.999
It was just a garage, so large that it was now a museum,

1:45:27.999,1:45:31.790
and you payed to go in, but the owner drove them in and out

1:45:31.790,1:45:37.400
whenever he wanted. And there was no limit, it was huge.

1:45:37.400,1:45:39.770
»HARVEY:Not the same as what you could get with

1:45:39.770,1:45:42.560
twenty billion dollars.

1:45:42.560,1:45:48.349
And that's the point, that people do accumulate
large quantities of things like that, but

1:45:48.349,1:45:55.219
how many yachts can you have?,
how many residencies can you have?

1:45:55.219,1:45:58.689
On the use-value side there are these limitations,

1:45:58.689,1:46:02.440
so it's the limitless capacity of

1:46:02.440,1:46:05.580
the accumulation of money power

1:46:05.580,1:46:10.989
that will be very important to look at;
one of the major propositions, of course, in

1:46:10.989,1:46:16.380
the rest of Capital is the limitlessness of this.

1:46:16.380,1:46:19.619
»HARVEY: Yes.

1:46:19.619,1:46:26.619
»STUDENT:I'm just curious about paper money, when
paper money first starts showing up in…what are you saying
in terms of this as a historical or a logical development?

1:46:30.449,1:46:34.510
»HARVEY:Well scrip and things like that have
been around for very long time, in various

1:46:34.510,1:46:39.230
forms. So paper representations
as well as tokens have been

1:46:39.230,1:46:41.050
around for a long time.

1:46:41.050,1:46:44.959
Which goes back to my original argument
about the monetary form, that

1:46:44.959,1:46:48.820
monetary forms have been around a very long
time. The interesting question is how all of

1:46:48.820,1:46:50.949
those forms

1:46:50.949,1:46:56.709
actually became assembled around
the capitalist definition of what money is.

1:46:56.709,1:46:59.299
The same thing applies to temporality.

1:46:59.299,1:47:04.610
It's not as if
capitalism invented temporality.

1:47:04.610,1:47:09.269
Every society has its own
definitions of temporality and spatiality .

1:47:09.269,1:47:11.459
There's a long

1:47:11.459,1:47:15.070
history in the anthropological
and historical record of that.

1:47:15.070,1:47:18.480
But what happens is that
capitalism starts to insist upon

1:47:18.480,1:47:23.769
certain definitions of temporality.

1:47:23.769,1:47:27.290
For instance we're in one right now:
it's eight thirty and you all want to go home.

1:47:27.290,1:47:31.139
Now if you're really interested in learning
you would want to stay here until five in the

1:47:31.139,1:47:34.829
morning, right? (laughter)

1:47:34.829,1:47:40.540
You're being very nice…
But you see what I mean.

1:47:40.540,1:47:44.650
Here we have this kind of
definition of temporality which is in the

1:47:44.650,1:47:48.809
school calendar so for example we
we start in here and we finish off there.

1:47:48.809,1:47:50.849
It's all built in,

1:47:50.849,1:47:55.459
and we accept it as normal,
so it becomes normalized. Whereas

1:47:57.300,1:48:01.100
I can certainly remember intellectual
discussions in my youth, when all

1:48:01.100,1:48:03.820
things were wonderful,

1:48:03.820,1:48:08.199
which went on all day and all night,

1:48:08.199,1:48:12.329
and we were not limited by anything.
I mean, we skipped classes

1:48:14.260,1:48:19.469
and then had a discussion instead;
it was a different notion of temporality

1:48:19.469,1:48:30.080
The problem was there was nothing else to do,
and the classes were very boring.

1:48:30.080,1:48:31.770
So, I think these definitions are

1:48:33.040,1:48:37.250
contingent, and this is also what
Marx is arguing throughout the book,

1:48:38.349,1:48:42.459
namely that the categories of political economy
are contingent upon the rise of capitalism.

1:48:42.459,1:48:46.929
The notion of temporality is specific;
capitalism has a specific temporality,

1:48:46.929,1:48:49.799
which is what E.P. Thompson talks about, namely

1:48:49.799,1:48:52.229
the rise of industrial work discipline,

1:48:52.229,1:48:55.349
what that entailed and how that was enforced.

1:48:55.349,1:48:57.849
And we'll also see some of that coming up

1:48:57.849,1:49:00.939
in Marx's Capital.

1:49:00.939,1:49:06.530
OK, so we leave it there
and will continue this saga next week.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License