Class 1 Catalan

Once you have translated a line of English text, replace the English text with the new translation.
Please do not change the time codes.

Class 1

0:00:01.569,0:00:02.840
»NEIL SMITH: Bé, avui tenim una gran oportunitat

0:00:02.840,0:00:07.259
de poder ser amb en David Harvey
parlant de

0:00:07.259,0:00:08.809
les classes que ell ha estat fent

0:00:08.809,0:00:11.300
des de fa prop de quaranta anys, em penso,

0:00:11.300,0:00:13.919
sobre El Capital. El meu nom és Neil Smith.

0:00:13.919,0:00:19.019
Ensenyo Antropologia i Geografia a la
City University de Nova York

0:00:19.019,0:00:21.640
i en David ha estat col·lega meu
des que ell va arribar aquí,

0:00:21.640,0:00:25.199
però abans d'això, molt abans,
fa més de trenta anys,

0:00:25.199,0:00:30.009
jo era estudiant d'en David a la Johns
Hopkins de Baltimore, i així és com

0:00:30.009,0:00:33.180
per primera vegada vaig descobrir

0:00:33.180,0:00:37.580
"El Capital", no només com a llibre, ja
que va ser la primera vegada que el vaig llegir

0:00:37.580,0:00:41.620
i ho vaig fer amb en David.
David, ¿què és el que et va empènyer

0:00:41.620,0:00:44.570
a començar a llegir el capital aleshores,
aproximadament, cap a

0:00:44.570,0:00:46.830
principis dels anys 1970s?

0:00:46.830,0:00:48.790
» DAVID HARVEY: Era un d'aquells

0:00:48.790,0:00:50.480
moments històrics en els quals

0:00:50.480,0:00:53.360
semblava adequat de fer-ho.

0:00:53.360,0:00:56.320
Acabava d'arribar d'Anglaterra,

0:00:56.320,0:00:59.770
com un immigrant acabat de desembarcar,
a l'estiu del '69.

0:00:59.770,0:01:01.670
Vaig arribar a la ciutat, Baltimore, on

0:01:01.670,0:01:07.250
el 1968 hi havia hagut un gran
esclat de violència a la ciutat

0:01:07.250,0:01:11.240
arran de l'assassinat
de Martin Luther King,

0:01:11.240,0:01:14.660
la qüestió dels drets civils a la ciutat

0:01:14.660,0:01:17.750
era candent, el racisme era flagrant,

0:01:17.750,0:01:20.530
hi havia la guerra del Vietnam,

0:01:20.530,0:01:21.970
i totes les protestes durant la guerra

0:01:21.970,0:01:24.030
estaven en el seu punt àlgid,

0:01:24.030,0:01:27.620
era un temps molt, molt confús…

0:01:27.620,0:01:29.560
I recordo que,

0:01:29.560,0:01:32.330
em sembla, el desembre del '69

0:01:32.330,0:01:36.530
Fred Hampton va ser assassinat a Chicago,

0:01:36.530,0:01:37.920
un dirigent Black Panther,

0:01:37.920,0:01:39.489
i poc després d'això,

0:01:39.489,0:01:41.700
el Maig del '70, hi van haver

0:01:41.700,0:01:44.740
les morts [d'estudiants a mans de la Guàrdia
Nacional] a Kent State.

0:01:44.740,0:01:48.020
Una enorme vaga d'estudiants, milions
d'estudiants arreu del país

0:01:48.020,0:01:52.100
van anar a la vaga. I aleshores, després hi va
haver els assassinats [d'estudiants per la policia]
a Jackson State.

0:01:52.100,0:01:57.970
O sigui que era una època molt, molt,
i molt alterada.

0:01:57.970,0:01:59.009
I em sembla que,

0:01:59.009,0:02:03.119
per a mi, malgrat tot, hi havia també una sensació
que no sabíem gaire com portar-ho, com

0:02:03.119,0:02:07.290
explicar-ho.

0:02:07.290,0:02:11.800
I jo havia estat format com un científic social,
i hi reflexionava, però no podia trobar cap marc
que pogués

0:02:11.800,0:02:13.499
abastar realment tot allò que estava passant.

0:02:13.499,0:02:17.539
O sigui que vaig dir a uns quants estudiants de graduat:
"Ep, perquè no llegim El Capital?

0:02:17.539,0:02:18.770
Com que és un llibre que no hem llegit,

0:02:18.770,0:02:20.669
potser hi ha alguna cosa

0:02:20.669,0:02:21.980
que pugui servir-nos."

0:02:21.980,0:02:25.829
Així uns quants de nosaltres ens vam reunir
i vam crear-ne un grup de lectura.

0:02:25.829,0:02:30.779
I així és com va començar tot. I quan
ho vam fer el primer cop, no havíem

0:02:30.779,0:02:32.599
entès en absolut el llibre,

0:02:32.599,0:02:35.059
l'havíem mal interpretat del tot.
Ara, mirant enrere,

0:02:35.059,0:02:38.499
em faria vergonya escoltar el que
dèiem d'aquest llibre el primer any.

0:02:38.499,0:02:42.679
Ja sabeu, érem cecs guiant d'altres cecs
a través d'aquest text enorme.

0:02:42.679,0:02:45.509
I no sabíem el que fèiem
i vam pensar: "Bé, ja ho hem fet una vegada,

0:02:45.509,0:02:49.189
serà millor que ho fem un segon cop perquè és obvi
que no l'hem acabat d'entendre gaire bé.'

0:02:49.189,0:02:51.799
Però una cosa que vaig aprendre,
en aquell moment,

0:02:51.799,0:02:56.359
de tot allò va ser: només comences veritablement
a entendre 'El Capital' quan arribes al final.

0:02:56.359,0:02:58.950
És molt difícil començar amb…

0:02:58.950,0:02:59.979
» NEIL SMITH: Sí.

0:02:59.979,0:03:02.049
» DAVID HARVEY: … algun tipus clar de comprensió.

0:03:02.049,0:03:04.449
Així que el segon any vam decidir
de provar-ho una altra vegada,

0:03:04.449,0:03:05.800
i ho vam tornar a fer.

0:03:05.800,0:03:08.009
I jo em vaig dir: "Bé,

0:03:08.009,0:03:10.700
això és interessant, ara, ja començo a veure
com sorgeix un marc teòric

0:03:10.700,0:03:15.739
que em podria ajudar a explicar què passava".
Així que vaig pensar: "d'acord, ho mantindrem".

0:03:15.739,0:03:18.010
I hi havia gent per allà,

0:03:18.010,0:03:21.079
com jo, que notaven que necessitaven
un marc teòric, i així,

0:03:21.079,0:03:22.829
pas a pas,

0:03:22.829,0:03:26.049
vaig començar a dir:
Bé, faré això cada any.

0:03:26.049,0:03:29.609
I és clar, una de les coses que
passen quan fas això, és

0:03:29.609,0:03:33.289
que de cop et trobes
anomenant-te a tu mateix marxista.

0:03:33.289,0:03:37.059
Jo no tenia ni idea de què era un marxista,
i realment en un principi

0:03:37.059,0:03:40.139
no li vaig donar gaire importància, però de sobte,
només perquè tu estàs llegint el llibre

0:03:40.139,0:03:42.289
i prenent-te'l seriosament,

0:03:42.289,0:03:45.709
i vols saber-ne més per a comprendre
el món a través d'aquesta

0:03:45.709,0:03:49.349
òptica, de sobte et trobes a tu mateix
en aquesta cruïlla política. I al cap de poc dius:

0:03:49.349,0:03:54.649
Jo suposo que si allò és el que sóc, llavors
allò és el que sóc, saps que vull dir, oi? …

0:03:54.649,0:03:56.979
» NEIL SMITH: Bé, jo penso que
podria ser útil, per a les

0:03:56.979,0:03:59.859
lliçons que tindrem,

0:03:59.859,0:04:02.680
si ens oferissis una visió general,

0:04:02.680,0:04:04.249
una mica de debat

0:04:04.249,0:04:11.290
entorn dels que creus que són els punts
principals dels capítols del primer volum d'El Capital.

0:04:11.290,0:04:15.229
» DAVID HARVEY: una de les coses que
crec que és veritablement bona de fer,

0:04:15.229,0:04:16.359
i una de les raons

0:04:16.359,0:04:20.750
per les quals he tingut un gran plaer en oferir
l'ensenyament d'aquest curs amb aquest mètode,

0:04:20.750,0:04:24.639
és que molta gent ha realitzat cursos
on han fet una mica de Marx,

0:04:24.639,0:04:28.870
una mica de Weber, Durkheim, aquest tipus de coses,
han llegit fragments de Marx o coses per l'estil,

0:04:28.870,0:04:31.620
però de fet no l'han llegit com un llibre,

0:04:31.620,0:04:36.430
i té una fantàstica construcció literària.
Per tant, una de les coses que realment

0:04:36.430,0:04:38.139
pretenia destacar és

0:04:38.139,0:04:40.349
que és una mont bona lectura!

0:04:40.349,0:04:44.919
Un cop has passat les dificultats del
llenguatge i tractes amb tot aquells tipus de

0:04:44.919,0:04:50.120
conceptes i tal, és un llibre realment,
realment dinàmic, flueix perfectament.

0:04:50.120,0:04:54.840
I flueix des del punt inicial
que és a l'entorn de la idea simple de mercaderia.

0:04:54.840,0:04:59.190
Tu vas al supermercat, hi trobes mercaderies,
hi compres mercaderies, te l'emportes cap a casa, te les menges,

0:04:59.190,0:05:03.629
o te la poses, o el que sigui, i,

0:05:03.629,0:05:08.710
precisament començant per això, que tots
coneixem bé, et porta pas a pas

0:05:08.710,0:05:10.649
a través del camí que

0:05:10.649,0:05:14.499
desemmascara com funciona l'economia capitalista.

0:05:14.499,0:05:20.509
I després construeix, al voltant d'aquest tipus de
coneixements, idees sorprenents, com ara per què tenim

0:05:20.509,0:05:24.150
atur, o per què hi ha lluita

0:05:24.150,0:05:26.290
al llarg de la història, per què

0:05:26.290,0:05:28.309
els capitalistes sempre estan intentant

0:05:28.309,0:05:30.529
arrabassar-te el teu temps,

0:05:30.529,0:05:33.270
per què vivim una vida en la qual el nostre món

0:05:33.270,0:05:35.050
en certa manera està

0:05:35.050,0:05:39.090
organitzat al voltant d'un
concepte determinat de temporalitat,

0:05:39.090,0:05:43.150
i quines són les opressions que
es donen amb tot això. Per tant, penso que és

0:05:43.150,0:05:46.979
increïblement revelador en allò que fa.

0:05:46.979,0:05:53.979

0:06:05.360,0:06:09.099
Així, l'objectiu d'aquest curs és

0:06:09.099,0:06:14.189
que llegiu aquest llibre,

0:06:14.189,0:06:18.189
i fer-ho tant bé com pugueu
en els termes propis de Marx,

0:06:18.189,0:06:20.869
cosa que pot sonar una mica ridícula perquè,

0:06:20.869,0:06:22.789
fins que no haureu llegit el llibre,

0:06:22.789,0:06:24.779
no sabreu exactament quins són

0:06:24.779,0:06:26.749
els seus termes i condicions.

0:06:26.749,0:06:31.630
Però una d'aquestes condicions és que el llegiu,

0:06:31.630,0:06:35.479
de tal manera que traureu
molt més d'aquesta classe

0:06:35.479,0:06:38.349
si llegiu les lectures assignades

0:06:38.349,0:06:42.029
abans de venir a classe,
que si només hi veniu i escolteu.

0:06:42.029,0:06:46.080
Hi ha una altra raó
per a això, i és que

0:06:46.080,0:06:49.729
has d'esforçar-te, sempre,

0:06:49.729,0:06:52.990
en comprendre alguna cosa.

0:06:52.990,0:06:56.190
I lluitant així amb tu mateix

0:06:56.190,0:06:58.379
pots arribar a la teva pròpia

0:06:58.379,0:06:59.880
comprensió del que Marx vol dir

0:06:59.880,0:07:04.520
i què significa això per a tu.
És doncs un compromís entre

0:07:04.520,0:07:06.969
tu i aquest llibre,

0:07:06.969,0:07:07.860
el que vull

0:07:07.860,0:07:11.699
fomentar.

0:07:11.699,0:07:13.749
Fent això, tanmateix,

0:07:13.749,0:07:18.099
hi ha una complicació
que sorgeix del fet que

0:07:18.099,0:07:22.659
és difícil d'enfocar-ho sense
algunes idees preconcebudes. Tothom ha

0:07:22.659,0:07:25.050
sentit a parlar sobre Karl Marx

0:07:25.050,0:07:30.209
i tothom coneix els
termes marxisme i marxista,

0:07:30.209,0:07:33.379
i tota la mena de connotacions que s'associen

0:07:33.379,0:07:35.509
a aquests mots.

0:07:35.509,0:07:41.370
Per tant, us haig de demanar, per
començar, que proveu de deixar de banda aquestes

0:07:41.370,0:07:43.689
idees preconcebudes, moltes d'aquestes

0:07:43.689,0:07:47.289
coses que penseu que sabeu sobre
Marx, i simplement proveu de llegir el text,

0:07:47.289,0:07:52.179
i provar de veure què és el que realment
ell estava intentant dir.

0:07:52.179,0:07:55.229
I això, és clar,

0:07:55.229,0:07:59.270
no és senzill per un grapat
d'altres raons, de les quals

0:07:59.270,0:08:03.679
vull parlar a mode d'introducció.

0:08:03.679,0:08:06.870
Una d'aquestes altres idees preconcebudes
amb les quals tendim a

0:08:06.870,0:08:09.680
encarar-nos amb un text com aquest és

0:08:09.680,0:08:13.610
la nostra particular
història intel·lectual, i la nostra particular

0:08:13.610,0:08:17.449
formació intel·lectual,

0:08:17.449,0:08:21.009
i per als qui són
estudiants de postgrau, per exemple,

0:08:21.009,0:08:26.249
aquesta formació intel·lectual sovint
està regida per aparells disciplinaris,

0:08:26.249,0:08:27.530
consideracions de cada disciplina,

0:08:27.530,0:08:30.169
preocupacions de cada disciplina.

0:08:30.169,0:08:32.580
I per tant la tendència és

0:08:32.580,0:08:37.050
que ho llegiu des del punt de vista
de la vostra disciplina.

0:08:37.050,0:08:42.720
Bé, una de les grans coses sobre Marx és
que ell mai no hauria obtingut la càtedra de cap disciplina,

0:08:42.720,0:08:46.090
i si el voleu llegir bé, aleshores
heu d'oblidar-vos de ser catedràtics

0:08:46.090,0:08:48.130
de la vostra disciplina;

0:08:48.130,0:08:51.600
no a llarg termini, és clar, però
almenys pels objectius d'aquest curs.

0:08:51.600,0:08:53.350
Heu de pensar en

0:08:53.350,0:08:54.430
què és

0:08:54.430,0:08:58.400
el que està dient, independentment de

0:08:58.400,0:09:03.270
l'aparell disciplinari amb què
comenceu a pensar en les coses.

0:09:03.270,0:09:07.800
Ara bé, l'altra raó per dir això és que
de fet resulta ser un llibre sorprenentment ric

0:09:07.800,0:09:10.660
pel que fa a les seves referències.

0:09:10.660,0:09:14.550
Referències a Shakespeare,
als grecs, a Balzac,

0:09:14.550,0:09:17.740
referències a tots els
economistes polítics, als filòsofs,

0:09:17.740,0:09:21.100
als antropòlegs i tota
la resta. En altres paraules,

0:09:21.100,0:09:22.920
Marx treu profit

0:09:22.920,0:09:25.950
d'un immensa varietat de fonts,

0:09:25.950,0:09:29.980
i com que ho fa així, podria ser veritablement
apassionant per a vosaltres provar de desxifrar

0:09:29.980,0:09:32.140
quines són aquestes fonts,

0:09:32.140,0:09:36.700
i el cert és que algunes són prou difícils de rastrejar,
i jo hi he estat treballant molt de temps.

0:09:36.700,0:09:41.250
Però és realment molt
apassionant quan comences a veure-hi

0:09:41.250,0:09:42.589
algunes de les

0:09:42.589,0:09:45.259
connexions. Per exemple, quan vaig començar
a llegir-lo, no havia llegit moltes

0:09:45.259,0:09:48.850
de les novel·les de Balzac, aleshores quan
vaig llegir Balzac em vaig dir:

0:09:48.850,0:09:51.690
'Oh, d'aquí és d'on ho va treure Marx!'

0:09:51.690,0:09:55.550
i així és com de sobte veus totes
les maneres amb les quals ell recorre

0:09:55.550,0:09:57.400
a tót un món d'experiències,

0:09:57.400,0:10:00.570
ple de Goethe, ple de
Shakespeare, i tants altres.

0:10:00.570,0:10:01.510
Així doncs, és un

0:10:01.510,0:10:04.710
text molt ric,
i comences a apreciar-lo,

0:10:04.710,0:10:06.359
penso jo, encara més

0:10:06.359,0:10:08.860
si deixes de dir-te: "Bé,

0:10:08.860,0:10:11.660
a qui s'està referint en la història?", o "De quin

0:10:11.660,0:10:14.380
economista està parlant?" i tot això.

0:10:14.380,0:10:17.260
I el que també passarà
si el llegiu d'aquesta manera, és que

0:10:17.260,0:10:19.930
trobareu que realment és un llibre molt interessant.

0:10:19.930,0:10:22.460
Un llibre fascinant,

0:10:22.460,0:10:25.980
i aquí és clar trobarem un altre
tipus d'idees preconcebudes, perquè

0:10:25.980,0:10:28.660
molts de vosaltres heu trobat ja

0:10:28.660,0:10:31.020
algunes coses de Marx en les vostres lectures.

0:10:31.020,0:10:34.620
Potser heu llegit el "Manifest
Comunista" a l'institut.

0:10:34.620,0:10:37.710
Potser heu fet algun d'aquests
meravellosos cursos que s'anomenen

0:10:37.710,0:10:40.880
'Introducció a la teoria social',
on es dediquen dues setmanes a Marx,

0:10:40.880,0:10:46.460
ja sabeu, dues setmanes a Weber, algunes
setmanes a Durkheim i tota la resta de personatges.

0:10:46.460,0:10:48.910
I potser heu llegit
alguns extractes d'El Capital.

0:10:48.910,0:10:54.000
Però llegir extractes d'El Capital és
completament diferent de llegir-lo com a llibre,

0:10:54.000,0:10:58.269
perquè comences a veure que aquests trossos i
fragments que són els extractes estan, d'una manera o altra,

0:10:58.269,0:11:02.270
implicats en una narrativa molt
més gran i àmplia, i el que crec que

0:11:02.270,0:11:05.430
m'agradaria que proveu de treure
de tot això és certa noció

0:11:05.430,0:11:11.170
sobre què és aquesta gran narrativa, i que és
aquesta gran concepció, perquè aquesta és, si voleu,

0:11:11.170,0:11:14.040
la manera com Marx, penso, voldria
ser llegit. No li hauria agradat gens

0:11:14.040,0:11:15.230
si algú digués:

0:11:15.230,0:11:19.000
'Ep, has de fer un extracte d'aquest capítol',
o 'Has de llegir aquest capítol', i que poguéssiu

0:11:19.000,0:11:20.080
entendre Marx d'aquesta manera.

0:11:20.080,0:11:23.680
Ell certament hauria odiat saber que estava
sent explicat en tres setmanes en una classe

0:11:23.680,0:11:25.290
d'introducció a la teoria social.

0:11:25.290,0:11:27.440
I penso que vosaltres també hauríeu d'odiar això,

0:11:27.440,0:11:30.280
perquè d'això en traieu una certa
concepció de Marx,

0:11:30.280,0:11:32.070
que és radicalment diferent

0:11:32.070,0:11:35.290
de la concepció
que en traureu de llegir

0:11:35.290,0:11:38.600
un llibre com El Capital de Marx.

0:11:38.600,0:11:43.120
Ara, l'altra cosa que passa,
és clar, des del punt de vista d'una disciplina,

0:11:43.120,0:11:49.320
és que molt sovint la gent
comença a reorganitzar la seva comprensió

0:11:49.320,0:11:52.930
a l'entorn d'aquest punt de vista.
És a dir, es diu:

0:11:52.930,0:11:56.380
'Bé, no sóc un bon economista, no
entenc el fet econòmic de tot això, així que

0:11:56.380,0:11:59.190
no em preocuparé de seguir
l'argumentació econòmica,

0:11:59.190,0:12:00.200
només en seguiré

0:12:00.200,0:12:01.819
l'argumentació filosòfica'.

0:12:01.819,0:12:02.819
I de fet,

0:12:02.819,0:12:04.830
és molt interessant llegir

0:12:04.830,0:12:07.460
Marx des d'aquesta perspectiva.

0:12:07.460,0:12:11.290
Avui, jo he fet aquest curs
cada any des de 1971,

0:12:11.290,0:12:12.780
excepte un.

0:12:12.780,0:12:17.240
Alguns anys l'he fet dos cops,
alguns anys fins i tot l'he fet tres vegades.

0:12:17.240,0:12:20.880
I els primers anys
acostumava a fer-lo a tota mena

0:12:20.880,0:12:22.310
de grups diferents.

0:12:22.310,0:12:23.670
Un any va ser

0:12:23.670,0:12:27.430
tot el departament de filosofia
del que s'anomenava Morgan State

0:12:27.430,0:12:29.949
Aleshores un "College", la Morgan
State University. Una altra vegada

0:12:29.949,0:12:33.690
van ser tots els estudiants graduats al
programa d'anglès de la Johns Hopkins.

0:12:33.690,0:12:34.579
Un altre any

0:12:34.579,0:12:38.960
van ser economistes, i així anar fent.
I realment, el que em fascinava era que,

0:12:38.960,0:12:43.170
cada vegada que ho llegies amb un grup
diferent, hi veien coses diferents.

0:12:43.170,0:12:46.540
I, de fet, he après molt sobre
el text amb el fet de veure'l amb aquests

0:12:46.540,0:12:49.670
grups de disciplines tant diverses.

0:12:49.670,0:12:52.680
De vegades em feien parar
boig, però n'he après molt.

0:12:52.680,0:12:55.100
Un any, per exemple,

0:12:55.100,0:13:00.930
el vaig fer amb un grup de gent del programa
de literatura comparada a la Universitat Johns Hopkins,

0:13:00.930,0:13:03.630
n'eren uns set.

0:13:03.630,0:13:07.290
Vam començar amb el capítol primer,

0:13:07.290,0:13:11.040
i vam passar tot el semestre amb el capítol primer.

0:13:11.040,0:13:14.710
Em van treure de polleguera. Jo deia: 'Mireu, tenim
que arribar a la jornada de treball', ja sabeu, i coses

0:13:14.710,0:13:17.029
d'aquestes, temes molt importants
com aquest, i ells deien:

0:13:17.029,0:13:20.690
'No, no, hem d'acabar d'entendre això, ho hem
d'entendre bé', ja sabeu. 'Que vol dir [Marx]

0:13:20.690,0:13:23.870
en realitat amb "valor"? Què és
realment aquest "diner mercaderia"? De

0:13:23.870,0:13:26.070
què tracta el fetitxisme? De què tracta realment tot?'

0:13:26.070,0:13:27.270
I va passar que…

0:13:27.270,0:13:30.830
vaig dir: 'Per què feu tot això?'
i van dir: 'Bé, hem treballat molt en la

0:13:30.830,0:13:33.679
tradició de…" algú que jo no havia
sentit anomenar mai llavors, i vaig pensar

0:13:33.679,0:13:37.430
que era òbviament un idiota, perquè
estava generant aquella mena de comportaments,

0:13:37.430,0:13:39.980
un home anomenat Jacques Derrida,

0:13:39.980,0:13:44.240
que va dedicar molt de temps a la
Hopkins a finals dels 1960s i començaments

0:13:44.240,0:13:47.460
dels 1970s. I que de fet era realment

0:13:47.460,0:13:50.890
molt influent en el programa
de literatura comparada.

0:13:50.890,0:13:53.100
Ara, una de les coses que en realitat he pensat

0:13:53.100,0:13:55.150
després sobre allò va ser que…

0:13:55.150,0:14:00.080
El que allò em van ensenyar va ser
a parar molta atenció al llenguatge de Marx;

0:14:00.080,0:14:05.040
a què diu, com ho diu i què
vol dir, i potser què no està dient,

0:14:05.040,0:14:08.160
i això també és enormement important.

0:14:08.160,0:14:12.800
I d'aquesta manera, realment, vaig aprendre…
i estic molt agraït a aquell grup, ara,

0:14:12.800,0:14:16.530
a part del fet que ja no segueixo semblant
un idiota per dir que jo no

0:14:16.530,0:14:19.270
havia sentit a parlar mai de Jacques Derrida, sabeu?.

0:14:19.270,0:14:23.380
Així que fou molt important

0:14:23.380,0:14:28.170
tenir un grup d'aquesta mena i dedicar-nos
a treballar només en el capítol primer

0:14:28.170,0:14:30.100
amb un sedàs molt fi,

0:14:30.100,0:14:33.360
revisant-ne gairebé cada paraula,
cada frase, cada connexió entre les

0:14:33.360,0:14:34.910
frases, i així anar fent.

0:14:34.910,0:14:38.860
I sí, evidentment, sí que vull que arribeu
a la jornada de treball. Sí, de fet, vull que

0:14:38.860,0:14:41.629
estudiem tot el volum, per tant
no dedicarem tot el temps

0:14:41.629,0:14:43.090
al capítol primer, però

0:14:43.090,0:14:46.580
aquesta és la mena de qüestió que les diferents
perspectives disciplinàries ens poden descobrir.

0:14:46.580,0:14:51.300
Perquè Marx, de fet, va escriure aquest text

0:14:51.300,0:14:55.890
des de tots aquest punts de vista
diferents que he indicat.

0:14:55.890,0:14:56.610
I penso que

0:14:56.610,0:14:58.280
hem de reconèixer

0:14:58.280,0:15:03.330
de quina manera aquells punts de vista
diferents es creuen dins del text.

0:15:03.330,0:15:06.130
Hi ha, de fet, tres grans

0:15:06.130,0:15:08.430
àrees d'inspiració

0:15:08.430,0:15:10.550
per a aquesta obra,

0:15:10.550,0:15:13.790

i tots ells són impulsats per

0:15:13.790,0:15:18.940
un profund compromís, en el cas de Marx, envers

0:15:18.940,0:15:22.540
la teoria crítica, envers l'anàlisi crítica.

0:15:22.540,0:15:27.890
Sent relativament jove va escriure un petit
article per a un dels seus col·legues editorials

0:15:27.890,0:15:30.070
en un periòdic alemany.

0:15:30.070,0:15:35.360
El títol de l'article és:
“Per a crítica implacable de tot allò existent”.

0:15:35.360,0:15:40.440
Un article ben modest, i de fet
us suggereixo que el llegiu,

0:15:40.440,0:15:42.780
perquè és fascinant.

0:15:42.780,0:15:45.640
El que hi fa és, ell no hi diu

0:15:45.640,0:15:46.680
tothom

0:15:46.680,0:15:50.800
és ximple, posaré tothom a parir,
criticaré tota persona que hi ha

0:15:50.800,0:15:51.790
a l'univers. No.

0:15:51.790,0:15:53.760
El que ell diu és

0:15:53.760,0:15:57.050
que hi ha un munt de gent seriosa
que realment van reflexionar sobre el món

0:15:57.050,0:15:58.760
molt a fons.

0:15:58.760,0:16:04.830
I ells van observar determinades coses sobre
el món, i el que van veure és el nostre font de reflexió.

0:16:04.830,0:16:09.540
Allò que fa el mètode crític
és agafar el que ells han vist, i

0:16:09.540,0:16:15.080
treballar-ho i transformar-ho
en una cosa diferent.

0:16:15.080,0:16:18.200
I una de les coses que va dir més tard,
que jo penso que capta el seu mètode

0:16:18.200,0:16:19.750
de manera admirable, és:

0:16:19.750,0:16:24.220
diu que la manera en què tu
fas aquella transformació és que tu prens

0:16:24.220,0:16:26.699
blocs conceptuals radicalment diferents

0:16:26.699,0:16:32.370
i els fregues entre ells
fins que en treus foc revolucionari.

0:16:32.370,0:16:36.790
I això és el que efectivament està fent:
està prenent tradicions molt i molt diferents,

0:16:36.790,0:16:38.340
les està fet col·lidir entre si,

0:16:38.340,0:16:39.800
les està fregant entre sí,

0:16:39.800,0:16:43.960
i està creant un marc de coneixement
completament nou.

0:16:43.960,0:16:47.790
I tal i com diu en un dels seus prefacis

0:16:49.670,0:16:52.350
introductoris, diu: si estàs provant de
crear un nou sistema de coneixement, llavors

0:16:52.350,0:16:55.790
has de reformar-ne tot l'aparell conceptual.

0:16:55.790,0:17:00.590
Has de reestructurar tot el mètode d'investigació.

0:17:00.590,0:17:04.939
Ara, els tres blocs conceptuals
que fa fregar entre si a “El Capital”

0:17:04.939,0:17:07.110
són realment aquests:

0:17:07.110,0:17:09.579
Primer hi ha el bloc conceptual

0:17:09.579,0:17:12.180
de l'economia política.

0:17:12.180,0:17:17.640
Economia política del segle XVIII,
principis del XIX.

0:17:17.640,0:17:20.010
Aquesta és essencialment anglesa,

0:17:20.010,0:17:22.600
no només anglesa, però va des de

0:17:22.600,0:17:28.070
Locke i Hobbes i Hume fins a, evidentment,
Adam Smith i Ricardo i Malthus.

0:17:28.070,0:17:32.180
I una munió d'altres figures,
com Steuart, i personatges menors.

0:17:32.180,0:17:35.880
I va sotmetre tota aquesta gent

0:17:35.880,0:17:39.730
a una crítica profunda, molt profunda, en tres

0:17:39.730,0:17:45.040
volums anomenats “Teories de la plusvàlua”.

0:17:45.040,0:17:48.240
No disposava de cap fotocopiadora
ni tenia la web ni cap d'aquestes coses

0:17:48.240,0:17:51.240
per tant va haver de copiar
laboriosament a mà

0:17:51.240,0:17:52.980
llargs passatges d'Adam Smith

0:17:52.980,0:17:54.770
i de seguit n'escrivia un comentari;

0:17:54.770,0:17:59.290
llargs passatges d'Steuart i,

0:17:59.290,0:18:03.390
novament, una llarga filera de comentaris.

0:18:03.390,0:18:07.990
En realitat el que estava fent aquí
és això que ara anomenem “deconstrucció”.

0:18:07.990,0:18:10.210
I una de les coses que vaig aprendre

0:18:10.210,0:18:12.950
de treballar les “Teories de la plusvàlua” va ser

0:18:12.950,0:18:16.170
com deconstruir arguments d'aquesta manera.

0:18:16.170,0:18:18.340
En efecte, el que fa és dir:

0:18:18.340,0:18:19.979
“Adam Smith elabora aquest argument.

0:18:19.979,0:18:22.770
Què hi està ometent?

0:18:22.770,0:18:25.030
Quina n'és l'absència? Quina és la peça

0:18:25.030,0:18:26.400
que hi falta,

0:18:26.400,0:18:28.299
que realment ajuda a lligar-ho tot

0:18:28.299,0:18:32.390
i que quan la posem allà al mig
transforma l'argument?'

0:18:32.390,0:18:34.470
Per tant l'economia política

0:18:34.470,0:18:37.750
té realment molta força

0:18:37.750,0:18:38.540
en tant que una de…

0:18:38.540,0:18:42.760
… una de les peces en aquesta història.

0:18:42.760,0:18:46.429
Avui dia conec prou bé l'economia política.
N'he llegit molt i hi estic

0:18:46.429,0:18:50.140
força familiaritzat. Potser és perquè
provinc de la tradició

0:18:50.140,0:18:53.260
anglesa i tota la resta
que m'hi sento força còmode.

0:18:53.260,0:18:56.080
Per tant, quan revisem el text

0:18:56.080,0:18:58.960
us donaré una mica dels

0:18:58.960,0:19:00.850
materials que en surten,
en referència als llocs des d'on

0:19:00.850,0:19:02.960
Marx està rebent la seva inspiració,

0:19:02.960,0:19:05.240
perquè no sempre els cita a “El Capital”.

0:19:05.240,0:19:06.789
Hi apareix una idea,

0:19:06.789,0:19:08.830
que clarament ha extret d'una font,

0:19:08.830,0:19:10.400
i que és molt significativa,

0:19:10.400,0:19:14.410
però que Marx no sempre la cita.

0:19:14.410,0:19:15.820
Hi ha, evidentment,

0:19:15.820,0:19:21.420
també alguns altres teòrics, fins i tot
als EUA, però principalment francesos.

0:19:21.420,0:19:25.230
Per tant, hi va haver una tradició francesa
d'economia política, també, prou diferent.

0:19:25.230,0:19:29.370
Marx hi fa referència, però aquesta
és una, si voleu, una de les grans àrees

0:19:29.370,0:19:32.920
de la seva… de la seva exposició.

0:19:32.920,0:19:36.460
La segona àrea

0:19:36.460,0:19:39.770
és la crítica filosòfica clàssica alemanya,

0:19:39.770,0:19:41.870
que s'estén enrere fins als grecs.

0:19:41.870,0:19:45.660
De fet, Marx va escriure la seva tesi

0:19:45.660,0:19:50.040
sobre Epicur, fet pel qual està molt i
molt familiaritzat amb el pensament grec

0:19:50.040,0:19:52.750
i, per suposat, amb la manera
amb què el pensament grec

0:19:52.750,0:19:56.230
va arribar a la tradició crítica
filosòfica alemanya.

0:19:56.230,0:20:01.340
Spinoza, Leibniz, i evidentment Hegel,

0:20:01.340,0:20:04.390
i molts d'altres,

0:20:04.390,0:20:08.470
aquesta mena de tradició
es també molt significativa,

0:20:08.470,0:20:13.390
de tal manera que Marx està posant
la tradició crítica filosòfica alemanya

0:20:13.390,0:20:17.310
en relació a l'economia política.
Les està ajuntant.

0:20:17.310,0:20:19.200
I també recorre molt,

0:20:19.200,0:20:21.980
i de maneres diferents, a Kant.

0:20:21.980,0:20:23.760
Per tant, aquesta tradició

0:20:23.760,0:20:27.660
is també molt important. Jo no estic

0:20:27.660,0:20:31.320
gaire familiaritzat amb aquesta tradició. No estic
del tot format en aquesta tradició, o sigui que

0:20:31.320,0:20:32.590
aquells de vosaltres que

0:20:32.590,0:20:36.620
tingueu una formació més completa en aquesta tradició
descobrireu coses que a mi em passaran desapercebudes.

0:20:36.620,0:20:38.970
Aquesta és una de les coses que vaig aprendre quan

0:20:38.970,0:20:41.900
vaig treballar amb un grup de filòsofs que estaven

0:20:41.900,0:20:45.600
impregnats de Hegel i tota aquesta mena de coses,
de tal manera que vaig tenir una visió molt

0:20:45.600,0:20:49.720
Hegeliana de com Marx procedeix.
Ho conec una mica, però no

0:20:49.720,0:20:50.870
hi estic tan preparat

0:20:50.870,0:20:53.140
com jo voldria.

0:20:53.140,0:20:57.170
I he de dir que ben aviat
vaig arribar a entendre una mica

0:20:57.170,0:21:00.700
l'economista britànica Joan Robinson quan
va dir que l'emprenyava la manera amb què

0:21:00.700,0:21:06.880
Hegel estava fotent el nas entre
ella i Ricardo en l'obra de Marx.

0:21:06.880,0:21:09.130
Jo l'entenia amb…

0:21:09.130,0:21:11.870
… amb relació en això, perquè alguns dels…

0:21:11.870,0:21:15.929
… dels problemes que tinc amb el fet de diguem-ne
familiaritzar-me amb Hegel, diguem-ne que

0:21:15.929,0:21:19.340
que entenc aquella economista.

0:21:19.340,0:21:23.760
De fet, en broma diré, i probablement no hauria
de dir-ho, perquè emprenyaré tots els Hegelians presents,

0:21:23.760,0:21:27.530
de fet, una de les millors coses de
llegir Hegel abans de llegir Marx

0:21:27.530,0:21:32.730
és que fa que llegir Marx sigui molt fàcil.

0:21:32.730,0:21:37.270
Per tant, preneu una dosi de Hegel abans de
la de Marx i tot sortirà bé.

0:21:37.270,0:21:38.990
La tercera tradició

0:21:38.990,0:21:41.750
que fa servir, i a la que apel·la molt sovint,

0:21:41.750,0:21:46.070
és la tradició socialista utòpica.

0:21:46.070,0:21:48.570
En aquest cas, és principalment francesa,

0:21:48.570,0:21:52.460
encara que hi ha Robert Owen i algun dels
anglesos, i evidentment Thomas More, de

0:21:52.460,0:21:54.100
la tradició britànica,

0:21:54.100,0:21:57.570
que sorgeix alguna o
altra vegada en el text,

0:21:57.570,0:21:59.900
però els grans pensadors socialistes … hi va haver

0:21:59.900,0:22:10.180
aquell gran esclat de pensament
utòpic al llarg de 1830 i 1840 a França.

0:22:10.180,0:22:15.510
Gent com Etienne Cabet, que va crear un
grup anomenat els Icarians, que van venir i es van establir

0:22:15.510,0:22:19.050
als Estats Units després de 1848.

0:22:19.050,0:22:25.490
Proudhon. Saint-Simon. Fourier.

0:22:25.490,0:22:28.810
Marx hi estava molt i molt familiaritzat -
va viure un temps a Paris -

0:22:28.810,0:22:30.169
i es va familiaritzar molt amb les seves obres.

0:22:30.169,0:22:37.210
I si llegiu el “Manifest Comunista”,
hi trobareu que es frustrar una mica amb les seves obres.

0:22:37.210,0:22:40.780
No li agrada la manera amb què

0:22:40.780,0:22:46.800
els utòpics estan realment configurant certa
societat ideal per allà, sense cap idea

0:22:46.800,0:22:51.080
sobre com anar des d'aquí fins allà.

0:22:51.080,0:22:54.810
Per a Marx, el que vol fer
és provar que

0:22:54.810,0:22:58.270
el projecte socialista deixi de ser
un projecte socialista utòpic

0:22:58.270,0:23:02.930
i es converteixi en un projecte socialista científic.

0:23:02.930,0:23:06.220
Però per a aconseguir-ho,
no pot simplement agafar

0:23:06.220,0:23:09.490
l'empirisme anglès, l'economia
política anglesa, i tota aquesta mena de coses.

0:23:09.490,0:23:14.760
Cal que recrei, que reconfiguri,

0:23:14.760,0:23:17.870
to allò que representa el mètode científic.

0:23:17.870,0:23:21.970
I el seu mètode científic, per tant,

0:23:21.970,0:23:25.780
s'afirma molt en base a aquesta

0:23:25.780,0:23:29.490
interrogació de, si voleu,
la principal tradició

0:23:29.490,0:23:32.190
anglesa sobre l'economia política clàssica;

0:23:32.190,0:23:36.000
també amb la principal tradició
alemanya de filosofia crítica,

0:23:36.000,0:23:39.500
i també, si voleu dir-ne així,
l'impuls utòpic,

0:23:39.500,0:23:42.559
preguntant-se: “què és el comunisme?
Què és una societat socialista?

0:23:42.559,0:23:44.970
Com podem criticar el capitalisme?”

0:23:44.970,0:23:49.660
com si fos, per dir-ho així, la tercera força
que l'està empenyent endavant.

0:23:49.660,0:23:52.710
Estic força familiaritzat amb

0:23:52.710,0:23:56.549
la tradició socialista francesa,
especialment la d'aquell període, amb la tradició

0:23:56.549,0:23:58.440
utòpica d'aquell període,

0:23:58.440,0:24:02.560
i n'he escrit una mica, per tant, per tant… Ja sabeu,
he llegit molt sobre aquella gent com Fourier,

0:24:02.560,0:24:08.559
Saint-Simon, i, i Proudhon,
en particular, i de fet penso que

0:24:08.559,0:24:14.280
el que passa és que Marx sovint n'extreu
més coses de les que vol reconèixer,

0:24:14.280,0:24:18.940
perquè diguem-ne que vol
distanciar-se

0:24:18.940,0:24:22.030
d'aquella tradició obertament utòpica

0:24:22.030,0:24:25.440
que es va donar al 1830 i
el 1840, en la qual Marx, de maneres

0:24:25.440,0:24:31.330
diverses, hi veu part del fracàs
terrible de la revolució de 1848 a París.

0:24:31.330,0:24:35.330
Com que volia distanciar-se'n,
el que va fer va ser dir:

0:24:35.330,0:24:39.820
“D'acord, no els mencionaré gairebé
gens”, però en realitat en fa un gran

0:24:39.820,0:24:44.049
ús, sobretot
de Saint-Simon,

0:24:44.049,0:24:50.390
però també, per negació, de Fourier.
De fet, moltes de les seves idees

0:24:50.390,0:24:52.490
són diguem-ne el negatiu de les de Fourier.

0:24:52.490,0:24:55.820
Per tant no pots acabar d'entendre'l
sense entendre a qui està negant,

0:24:55.820,0:24:57.850
i està negant Fourier, de la mateixa manera

0:24:57.850,0:24:59.570
que nega

0:24:59.570,0:25:03.470
diversos economistes polítics de manera
categòrica, particularment Malthus, amb qui

0:25:03.470,0:25:05.220
va patir especialment

0:25:05.220,0:25:09.740
fins que va acabar reconeixent-lo.

0:25:09.740,0:25:15.940
Per tant, aquests són, si voleu, alguns dels principals
fils que apareixen en aquest llibre.

0:25:15.940,0:25:18.610
Suggereixo, tanmateix,
que caldria llegir-lo

0:25:18.610,0:25:23.550
en els propis termes de Marx, però això suposa

0:25:23.550,0:25:28.220
tot un seguit de dificultats, i el mateix
Marx n'és conscient.

0:25:28.220,0:25:31.510
Va fer un comentari interessant,

0:25:31.510,0:25:33.850
en un dels seus prefacis,

0:25:33.850,0:25:41.900
particularment el prefaci a l'edició francesa,

0:25:41.900,0:25:46.029
que quan se li fa el suggeriment que
l'edició francesa hauria de ser publicada

0:25:46.029,0:25:51.140
per entregues - ja sabeu que als francesos
els agrada de publicar coses com a fulletons,

0:25:51.140,0:25:55.170
és com si diguéssim – surt un diari
i hi ha els dos primers capítols…

0:25:55.170,0:26:00.370
i a la setmana següent… una mena de publicació en sèrie.

0:26:00.370,0:26:04.220
I el que Marx escriu (això és l'any 1872),

0:26:04.220,0:26:08.270
Marx diu: “… us aplaudeixo per la idea de publicar
la traducció d'El Capital per entregues…

0:26:08.270,0:26:11.570
… en aquest format el llibre serà més
accessible per a la classe treballadora…

0:26:11.570,0:26:17.540
… una consideració que per a mi
te un pes més gran que qualsevol altra.

0:26:17.540,0:26:20.460
Aquesta és la part bona del suggeriment.

0:26:20.460,0:26:22.940
Però hi ha l'altra cara de la moneda.

0:26:22.940,0:26:26.120
El mètode d'anàlisi que he emprat…

0:26:26.120,0:26:29.799
… i que no havia estat prèviament
emprat en disciplines econòmiques…

0:26:29.799,0:26:31.960
fa que la lectura dels primers capítols

0:26:31.960,0:26:37.310
sigui massa àrdua i hi ha
el risc que el públic francès…

0:26:37.310,0:26:38.770
(i això us inclou a vosaltres)

0:26:38.770,0:26:42.690
… sempre impacient per arribar a una conclusió,
desitjós de conèixer la connexió entre

0:26:42.690,0:26:44.110
els principis generals

0:26:44.110,0:26:47.040
i les qüestions immediates
que han encès les seves passions

0:26:47.040,0:26:51.870
es puguin veure descoratjats pel fet de
no veure's capaços d'avançar a la primera.

0:26:51.870,0:26:54.659
Aquest és un desavantatge que no tinc
capacitat de resoldre,

0:26:54.659,0:26:57.840
si no és avisant i prevenint

0:26:57.840,0:27:00.850
aquells lectors que gelosament cerquen la veritat.

0:27:00.850,0:27:04.490
No hi ha camins fàcils cap a la ciència,
i només aquells que no temin la feixuga

0:27:04.490,0:27:06.759
ascensió pels seus viaranys empinats

0:27:06.759,0:27:08.150
tenen la possibilitat d'assolir

0:27:08.150,0:27:12.710
els seus cims plens de llum”.

0:27:12.710,0:27:15.399
Per tant, com que tots vosaltres esteu gelosament interessats

0:27:15.399,0:27:17.830
en cercar la veritat,

0:27:17.830,0:27:20.019
us he d'advertir, sí, que en efecte

0:27:20.019,0:27:25.870
la lectura dels primer pocs capítols es
particularment àrdua. És particularment difícil.

0:27:25.870,0:27:28.740
I hi ha un seguit de raons per a ser-ho.

0:27:28.740,0:27:32.320
Una de les raons és el seu mètode,
sobre el qual parlarem d'aquí a una estona.

0:27:32.320,0:27:35.640
L'altra raó té a veure

0:27:35.640,0:27:40.010
amb la manera particular amb què
està constituint el seu projecte.

0:27:40.010,0:27:42.700
El seu projecte és el d'entendre

0:27:42.700,0:27:48.650
com funciona el mode de producció capitalista.

0:27:48.650,0:27:55.159
I té ben clar que aquest serà
un projecte vast, molt vast.

0:27:55.159,0:27:59.290
Per tal de posar aquest projecte en marxa,

0:27:59.290,0:28:05.850
ha de desenvolupar un aparell
conceptual que l'ajudi a entendre

0:28:05.850,0:28:11.860
tota la complexitat que es dóna sota el capitalisme.

0:28:11.860,0:28:16.900
I, novament, en una de les seves introduccions parla sobre

0:28:16.900,0:28:20.050
quina és la manera amb què se n'ocuparà.

0:28:20.050,0:28:28.320
Diu: “El mètode de presentació”,

0:28:28.320,0:28:31.610
(i ara estem tractant
amb el mètode de presentació,

0:28:31.610,0:28:34.450
això surt al postfaci
de la segona edició)

0:28:34.450,0:28:40.200
“El mètode de presentació cal que sigui
diferent en forma d'aquell d'investigació.

0:28:40.200,0:28:43.230
Aquest darrer (és a dir,
el procés d'investigació)

0:28:43.230,0:28:47.210
s'ha d'apropiar del material en detall
per tal d'analitzar aquestes formes diferents

0:28:47.210,0:28:52.510
de desenvolupament, i també per a
localitzar-ne les connexions internes.

0:28:52.510,0:28:57.580
Només després que aquesta tasca ha estat feta és quan
es pot presentar apropiadament el moviment real.

0:28:57.580,0:28:59.950
Si això es fa amb encert,

0:28:59.950,0:29:01.900
si la vida del tema tractat

0:29:01.900,0:29:04.380
(és a dir, del mode capitalista de producció)

0:29:04.380,0:29:08.090
és ara reflectit novament en les idees,
llavors podrà aparèixer com si tinguéssim

0:29:08.090,0:29:13.910
davant nostre una construcció a priori”.

0:29:13.910,0:29:15.809
El que Marx està dient aquí és que

0:29:15.809,0:29:21.120
el seu mètode d'investigació
és diferent del seu mètode de presentació.

0:29:21.120,0:29:26.440
El seu mètode d'investigació comença amb
tot allò que existeix – tot allò que està succeint.

0:29:26.440,0:29:29.169
Comences amb la realitat
tal i com l'experimentes,

0:29:29.169,0:29:31.500
tal i com la veus, tal i com la sents,

0:29:31.500,0:29:33.660
Comences amb tot això.

0:29:33.660,0:29:36.440
Comences amb descripcions de la realitat

0:29:36.440,0:29:40.669
fetes per economistes polítics,
per escriptors, per tothom.

0:29:40.669,0:29:42.919
Comences amb tot aquest material

0:29:42.919,0:29:46.559
i llavors busques en aquest material

0:29:46.559,0:29:49.020
alguns conceptes simples.

0:29:49.020,0:29:51.380
Això és el que Marx anomena
el “mètode de descens”.

0:29:51.380,0:29:53.040
El mètode de descens des de

0:29:53.040,0:29:54.980
la realitat que trobes,

0:29:54.980,0:29:57.020
i anar cap abaix, buscant

0:29:57.020,0:30:00.440
alguns conceptes fundacionals, fonamentals.

0:30:00.440,0:30:06.060
I una cop que has revelat i
descobert aquells conceptes fonamentals,

0:30:06.060,0:30:09.970
llavors tornes cap a la superfície

0:30:09.970,0:30:13.060
i mires el que està succeint
a la superfície i veus

0:30:13.060,0:30:16.980
que darrere del món d'aparença
des d'on havies sortit

0:30:16.980,0:30:22.670
hi ha una altra manera d'interpretar
el que està passant.

0:30:22.670,0:30:26.070
En efecte, Marx és pioner
en un mètode que si vosaltres,

0:30:26.070,0:30:30.860
ja sabeu, si esteu familiaritzats amb
el psicoanàlisis també, penso, que l'entendreu.

0:30:30.860,0:30:34.490
Que es comença amb els comportaments superficials
o es busca algun…

0:30:34.490,0:30:37.380
…es busca un aparell
conceptual com va fer Freud.

0:30:37.380,0:30:40.710
Conceps un aparell conceptual
i llavors aquest et porta cap al principi i pots

0:30:40.710,0:30:46.210
dir: “Ah! Aquesta persona actua d'aquesta
manera i sembla això però en realitat és

0:30:46.210,0:30:48.100
una representació d'allò altra”.

0:30:48.100,0:30:51.549
Marx està fent el mateix tipus de cosa.
De fet Marx està sent el primer en aplicar

0:30:51.549,0:30:54.510
aquest mètode a les ciències socials:

0:30:54.510,0:30:58.120
Comença amb l'aparença de la superfície;
en troba els conceptes profunds.

0:30:58.120,0:31:03.330
A “El Capital” començarà pels
conceptes profunds. Començarà

0:31:03.330,0:31:07.950
amb les conclusions de les seves investigacions.

0:31:07.950,0:31:11.580
“Quins són els meus conceptes bàsics?”

0:31:11.580,0:31:14.480
I exposa aquests conceptes bàsics

0:31:14.480,0:31:18.029
de manera molt simple, molt directa.

0:31:18.029,0:31:21.860
i sens dubte tot sembla un construcció
a priori. Quan ho llegeixes per primera vegada

0:31:21.860,0:31:23.010
et preguntes:

0:31:23.010,0:31:25.540
“D'on surt, tot això?

0:31:25.540,0:31:29.720
D'on ho ha tret?
Per què ho està fent?”

0:31:29.720,0:31:35.880
I la meitat de les vegades no tens ni idea del
que està dient amb aquests conceptes.

0:31:35.880,0:31:37.780
Però llavors, de mica en mica,

0:31:37.780,0:31:44.340
a mesura que avances, comences a veure com aquests
conceptes van il·lustrant les coses que succeeixen al nostre voltant.

0:31:44.340,0:31:47.250
I així al cap d'una estona comences a dir-te: “Eps!

0:31:47.250,0:31:49.759
És això, doncs, el que realment significa la 'teoria del valor'”

0:31:49.759,0:31:52.390
“És això sobre el que tracta el debat sobre el valor”.

0:31:52.390,0:31:56.799
“Eps! És això el que el
fetitxisme realment suposa”.

0:31:56.799,0:31:57.720
“Això es el que aquests

0:31:57.720,0:32:00.440
conceptes estan fent per a mi”.

0:32:00.440,0:32:04.110
Però en efecte només pots comprendre
de quina manera funcionen aquests conceptes

0:32:04.110,0:32:08.250
quan arribes
al final del llibre.

0:32:08.250,0:32:10.460
I aquesta és una estratègia molt poc habitual.

0:32:10.460,0:32:14.050
Vull dir, estem familiaritzats amb estratègies
en les quals la gent t'inculca el següent:

0:32:14.050,0:32:17.600
“Entén bé un concepte i després
passes al següent”. És com si construïssis

0:32:17.600,0:32:21.240
totxo a totxo, totxo a totxo.

0:32:21.240,0:32:23.250
Però Marx és més de l'estil,

0:32:23.250,0:32:26.540
ja sabeu, de pelar una ceba.
Faig servir aquesta metàfora (una mica desafortunada,

0:32:26.540,0:32:27.960
perquè tal i com algú va apuntar una vegada,

0:32:27.960,0:32:31.530
ja sabeu, quan peleu una ceba
normalment acabeu plorant),

0:32:31.530,0:32:35.320
però el que fa Marx és efectivament
començar per la part de fora de la ceba,

0:32:35.320,0:32:38.610
anar-hi fins al centre, trobar-hi
allò que fa que la ceba creixi, i llavors

0:32:38.610,0:32:41.210
tornar enrere fins a la superfície.

0:32:41.210,0:32:45.020
Per tant, només entendreu allò del que ens
està parlant al final del trajecte,

0:32:45.020,0:32:48.380
quan torni enrere fins a la superfície.

0:32:48.380,0:32:52.310
I el seu argument sobre allò que la fa
créixer… comences des de

0:32:52.310,0:32:54.880
l'interior i vas treballant enfora
a través d'aquesta mena de capes…

0:32:54.880,0:32:58.280
i això és el que fas.
Vas enriquint contínuament els conceptes.

0:32:58.280,0:32:59.910
Allò que et sembla

0:32:59.910,0:33:03.029
un concepte molt cru i abstracte

0:33:03.029,0:33:06.780
gradualment va esdevenint més i més
ric a mesura que avances.

0:33:06.780,0:33:08.890
És una expansió

0:33:08.890,0:33:11.430
d'aquests conceptes,

0:33:11.430,0:33:15.290
No és en absolut una aproximació totxo a
totxo, i la majoria de nosaltres no hi estem acostumats,

0:33:15.290,0:33:19.520
per tant una de les coses a què us heu
d'acostumar és que això és el que us trobareu.

0:33:19.520,0:33:21.770
El que això significa per a vosaltres és que

0:33:21.770,0:33:25.540
teniu que resistir com bojos
durant els primers tres capítols, com a mínim,

0:33:25.540,0:33:29.940
perquè probablement no captareu gaire bé
el sentit de tot el que s'està tractant

0:33:29.940,0:33:31.039
fins que no arribeu

0:33:31.039,0:33:33.790
força més enllà en el text,
i llavors començareu a veure

0:33:33.790,0:33:34.950
com aquests conceptes

0:33:34.950,0:33:37.570
treballen, i de quina manera… i llavors,

0:33:37.570,0:33:39.129
ja sabeu, no es pot saber si un pastís

0:33:39.129,0:33:42.550
ha sortit bo fins que no es tasta,
i no serà de fet fins que es comencin

0:33:42.550,0:33:45.440
a obtenir algunes de les conseqüències

0:33:45.440,0:33:49.150
que Marx hi ha anat exposant que, efectivament,

0:33:49.150,0:33:54.250
arribes a alguna part.

0:33:54.250,0:33:57.270
En tot això hi ha inclosa la seva
elecció del punt de sortida.

0:33:57.270,0:33:59.629
Com veureu, comença
amb del punt de vista…

0:33:59.629,0:34:04.040
amb el concepte de mercaderia.

0:34:04.040,0:34:07.680
Ara, és un punt de sortida
ben estrany. Vull dir que

0:34:07.680,0:34:10.970
la majoria de vosaltres, quan penseu en Marx,
pensareu en frases com ara “tota la història és la

0:34:10.970,0:34:13.089
història de la lluita de classes”.

0:34:13.089,0:34:17.499
Per tant pensareu: “Bé, el Capital
hauria de començar per la lluita de classes”.

0:34:17.499,0:34:21.789
No ho sé, però em sembla que heu d'arribar sobre la
pàgina 300 abans no trobeu cap lluita de classes a El Capital.

0:34:21.789,0:34:24.589
Cosa molt frustrant per aquells de
vosaltres que realment voleu

0:34:24.589,0:34:27.889
entrar-hi de ple i reflexionar sobre la lluita de classes.

0:34:27.889,0:34:30.789
Per què no comença amb els diners?

0:34:30.789,0:34:33.349
De fet, en les seves primeres
investigacions preparatòries,

0:34:33.349,0:34:36.089
volia començar amb els diners,

0:34:36.089,0:34:40.809
però després va descobrir que cada cop era més
impossible de començar amb els diners.

0:34:40.809,0:34:44.269
Per què no comença amb el treball?

0:34:44.269,0:34:47.739
Sabeu, podria haver començat des de molts
llocs diferents, però decideix

0:34:47.739,0:34:49.109
començar amb la mercaderia.

0:34:49.109,0:34:54.359
I si anem enrere i llegim els seus escrits
preparatoris, hi veiem que hi ha un llarg període,

0:34:54.359,0:34:57.519
d'entre 20 o 30 anys, durant el qual
Marx lluita amb aquesta qüestió.

0:34:57.519,0:34:58.859
Quin és el millor punt de partida

0:34:58.859,0:35:00.479
per a realment provar d'assolir això?

0:35:00.479,0:35:03.439
Què és el que hi ha al bell mig d'aquesta
ceba, i voleu anomenar-la així,

0:35:03.439,0:35:05.190
que quan ho analitzo,

0:35:05.190,0:35:06.449
em permet realment

0:35:06.449,0:35:09.579
de comprendre com funciona tot plegat?

0:35:09.579,0:35:11.640
I va decidir començar amb la mercaderia.

0:35:11.640,0:35:13.859
És un punt de partida arbitrari.

0:35:13.859,0:35:17.249
No s'entén la seva lògica. Marx no
l'explica. Ni tan sols es molesta en

0:35:17.249,0:35:19.779
provar de persuadir-nos-en.
Simplement diu:

0:35:19.779,0:35:23.639
“Aquí és on jo començo. Així és començo a
reflexionar-hi. Aquests són els conceptes

0:35:23.639,0:35:27.249
que usaré.”

0:35:27.249,0:35:31.979
Una manera molt críptica de començar-ho tot
plegat. No intenta la més mínima persuasió al respecte.

0:35:31.979,0:35:35.619
En aquest punt podeu dir-vos: “D'acord, si no
hi ha cap justificació per fer-ho així, per què no

0:35:35.619,0:35:37.069
puc jo estalviar-me aquest començament?”

0:35:37.069,0:35:39.420
Llavors és quan les coses comencen a
complicar-se una mica.

0:35:39.420,0:35:44.209
Quan s'arriba al capítol tercer, que és on
la majoria de gent deixa de llegir El Capital,

0:35:44.209,0:35:46.230
si estan provant de llegir-lo pel seu compte,

0:35:46.230,0:35:49.970
quan s'arriba al capítol tercer,
se sol dir: “Això és impossible. Això no

0:35:49.970,0:35:50.909
porta enlloc”.

0:35:50.909,0:35:55.239
Per tant és un començament difícil,
per aquestes raons que explico.

0:35:55.239,0:36:00.309
Una altra raó que el fa difícil és que,

0:36:00.309,0:36:04.179
com he suggerit, l'aparell
conceptual no està pensat

0:36:04.179,0:36:07.039
només per a tractar el Volum primer d'El Capital.

0:36:07.039,0:36:08.549
Està pensat per a

0:36:08.549,0:36:13.519
acompanyar Marx fins al final, en relació
a tot els temes sobre els quals vol reflexionar.

0:36:13.519,0:36:18.009
Ara us vindrà mal al cos de saber
que hi ha tres volums d'El Capital.

0:36:18.009,0:36:21.189
Per tant, si realment voleu
entendre el mode de producció capitalista,

0:36:21.189,0:36:24.109
cal que llegiu tots tres volums d'El Capital.

0:36:24.109,0:36:28.229
El Volum primer és només un enfocament particular sobre

0:36:28.229,0:36:30.199
el mode de producció capitalista.

0:36:30.199,0:36:36.019
Però, encara pitjor, els tres volums d'El Capital
són només una vuitena part del que tenia pensat.

0:36:36.019,0:36:39.849
Això és el que havia escrit en
un text anomenat 'Grundrisse' [“esbossos”],

0:36:39.849,0:36:44.389
que és un text preparatori on
exposa diversos dissenys per a 'El Capital'.

0:36:44.389,0:36:45.649
Hi diu: “D'acord,

0:36:45.649,0:36:50.229
el que faré és dur a terme

0:36:50.229,0:36:51.719
l'anàlisi de la següent manera:

0:36:51.719,0:36:55.999
Tractarem amb el següent: “1) Els determinants
abstractes generals que regeixen més o

0:36:55.999,0:37:01.049
menys en tot tipus de societat.

0:37:01.049,0:37:04.599
2) Les categories que composen
l'estructura interna de la societat burgesa,

0:37:04.599,0:37:08.079
i sobre les quals es basteixen les classes
fonamentals: el capital,

0:37:08.079,0:37:12.899
el treball assalariat, la propietat de la terra, la seva interrelació.

0:37:12.899,0:37:14.669
La ciutat i el camp.

0:37:14.669,0:37:17.409
Les tres grans classes socials;

0:37:17.409,0:37:19.299
l'intercanvi entre elles.

0:37:19.299,0:37:20.519
Circulació.

0:37:20.519,0:37:22.599
El sistema de crèdit."

0:37:22.599,0:37:24.489
Aquest és un bon tema, ara mateix.

0:37:24.489,0:37:27.759
“Allò privat.

0:37:27.759,0:37:31.650
3) La concentració de la societat burgesa en
la forma d'Estat,

0:37:31.650,0:37:34.249
vist en relació a si mateixa.

0:37:34.249,0:37:36.909
Les classes improductives.

0:37:36.909,0:37:38.160
Els impostos.

0:37:38.160,0:37:39.499
El deute de l'Estat.

0:37:39.499,0:37:41.059
El crèdit públic.

0:37:41.059,0:37:42.709
La població.

0:37:42.709,0:37:44.180
Les colònies.

0:37:44.180,0:37:47.699
L'emigració.

0:37:47.699,0:37:50.969
4) Les relacions internacionals de
producció,

0:37:50.969,0:37:52.869
la divisió internacional del treball,

0:37:52.869,0:37:54.589
l'intercanvi internacional,

0:37:54.589,0:37:56.039
exportació i importació,

0:37:56.039,0:37:57.230
la taxa de canvi.”

0:37:57.230,0:38:01.359
Un altre bon tema.

0:38:01.359,0:38:02.209
“Cinquena part” [un tema excel·lent]

0:38:02.209,0:38:07.759
“El mercat mundial i les crisis.”

0:38:07.759,0:38:08.440
Aquest és, si voleu,

0:38:08.440,0:38:12.330
el panorama que esbossa en els
'Grundrisse' sobre allò que volia fer.

0:38:12.330,0:38:14.799
Això és el que tenia al cap,

0:38:14.799,0:38:17.779
el que anava a fer,

0:38:17.779,0:38:20.489
quan va escriure 'El Capital'.

0:38:20.489,0:38:22.279
Mai no el va acabar.

0:38:22.279,0:38:24.259
Mai no va ni començar

0:38:24.259,0:38:26.390
la majoria d'aquests temes.

0:38:26.390,0:38:27.940
Per tant, el que tenia a 'El Capital'

0:38:27.940,0:38:29.999
és el començament

0:38:29.999,0:38:33.449
del seu immens projecte,

0:38:33.449,0:38:35.639
un projecte immens que

0:38:35.639,0:38:37.360
insinua en infinitat

0:38:37.360,0:38:41.950
de llocs sobre, per exemple, com
entendre l'Estat, com entendre

0:38:41.950,0:38:46.849
la societat civil, com entendre
l'emigració, com entendre

0:38:46.849,0:38:52.759
els intercanvis de divises i coses per l'estil.

0:38:52.759,0:38:56.979
Així doncs, aquí cal que entenguem que

0:38:56.979,0:39:00.109
l'aparell conceptual

0:39:00.109,0:39:02.119
al començament, és…

0:39:02.119,0:39:06.709
Marx està realment provant de dissenyar-ho de
tal manera que pugui assumir-ho tot plegat.,

0:39:06.709,0:39:08.890
però de fet, el que fa llavors

0:39:08.890,0:39:12.699
és aportar el marc conceptual
dins del qual opera el Volum I,

0:39:12.699,0:39:14.020
i el Volum primer

0:39:14.020,0:39:17.569
és només una simple peça d'aquest gran

0:39:17.569,0:39:19.719
trenca-closques que ha dissenyat.

0:39:19.719,0:39:24.229
El Volum I essencialment es fixa
en el mode capitalista de producció

0:39:24.229,0:39:27.839
des del punt de vista de la producció,

0:39:27.839,0:39:29.659
no del mercat,

0:39:29.659,0:39:34.279
no del comerç global, sinó
des del punt de vista de la producció.

0:39:34.279,0:39:37.149
Per tant, haureu de reconèixer que
allò que obtindreu d'aquest

0:39:37.149,0:39:41.190
curs és una anàlisi, per part de Marx,

0:39:41.190,0:39:46.949
del mode capitalista de producció
des de la perspectiva de la producció.

0:39:46.949,0:39:50.459
El Volum II ho fa des de la perspectiva de l'intercanvi.

0:39:50.459,0:39:55.099
El Volum III conté materials sobre la formació de les crisis

0:39:55.099,0:39:59.959
i també sobre les regles de distribució,

0:39:59.959,0:40:02.829
interès, renda, impostos,

0:40:02.829,0:40:08.419
aquesta mena de qüestions.

0:40:08.419,0:40:10.929
Però després ve el mètode,

0:40:10.929,0:40:12.839
l'altra part del mètode,

0:40:12.839,0:40:18.259
que és molt important pel que fa al
mètode de presentació i al mètode d'investigació.

0:40:18.259,0:40:23.809
I aquest és l'ús que fa Marx de la dialèctica.

0:40:23.809,0:40:27.999
El que diu, novament en el seu prefaci,

0:40:27.999,0:40:32.190
és que a la dialèctica hi trobem

0:40:32.190,0:40:34.999
un concepte d'anàlisi

0:40:34.999,0:40:38.189
totalment diferent.

0:40:38.189,0:40:45.189
Difícilment trobareu un llenguatge de causalitat
a Marx. Marx no diu: “això causa allò”.

0:40:45.219,0:40:47.119
Gairebé sempre dirà que

0:40:47.119,0:40:51.679
“Això està dialècticament relacionat amb allò”.

0:40:51.679,0:40:55.119
I una relació dialèctica

0:40:55.119,0:40:56.529
és una relació interna,

0:40:56.529,0:41:01.069
no pas una relació externa
de causalitat. És una relació interna.

0:41:01.069,0:41:05.259
I parla sobre aquest mètode dialèctic

0:41:05.259,0:41:09.509
altre cop en l'epíleg
a la segona edició.

0:41:09.509,0:41:11.619
Hi diu: “D'acord,

0:41:11.619,0:41:21.209
Vaig agafar algunes idees de Hegel'.

0:41:21.209,0:41:24.900
“Tanmateix”, diu, “el meu mètode
dialèctic és, en els seus fonaments, no només

0:41:24.900,0:41:29.479
diferent del Hegelià
sinó exactament el seu contrari”.

0:41:29.479,0:41:31.029
Hi haurà vegades que, penso jo,

0:41:31.029,0:41:34.579
ens trobarem que això no és del tot cert.

0:41:34.579,0:41:38.109
Que, de fet, Marx va revolucionar

0:41:38.109,0:41:42.269
el mètode dialèctic;
no només el va invertir,

0:41:42.269,0:41:45.189
com es diu de vegades.

0:41:45.189,0:41:49.069
Llavors segueix i diu aixì: “Vaig criticar
el costat mistificador de la dialèctica

0:41:49.069,0:41:53.160
Hegeliana fa prop de 30 anys.”

0:41:53.160,0:41:58.689
Marx s'està referint aquí al

0:41:58.689,0:42:01.719
seu tractat 'Una crítica a la
Filosofia de la Llei de Hegel',

0:42:01.719,0:42:05.159
o 'Crítica de la Filosofia del Dret
de Hegel', sigui quin en sigui el títol,

0:42:05.159,0:42:06.989
i crec que aquesta crítica

0:42:06.989,0:42:09.999
va suposar un moment

0:42:09.999,0:42:12.819
fundacional en el qual Marx

0:42:12.819,0:42:17.169
va definir la seva relació amb
la dialèctica Hegeliana.

0:42:17.169,0:42:19.959
Continua llavors parlant sobre

0:42:19.959,0:42:22.809
aquest aspecte mistificador,

0:42:22.809,0:42:27.739
i la manera en la qual aquesta forma
mistificadora de la dialèctica

0:42:27.739,0:42:29.789
tal i com era presentada per Hegel,

0:42:29.789,0:42:34.729
va esdevenir la moda a Alemanya,

0:42:34.729,0:42:39.759
i per què va tenir que reformar-la

0:42:39.759,0:42:43.619
de tal manera que tingués en compte

0:42:43.619,0:42:50.619
que cada forma desenvolupada històricament
té un estat fluït, està en moviment.

0:42:51.039,0:42:53.779
Va tenir que refigurar-la
de tal manera que pogués captar

0:42:53.779,0:42:59.910
també els aspectes transitoris
de la societat.

0:42:59.910,0:43:04.859
I després segueix parlant
sobre com és que

0:43:04.859,0:43:09.099
“Aquest mètode dialèctic no es permet
a si mateix que res no l'impressioni, i és

0:43:09.099,0:43:14.749
crític i revolucionari en la seva mateixa essència. “

0:43:14.749,0:43:18.999
Ara, el que ens està dient aquí és

0:43:18.999,0:43:22.639
que farà servir una
versió del mètode dialèctic

0:43:22.639,0:43:27.679
per a establir relacions entre

0:43:27.679,0:43:29.979
els elements dins del seu sistema,

0:43:29.979,0:43:32.479
però que ho farà d'una manera tal

0:43:32.479,0:43:37.299
que capturi la fluïdesa i el moviment.

0:43:37.299,0:43:41.959
Marx està, per damunt de tot, increïblement

0:43:41.959,0:43:44.419
increïblement impressionat amb la fluïdesa

0:43:44.419,0:43:48.739
i les dinàmiques del capitalisme.

0:43:48.739,0:43:51.939
I ara això és ben estrany,
perquè Marx tot sovint

0:43:51.939,0:43:53.959
és presentat com si fos un

0:43:53.959,0:43:57.979
analista estructural, estàtic.

0:43:57.979,0:44:03.309
Allò estrany és que, quan llegeixes El Capital,
te n'adones que ell veu el moviment.

0:44:03.309,0:44:06.369
Ell veu el moviment tota l'estona.

0:44:06.369,0:44:09.609
Constantment està parlant sobre

0:44:09.609,0:44:14.939
aquell moviment i aquell
moviment és un moviment dialèctic.

0:44:14.939,0:44:16.710
Així que una de les maneres amb què

0:44:16.710,0:44:22.729
també heu de llegir Marx en els propis
termes de Marx és provant de barallar-vos amb

0:44:22.729,0:44:26.119
allò que ell entén per dialèctica.

0:44:26.119,0:44:28.589
Perquè el problema és que mai no va escriure

0:44:28.589,0:44:31.939
cap tractat sobre dialèctica.

0:44:31.939,0:44:33.259
Mai no va dir:

0:44:33.259,0:44:35.499
'D'acord, aquest és el meu mètode dialèctic'.

0:44:35.499,0:44:36.630
N'hi ha pistes,

0:44:36.630,0:44:38.800
però si realment voleu entendre
el seu mètode dialèctic

0:44:38.800,0:44:42.259
llegiu El Capital.

0:44:42.259,0:44:45.739
És el millor lloc per captar-lo.

0:44:45.739,0:44:49.469
I quan hàgiu llegit El Capital amb
molta cura en sortireu

0:44:49.469,0:44:53.140
amb una idea general de com
funciona el mètode dialèctic.

0:44:53.140,0:44:56.769
Però torno a repetir: serà
una mica confús perquè

0:44:56.769,0:45:01.249
probablement encara no esteu acostumats
al raonament dialèctic, i el que és curiós sobre

0:45:01.249,0:45:04.009
el món acadèmic és que com millor
entrenat està en una disciplina,

0:45:04.009,0:45:06.549
probablement menys acostumat estàs

0:45:06.549,0:45:08.280
al mètode dialèctic.

0:45:08.280,0:45:10.329
De fet, els nens petits són molt dialèctics:

0:45:10.329,0:45:12.449
ho veuen tot en moviment.

0:45:12.449,0:45:15.709
Veuen contradiccions a tot arreu
i to ho contradiuen força.

0:45:15.709,0:45:18.609
Cada contradicció està en
relació amb tota la resta i

0:45:18.609,0:45:19.649
aquests nens nostres no paren de dir-nos tota mena

0:45:19.649,0:45:22.469
de coses meravelloses i contradictòries.

0:45:22.469,0:45:25.819
I nosaltres va i els diem: 'Ara pareu
de pensar així. Heu de pensar racionalment'.

0:45:25.819,0:45:28.619
De fet, per tant, entrenem la gent

0:45:28.619,0:45:33.460
per a què deixin de ser bons dialèctics
des del primer dia.

0:45:33.460,0:45:38.519
Però de fet el mètode dialèctic
és intuïtivament molt i molt poderós.

0:45:38.519,0:45:42.489
I, en certa manera, allò que
Marx està fent és recuperar

0:45:42.489,0:45:48.069
aquest mètode dialèctic increïblement
intuïtiu i posar-lo a treballar,

0:45:48.069,0:45:51.400
tant pel que fa a elaborar un
esquema analític, com veurem,

0:45:51.400,0:45:53.900
però també pel que a comprendre

0:45:53.900,0:45:56.440
que tot està en procés.

0:45:56.440,0:45:58.759
Tot està en moviment.

0:45:58.759,0:46:01.889
Tot està definit en aquests termes.

0:46:01.889,0:46:03.879
Marx no parla sobre el treball.

0:46:03.879,0:46:07.900
Parla sobre el procés de treball..

0:46:07.900,0:46:09.289
El Capital no és una cosa;

0:46:09.289,0:46:13.549
és un procés; està en moviment.

0:46:13.549,0:46:18.209
El valor no existeix si no està en moviment.

0:46:18.209,0:46:22.589
Quan les coses s'aturen, el valor desapareix,

0:46:22.589,0:46:27.269
i tot el sistema comença a esfondrar-se.

0:46:27.269,0:46:28.769
I alguns de vosaltres

0:46:28.769,0:46:32.410
recordeu bé allò que
va passar després de l'11-S.

0:46:32.410,0:46:38.619
La majoria de coses es van aturar.
El moviment es va aturar.

0:46:38.619,0:46:41.869
El avions van deixar de volar. No es
podien travessar els ponts,

0:46:41.869,0:46:43.770
i tot allò, i després al cap de tres dies

0:46:43.770,0:46:47.099
de sobte tothom es va adonar que
el capitalisme s'esfondraria

0:46:47.099,0:46:50.420
si les coses no es tornaven a posar en
moviment, i així de sobte l'alcalde Giuliani

0:46:50.420,0:46:51.099
apareix i ens diu:

0:46:51.099,0:46:54.299
'Per l'amor de déu, traieu les
vostres targetes de crèdit i aneu a comprar!

0:46:54.299,0:46:58.019
Torneu als teatres de Broadway, torneu-hi
i torneu a fer tot el que fèieu; torneu-hi.'

0:46:58.019,0:47:01.599
Fins i tot va aparèixer en Bush en un anunci
de TV per a la indústria aeronàutica, dient:

0:47:01.599,0:47:04.509
'Comenceu a volar una altra vegada.

0:47:04.509,0:47:07.719
Torneu-vos a posar en moviment'. Ja sabeu.

0:47:07.719,0:47:12.919
En altres paraules, el capitalisme és,
com diria Jack Kerouac, perpètuament 'en camí'.

0:47:12.919,0:47:17.069
I si no està sempre
en camí, llavors no és res.

0:47:17.069,0:47:21.650
Així que Marx dóna molta
atenció a això. I és molt

0:47:21.650,0:47:25.559
estrany que tan sovint se'l
presenti com una figura

0:47:25.559,0:47:30.119
estàtica que ja ho té tot resolt.
No, està en moviment i està canviant,

0:47:30.119,0:47:33.929
perpètuament en moviment.

0:47:33.929,0:47:35.609
Així que aquí també, penso,

0:47:35.609,0:47:39.699
el que Marx està provant de fer
és trobar un aparell conceptual

0:47:39.699,0:47:44.640
que ens ajudi a entendre aquest moviment.

0:47:44.640,0:47:47.329
I per tant, alguns d'aquests conceptes

0:47:47.329,0:47:49.539
estan formulats d'una manera tal

0:47:49.539,0:47:55.450
que tracten sobre relacions;
tracten sobre activitat transformadora.

0:47:55.450,0:48:00.459
Això és així en aquest moment;
i serà com allò altre al cap d'una estona.

0:48:00.459,0:48:03.369
I això es pot tornar força confús,

0:48:03.369,0:48:06.599
però el que està provant de fer és deixar
enrere la confusió, trobar un

0:48:06.599,0:48:08.130
aparell conceptual,

0:48:08.130,0:48:10.089
una estructura profunda, si preferiu,

0:48:10.089,0:48:12.180
que ens ajudarà a comprendre

0:48:12.180,0:48:15.959
tot aquest moviment que tenim
al voltant nostre perpètuament.

0:48:15.959,0:48:20.029
I, de forma particular, la manera
en què el moviment està

0:48:20.029,0:48:27.029
de fet representat dins del
mode de producció capitalista.

0:48:27.569,0:48:29.579
Per tant, una de les maneres
en què crec que teniu que

0:48:29.579,0:48:33.119
provar d'entendre Marx és apreciant

0:48:33.119,0:48:37.209
els seu mètode dialèctic.

0:48:37.209,0:48:44.069
Ara bé, hi ha un fotimer de gent, incloent-hi
alguns marxistes, a qui no els agrada la seva dialèctica.

0:48:44.069,0:48:45.430
Hi ha tota un camp

0:48:45.430,0:48:48.189
anomenat 'Marxisme analític', per exemple,

0:48:48.189,0:48:50.819
que vindria a dir:
'Sabeu, tot això de la dialèctica…'

0:48:50.819,0:48:52.69
De fet els agrada anomenar-se a si mateixos

0:48:52.699,0:48:55.479
'Marxistes sense ximpleries'

0:48:55.479,0:49:02.599
perquè bàsicament diuen que:
'Tota aquella dialèctica és simplement una ximpleria'

0:49:02.599,0:49:04.030
I després hi ha en realitat

0:49:04.030,0:49:09.390
altra gent que volen, d'una manera o altra, agafar
una cosa que és molt dialèctica i transformar-la

0:49:09.390,0:49:12.809
en una estructura causal.

0:49:12.809,0:49:20.749
I de fet hi ha tota una versió positiva sobre
el que Marx diu; és a dir, desfem-nos de la dialèctica

0:49:20.749,0:49:23.959
Ara bé, això podria ser perfectament correcte;
no estic provocant una discussió tot dient que

0:49:23.959,0:49:27.579
els marxistes analítics estan equivocats.

0:49:27.579,0:49:31.049
No provocaré cap discussió dient que
la gent que ho converteix en un

0:49:31.049,0:49:34.109
model matemàtic positivista està equivocada.

0:49:34.109,0:49:36.779
Potser tinguin raó.

0:49:36.779,0:49:41.029
Però el que haureu de fer si preteneu
entendre Marx en els termes propis de Marx,

0:49:41.029,0:49:45.759
el que haureu de fer és
barallar-vos amb la dialèctica.

0:49:45.759,0:49:49.139
I estarà bé si al final de tot
voleu dir: 'Marx està equivocat,

0:49:49.139,0:49:52.239
la dialèctica està equivocada, no m'agrada,
no funciona' o aquesta mena de coses.

0:49:52.239,0:49:53.309
Està bé.

0:49:53.309,0:49:57.619
Però abans de dir això cal que
entengueu què és i com funciona.

0:49:57.619,0:50:01.410
Així que part del que volem fer

0:50:01.410,0:50:05.229
és dedicar-nos un moment a

0:50:05.229,0:50:08.659
reconèixer aquest aspecte dialèctic de Marx,

0:50:08.659,0:50:14.269
i mirar com funciona.

0:50:14.269,0:50:16.189
Hi ha una darrera qüestió

0:50:16.189,0:50:19.259
abans no parem per fer un descans.

0:50:19.259,0:50:25.709
Us he demanat que llegiu Marx en
els propis termes de Marx, però òbviament
sóc jo qui us guia.

0:50:25.709,0:50:27.259
Per tant el llegireu

0:50:27.259,0:50:32.119
amb el meu ajut, i els meus propis
termes seran molt importants.

0:50:32.119,0:50:37.669
Així que una de les coses que vull dir-vos
aquí és que evidentment el meu interès

0:50:37.669,0:50:41.339
envers l'urbanisme, en el desenvolupament
geogràfic desigual, en l'imperialisme

0:50:41.339,0:50:44.059
i en totes aquestes coses,

0:50:44.059,0:50:48.549
que tots els meus interessos han esdevingut,

0:50:48.549,0:50:53.529
de fet, molt i molt importants pel que fa

0:50:53.529,0:50:55.659
a afectar la manera amb què
llegeixo aquest text.

0:50:55.659,0:50:56.549
En altres paraules,

0:50:56.549,0:51:01.529
he passat 30 anys ben rars
dialogant amb aquest text.

0:51:01.529,0:51:04.949
I una de les raons per la qual
m'agrada ensenyar-lo cada anys és:

0:51:04.949,0:51:09.309
cada any em demano: 'Com el llegiré
de manera diferent, enguany?

0:51:09.309,0:51:15.549
Quina cosa em sorprendrà que
no hagués vist abans?'

0:51:15.549,0:51:19.439
I hi ha coses noves que em sorprenen
perquè sorgeixen nous esdeveniments, és a dir,

0:51:19.439,0:51:22.910
hi ha canvis històrics i geogràfics.

0:51:22.910,0:51:27.109
Per tant, hi ha certes coses que sorgeixen
i llavors jo puc tornar a mirar Marx i dir:

0:51:27.109,0:51:30.400
'Bé, té ell alguna cosa a dir-me sobre això?'
i algun cop trobareu que té alguna cosa

0:51:30.400,0:51:32.369
realment aguda per a dir-nos,

0:51:32.369,0:51:35.239
però que, altres vegades, res en absolut.

0:51:35.239,0:51:38.289
Així, hi he mantingut un llarg diàleg

0:51:38.289,0:51:41.849
i he emprat aquesta manera de pensar,

0:51:41.849,0:51:47.949
alguns d'aquests aparells conceptuals,
tota l'estona que treballo.

0:51:47.949,0:51:54.159
I durant el procés, evidentment, he canviat
la manera amb què entenc el text.

0:51:54.159,0:51:58.079
Sospito que si poguéssiu aconseguir
una gravació d'aquesta classe

0:51:58.079,0:51:59.759
però de fa 25 anys,

0:51:59.759,0:52:01.130
em trobaríeu dient-hi

0:52:01.130,0:52:05.379
coses molt diferents de
les que estic dient ara.

0:52:05.379,0:52:07.419
Per diferents motius han canviat

0:52:07.419,0:52:11.259
tant el clima històric com
el clima intel·lectual.

0:52:11.259,0:52:15.109
Han sorgit tot un seguit de temes
que no existien abans. Per tant,

0:52:15.109,0:52:17.289
el llegeixes d'una manera diferent.

0:52:17.289,0:52:19.199
Un punt interessant:

0:52:19.199,0:52:23.649
en un dels prefacis, Marx parla
sobre aquest procés,

0:52:23.649,0:52:25.890
sobre de quina manera la teoria burgesa

0:52:25.890,0:52:29.559
entenia el món d'una manera determinada
i llavors la història va prosseguir i va provocar

0:52:29.559,0:52:31.950
que aquella formulació teòrica
esdevingués redundant.

0:52:31.950,0:52:34.569
i que per tant les idees havien de canviar

0:52:34.569,0:52:39.769
a mesura que canviaven les circumstàncies.

0:52:39.769,0:52:43.179
O les idees havien de ser reconfigurades.

0:52:43.179,0:52:44.690
Per tant vosaltres hi posareu

0:52:44.690,0:52:47.269
una mica de la meva lectura, també.

0:52:47.269,0:52:49.370
I no hi ha manera que pugueu
evitar-ho, però

0:52:49.370,0:52:50.849
al final del dia,

0:52:50.849,0:52:54.669
el que vull que feu és que torneu
a la vostra pròpia lectura del text,

0:52:54.669,0:52:59.959
és a dir, que un relacioneu amb el text amb els
termes de la vostra pròpia experiència, tant

0:52:59.959,0:53:03.189
intel·lectual, com social com política.

0:53:03.189,0:53:05.599
o que passeu una bona estona parlant amb el text,

0:53:05.599,0:53:08.130
i deixant que els text us parli a vosaltres,

0:53:08.130,0:53:11.340
i apreciant la manera
amb què Marx prova

0:53:11.340,0:53:12.499
d'entendre el món.

0:53:12.499,0:53:17.020
Perquè per damunt de tot crec que aquest text
és un exercici bonic, molt bonic,

0:53:17.020,0:53:19.149
per provar d'entendre

0:53:19.149,0:53:21.299
allò que es mostra gairebé

0:53:21.299,0:53:24.039
impossible d'entendre.

0:53:24.039,0:53:25.900
Així que des d'aquest punt de vista

0:53:25.900,0:53:30.919
cal que us relacioneu amb el text.
I, esclar, jo m'hi fotré pel mig alguna vegada,

0:53:30.919,0:53:33.139
però espero que no gaire
perquè al final del dia

0:53:33.139,0:53:37.869
és cosa vostra provar de traduir realment

0:53:37.869,0:53:40.089
allò que està passant en el text en alguna

0:53:40.089,0:53:42.299
cosa significativa amb la vostra pròpia vida.

0:53:42.299,0:53:43.490
És en això que aquest llibre

0:53:43.490,0:53:46.490
és tan bo. Penso que us parlarà
d'alguna manera. Probablement no de la

0:53:46.490,0:53:49.329
mateixa manera a vosaltres com em parla a mi.

0:53:49.329,0:53:52.219
I això és perfectament vàlid

0:53:52.219,0:53:54.420
i perfectament raonable.
I per tant m'agradaria que vosaltres

0:53:54.420,0:53:58.549
el confronteu amb aquesta mena d'esperit.

0:53:58.549,0:54:03.799
D'acord, això és tot el que us vull
dir a mode d'introducció.

0:54:03.799,0:54:06.949
El que vaig pensar que seria molt útil
de fer és tot just llegir aquesta primera

0:54:06.949,0:54:10.579
secció amb vosaltres i
donar-vos una idea sobre

0:54:10.579,0:54:17.809
el que vull dir sobre el mètode i tota la resta.

0:54:17.809,0:54:20.709
Bé, Marx comença simplement dient:

0:54:20.709,0:54:23.989
“La riquesa de les societats on domina
el mode de producció capitalista

0:54:23.989,0:54:27.299
apareix com un ''colossal
amuntegament de mercaderies";

0:54:27.299,0:54:28.739
i cada mercaderia

0:54:28.739,0:54:30.079
com a la seva forma elemental.

0:54:30.079,0:54:31.699
Per aiò la nostra recerca comença

0:54:31.699,0:54:34.339
amb l'anàlisi de la mercaderia.”.

0:54:34.339,0:54:36.099
Bé, aquest és el punt d'inici

0:54:36.099,0:54:38.889
a priori que ja hem mencionat.

0:54:38.889,0:54:40.789
Però advertiu un detall

0:54:40.789,0:54:43.889
sobre la llengua: “apareix”.

0:54:43.889,0:54:48.549
Estigueu sempre atents quan
Marx fa servir la paraula “aparèixer”.

0:54:48.549,0:54:51.349
“Apareix” no és “és”,

0:54:51.349,0:54:53.889
“apareix” significa que
alguna altra cosa està passant,

0:54:53.889,0:54:58.410
i millor si pareu atenció i descobriu
quina és aquesta 'altra cosa'.

0:54:58.410,0:55:02.899
I adoneu-vos també que

0:55:02.899,0:55:05.259
Marx està interessat exclusivament en

0:55:05.259,0:55:08.839
el “mode de producció capitalista”.

0:55:08.839,0:55:12.439
No està interessat en modes de
producció antics o en modes de

0:55:12.439,0:55:14.339
producció socialista o

0:55:14.339,0:55:18.559
fins i tot en modes de producció híbrids.
S'interessarà en el

0:55:18.559,0:55:20.329
mode de producció capitalista

0:55:20.329,0:55:23.589
en una forma molt pura.

0:55:23.589,0:55:26.670
I penso que és una cosa molt important

0:55:26.670,0:55:32.279
de tenir present quan estiguem
llegint aquest text.

0:55:32.279,0:55:34.519
Bé, doncs aquest és un punt de partida.

0:55:34.519,0:55:36.579
I, quan pares a pensar-hi,

0:55:36.579,0:55:44.579
de fet és un molt bon punt de partida.

0:55:44.709,0:55:46.209
Per què?
Quants de nosaltres

0:55:46.209,0:55:53.059
en aquesta habitació no ha tingut mai
cap experiència amb una mercaderia?

0:55:53.059,0:55:56.949
Tothom té experiències amb mercaderies.

0:55:56.949,0:55:59.509
N'heu vista cap, avui?

0:55:59.509,0:56:01.579
En vau veure cap, ahir?

0:56:01.579,0:56:08.819
N'esteu comprant constantment?
Feu tombs sovint buscant-ne?

0:56:08.819,0:56:13.529
La qüestió és que el que Marx ha
fet realment ha estat escollir

0:56:13.529,0:56:16.509
un denominador comú,

0:56:16.509,0:56:18.569
una cosa que és comuna a tots nosaltres,

0:56:18.569,0:56:20.619
una cosa que coneixem.

0:56:20.619,0:56:24.219
Anem a una botiga, la comprem,

0:56:24.219,0:56:27.639
i és absolutament necessària
per a la nostra existència.

0:56:27.639,0:56:31.239
No podem viure sense consumir mercaderies.

0:56:31.239,0:56:35.169
Cal que comprem mercaderies
per a poder viure.

0:56:35.169,0:56:38.429
És una relació tan simple com aquesta,
així que comencem per aquí;
i l'altra bon

0:56:38.429,0:56:41.309
fet sobre això és,

0:56:41.309,0:56:44.439
i novament m'enduré alguna
crítica per dir-ho, és:

0:56:44.439,0:56:48.119
no importa si ets un home o una dona
o un japonès o de l'ètnia que sigui,

0:56:48.119,0:56:51.689
o ets religiós o qualsevol altra cosa;
dit d'una altra manera:

0:56:51.689,0:56:52.699
aquesta que esteu observant

0:56:52.699,0:56:57.619
és simplement un tipus de transacció
econòmica molt simple.

0:56:57.619,0:57:00.949
I llavors diu: Bé, quina mena de
transacció econòmica és?

0:57:00.949,0:57:02.729
Bé, la mercaderia és

0:57:02.729,0:57:08.199
una cosa, ens diu,

0:57:08.199,0:57:11.849
que satisfà un desig o necessitat humana.

0:57:11.849,0:57:13.200
I ens diu: no estic

0:57:13.200,0:57:17.599
interessat… i aquesta n'és la forma
críptica… ens diu al següent paràgraf…

0:57:17.599,0:57:20.119
D'acord, un cosa externa a nosaltres

0:57:20.119,0:57:24.920
que llavors fem nostra d'alguna manera.

0:57:24.920,0:57:28.729
I que “satisfà necessitats humanes de qualsevol mena.
La naturalesa d'aquestes necessitats,

0:57:28.729,0:57:34.679
per exemple el fet que provinguin de l'estómac o
a la fantasia, no fa canviar res”.

0:57:34.679,0:57:38.159
Dit d'una altra manera: no està interessat en
l'aspecte psicològic, tot això ho deixa de banda…

0:57:38.159,0:57:42.439
… dient: no estic realment interessat

0:57:42.439,0:57:47.269
en per què la gent compra mercaderies.
En poden comprar perquè

0:57:47.269,0:57:50.429
les volen, les necessiten, les desitgen,

0:57:50.429,0:57:53.789
Jo les puc comprar per diversió o
per necessitat o el que sigui, no estic

0:57:53.789,0:57:56.900
interessat en parlar sobre res d'això.
Allò que m'interessa és el fet concret

0:57:56.900,0:58:01.599
quan algú simplement compra una mercaderia.

0:58:01.599,0:58:04.279
I llavors segueix i diu: Bé, observeu això.

0:58:04.279,0:58:09.159
Quantes mercaderies hi ha al món?

0:58:09.159,0:58:12.269
Bé, n'hi ha milions, totes
formades per qualitats diferents,

0:58:12.269,0:58:16.739
i tots nosaltres les avaluem des del punt
de vista de diferents mesures quantitatives.

0:58:16.739,0:58:20.549
Però Marx novament deixà tot això de banda
i diu: “Descobrir aquests diferents aspectes

0:58:20.549,0:58:27.199
i, doncs, les múltiples formes d'ús
de les coses és un acte històric.

0:58:27.199,0:58:30.689
Com també el fet d'haver trobat
mesures socials per a

0:58:30.689,0:58:33.639
l quantitat de les coses útils.

0:58:33.639,0:58:36.749
La diversitat de mesures per a les mercaderies

0:58:36.749,0:58:43.239
prové en part de la natura diferent dels objectes
a mesurar, i en part de convencions.

0:58:43.239,0:58:46.419
La utilitat d'una cosa
en fa un valor d'ús”.

0:58:46.419,0:58:51.549
Primer gran concepte: el valor d'ús.

0:58:51.549,0:58:55.149
Ens és útil. No estic interessat en discutir
de quina manera ens és útil. No estic

0:58:55.149,0:58:59.249
interessat en discutir la història
del valors d'ús

0:58:59.249,0:59:02.669
ni res semblant, o la manera com
es mesuren aquesta mena de coses.
Allò que m'interessa és

0:59:02.669,0:59:04.429
el concepte de valor d'ús.

0:59:04.429,0:59:10.919
Advertiu com Marx està abstraient molt ràpidament.

0:59:10.919,0:59:15.389
I parla en un dels seus prefacis que

0:59:15.389,0:59:19.469
el problema per a un científic social, com ell,

0:59:19.469,0:59:24.789
és que no pots anar a un laboratori
i aïllar les coses per a fer-hi experiments.

0:59:24.789,0:59:28.049
Així, el que cal fer per a
dur a terme un experiment

0:59:28.049,0:59:31.499
és fer servir allò que Marx anomena
“El poder de l'abstracció.'

0:59:31.499,0:59:33.789
I llavors ho veus immediatament:

0:59:33.789,0:59:36.789
la mercaderia és central.

0:59:36.789,0:59:41.459
Estic fent abstracció de les voluntats,
desitjos i necessitats humanes.

0:59:41.459,0:59:45.219
Estic fent abstracció de qualsevol
consideració sobre aquestes propietats

0:59:45.219,0:59:46.879
específiques de les coses.

0:59:46.879,0:59:48.949
Només em centraré en el fet que

0:59:48.949,0:59:51.199
d'alguna manera aquesta mercaderia

0:59:51.199,0:59:58.199
té una cosa anomenada valor d'ús.

0:59:59.180,1:00:03.150
I això el porta immediatament,

1:00:03.150,1:00:05.279
cap a la meitat de

1:00:05.279,1:00:07.929
la pàgina 126 (68 Ecat) ,

1:00:07.929,1:00:11.620
hi diu: “En la forma de societat
que hem de considerar” —és a dir,

1:00:11.620,1:00:15.669
dins del mode de producció capitalista—

1:00:15.669,1:00:21.699
“[els valors d'ús] són també els portadors
materials del valor de canvi.”

1:00:21.699,1:00:24.929
Novament… observeu aquesta paraula: “portadors”,

1:00:24.929,1:00:27.549
una mercaderia és un portador
d'alguna cosa

1:00:27.549,1:00:30.529
No és dir: “és” alguna cosa.

1:00:30.529,1:00:36.259
És el portador d'alguna cosa

1:00:36.259,1:00:38.819
que encara hem de definir.

1:00:38.819,1:00:41.169
I com pensem sobre aquesta cosa?

1:00:41.169,1:00:43.150
Bé, quan ens fixem en processos

1:00:43.150,1:00:48.939
d'intercanvi, geogràficament, temporalment,

1:00:48.939,1:00:52.679
el que hi trobem és una enorme varietat de

1:00:52.679,1:00:56.589
processos d'intercanvi, d'intercanvi de mercat.

1:00:56.589,1:00:59.519
Veiem com s'hi donen diferents proporcions

1:00:59.519,1:01:03.489
entre camises i sabates depenent
de l'època, depenent del lloc.

1:01:03.489,1:01:10.529
Hi veiem relacions quantitatives
diferents entre lliures de blat i

1:01:10.529,1:01:14.079
parells de sabates i tones
d'acer i aquesta mena de coses.

1:01:14.079,1:01:19.849
Així que a primera vista, el que
veiem en el món de l'intercanvi

1:01:19.849,1:01:26.709
són valors de canvi que són
incoherents, que són per tot arreu.

1:01:26.709,1:01:30.400
I diu: “el valor de canvi

1:01:30.400,1:01:35.569
sembla quelcom casual
i purament relatiu,

1:01:35.569,1:01:40.079
un valor de canvi interior,
immanent a la mercaderia

1:01:40.079,1:01:42.539
(valor intrínsec),

1:01:42.539,1:01:50.890
és a dir, una contradictio in adjecto,
contradicció en els termes.”

1:01:55.159,1:01:56.689
Ens hem adonat d'una cosa

1:01:56.689,1:01:58.990
sobre aquest món d'intercanvi. Que tot

1:01:58.990,1:02:04.869
és en principi intercanviable
per qualsevol altra cosa.

1:02:04.869,1:02:11.089
I el que això implica immediatament,
tal i com diu a la pàgina 127 (69 Ecat),

1:02:11.089,1:02:14.459
és que et trobes sempre en la posició
d'haver intercanviat un cosa per una altra

1:02:14.459,1:02:18.069
per a llavors tornar a intercanviar això que
tot just has obtingut per una altra cosa.

1:02:18.069,1:02:19.209
En altres paraules: pots simplement

1:02:19.209,1:02:21.409
continuar intercanviant.

1:02:21.409,1:02:24.839
Així que una cosa pot continuar en moviment.

1:02:24.839,1:02:29.279
Així que pot ser intercanviada per tota
la resta de mercaderies en qualsevol moment.

1:02:29.279,1:02:32.649
I si es dóna el cas, ens diu llavors

1:02:32.649,1:02:35.049
a la pàgina 127 (69 Ecat),

1:02:35.049,1:02:40.049
“D'això resulta en primer lloc, que
els valors de canvi vàlids de la mateixa mercaderia

1:02:40.049,1:02:43.630
expressen una mateixa cosa;

1:02:43.630,1:02:47.669
en segon lloc, però, que el valor de canvi
en general només pot ser el mode d'expressió,

1:02:47.669,1:02:53.799
la forma de manifestar-se, d'un
contingut distingible d'ell.”

1:02:53.799,1:02:56.349
És a dir: si tinc una mercaderia a les mans,

1:02:56.349,1:02:58.559
no la puc disseccionar

1:02:58.559,1:03:03.469
i trobar-hi aquell element dins seu
que la faci intercanviable.

1:03:03.469,1:03:07.789
Hi ha alguna cosa més.

1:03:07.789,1:03:11.059
No. És intercanviable a causa d'alguna altra cosa
i no puc trobar allò que la fa intercanviable

1:03:11.059,1:03:13.189
senzillament mirant la mercaderia.

1:03:13.189,1:03:15.150
He de mirar a la mercaderia

1:03:15.150,1:03:21.099
en moviment. Aquí és on comencem
a posar-nos en marxa, en moviment.

1:03:21.099,1:03:24.029
He de mirar-la.

1:03:24.029,1:03:24.859
I en la mesura que es mou,

1:03:24.859,1:03:27.909
està òbviament expressant alguna cosa

1:03:27.909,1:03:29.180
sobre la intercanviabilitat,

1:03:29.180,1:03:33.139
una commensurabilitat en l'intercanvi.

1:03:33.139,1:03:36.479
Això significa que totes les coses són
commensurables en l'intercanvi.

1:03:36.479,1:03:40.640
Per què són commensurables?
I aquesta commensurabilitat,

1:03:40.640,1:03:42.459
de què està feta?

1:03:42.459,1:03:44.669
D'on prové?

1:03:44.669,1:03:47.319
Com es defineix?

1:03:47.319,1:03:51.849
I la mercaderia és el portador
d'aquesta alguna cosa.

1:03:51.849,1:03:54.409
Però no es troba dins de la mercaderia.

1:03:54.409,1:03:57.390
És portada per la mercaderia.

1:03:57.390,1:03:58.870
És una relació

1:03:58.870,1:04:00.379
dins de la mercaderia,

1:04:00.379,1:04:03.399
no una cosa material.

1:04:03.399,1:04:06.569
Llavors Marx es posa a parlar de blat i de ferro

1:04:06.569,1:04:11.919
i comença un dels seus exemples geomètrics,

1:04:11.919,1:04:14.360
però just a la meitat de la pàgina
ens diu significativament que:

1:04:14.360,1:04:18.769
“Cada una d'elles, doncs, en la mesura
que és valor de canvi,

1:04:18.769,1:04:24.789
ha de ser reductible a aquesta
tercera”, sigui el que sigui.

1:04:24.789,1:04:28.809
I “aquest quelcom de comú no pot ser cap
propietat geomètrica, física, química o

1:04:28.809,1:04:33.569
qualsevol altra propietat natural de les mercaderies,”
diu més avall de la pàgina.

1:04:33.569,1:04:36.869
Aquí estem topant amb una
cosa que és prou important.

1:04:36.869,1:04:38.410
Marx és sovint

1:04:38.410,1:04:43.239
descrit com una mena de sòrdid materialista.
Ja sabeu: tot ha de ser material.

1:04:43.239,1:04:50.909
Però el que estem veient immediatament
és que no ens està parlant de cap manera
de la materialitat de les coses.

1:04:50.909,1:04:54.289
Ja pots inspeccionar la materialitat de la
mercaderia tan com vulguis, que no

1:04:54.289,1:04:55.729
trobaràs el secret de la seva

1:04:55.729,1:04:58.190
commensurabilitat i la seva intercanviabilitat.

1:04:58.190,1:05:04.549
No l'hi trobareu.

1:05:04.549,1:05:08.869
I després, a la pàgina següent
128 (70 Ecat), diu:

1:05:08.869,1:05:12.689
"com a valors d'ús,

1:05:12.689,1:05:15.380
les mercaderies són sobretot de qualitat diferent,

1:05:15.380,1:05:19.130
com a valor de canvi només
poden ser de diferent quantitat,"

1:05:19.130,1:05:22.779
Això es: quant d'això es pot
canviar per quant d'allò,

1:05:22.779,1:05:27.939
"és a dir, no contenen
ni un sol àtom de valor d'ús."


1:05:27.939,1:05:33.709
La commensurabilitat de que està parlant
no està constituida
1:05:33.709,1:05:39.189
a partir de la utilitat d'una cosa.
1:05:39.189,1:05:42.999
Llavors, ell va i diu: "Si fem cas omís del
valor d'ús de les mercaderies, només una

1:05:42.999,1:05:46.869
propietat es manté…" Així
tindrem un altre salt, a priori.

1:05:46.869,1:05:48.379
Què és la propietat?

1:05:48.379,1:05:52.079
Totes elles són productes del treball humà
1:05:52.079,1:05:55.919
Això és el que tenen en comú
1:05:55.919,1:06:04.369
i l'intercanvi i l'ús de valors
els fa portadors d'aquesta qualitat
1:06:04.369,1:06:09.229
de ser productes del treball humà.
1:06:09.229,1:06:11.599
però immediatament després ell va i diu:
1:06:11.599,1:06:14.159
Quin tipus de treball és aquest?
1:06:14.159,1:06:16.899
Bé, no pot estar
1:06:16.899,1:06:20.599
basat en el fet que
si sóc mandrós i em passo
1:06:20.599,1:06:25.239
ja saps, quinze dies per fer una camisa
llavors, has de pagar, ja saps, l'equivalent…

1:06:25.239,1:06:27.789
que haurien de ser quinze dies de feina,
1:06:27.789,1:06:32.079
quan puc trobar a algú que faci una
camisa en tres dies, ja saps, ho voldria canviar
1:06:32.079,1:06:34.900
amb algú per tres dies de feina.
1:06:34.900,1:06:37.339
Llavors ell diu al final del passatge:
1:06:37.339,1:06:40.339
"No es poden distingir,
1:06:40.339,1:06:43.999
però estan totes juntes
reduides al mateix tipus de treball,
1:06:43.999,1:06:46.739
el treball humà en abstracte."
1:06:46.739,1:06:50.559
D'acord, això s'està movent ràpid, és molt criptic.
1:06:50.559,1:06:51.349
Ús-Valor,
1:06:51.349,1:06:52.659
Intercanvi-valor,
1:06:52.659,1:06:54.889
treball humà en abstracte.
1:06:54.889,1:06:56.769
I ara ve:
1:06:56.769,1:06:59.660
"Deixa'ns mirar al residuu del
producte del treball. En cap cas
1:06:59.660,1:07:01.000
en queda res
1:07:01.000,1:07:03.999
però la mateixa fantasmagòrica objectivitat;
1:07:03.999,1:07:06.609
A Marx li encanten totes aquestes referèrencies a fantasmes i
1:07:06.609,1:07:10.009
a homes llop i totes aquestes coses. Així que us en trobareu moltes.
1:07:10.009,1:07:13.969
És un gran admirador de Shelley i
Frankenstein i de tota la resta,
1:07:13.969,1:07:16.779
així que us el trobareu amb molt d'aquest tipus de llenguatge. Es fantàstic.
1:07:16.779,1:07:22.639
"ells simplement van quallar
les quantitats homogènies de treball humà,
1:07:22.639,1:07:26.459
el poder del treball humà gastat sense
tenir en consideració la manera com s'ha gastat.
1:07:26.459,1:07:29.989
(…)Com cristalls d'aquesta
substància social que és comuna a tots ells,
1:07:29.989,1:07:39.369
ells són valors, preus de mercaderies."
1:07:39.369,1:07:45.420
D'accord, Marx ocupat quatre pàgines per desenvolupar
1:07:45.420,1:07:46.959
tres conceptes fundamentals.
1:07:46.959,1:07:53.619
L'ús-valor, l'intercanvi-valor, i el valor.
1:07:53.619,1:07:55.619
El valor és el que es transmet
1:07:55.619,1:07:58.909
en el procés d'intercanvi de mercaderies.
1:07:58.909,1:08:05.629
És l'element occult en una mercaderia que fa
1:08:05.629,1:08:13.819
que totes les mercaderies siguin en principi
intercanviables entre elles.
1:08:13.819,1:08:19.309
So he then goes on to say:
Well, having abstracted from use-value
Bé, havent abstret del valor d'ús
1:08:19.309,1:08:22.999
ara tornem enrere
per fixar-nos en l'intercanvi-valor.
1:08:22.999,1:08:26.929
I d'aquesta manera veiem que l'intercanvi-valor, com ell diu,
al final de la pàgina 128 (70 Ecat)
1:08:26.929,1:08:29.289
"com la manera necessària d'expressar
1:08:29.289,1:08:34.219
o forma d'aparença, de valor."
1:08:34.219,1:08:37.650
Aparença, forma d'aparença; però
aquesta vegada ho mires per l'altra banda.

1:08:37.650,1:08:42.049
Que hi ha quelcom de misteriós en
la intercanviabilitat de totes aquestes mercaderies.

1:08:42.049,1:08:47.759
Hi ha quelcom de misteriós
en la forma en la que

1:08:47.759,1:08:52.639
totes aquestes mercaderies podrien
ésser commensurables entre elles.

1:08:52.639,1:08:56.389
I el misteri és que són valors,

1:08:56.389,1:08:58.560
Ara bé, els valors són representats

1:08:58.560,1:09:01.330
per valor d'intercanvi, són valor d'intercanvi,

1:09:01.330,1:09:03.069
és a dir, quan reps realment pel

1:09:03.069,1:09:04.549
producte en el mercat

1:09:04.549,1:09:06.250
és una representació de valor,

1:09:06.250,1:09:10.749
és una representació de treball.

1:09:10.749,1:09:13.909
Ara bé, quan vas al supermercat,

1:09:13.909,1:09:17.859
pots veure el treball darrera la mercaderia?

1:09:17.859,1:09:21.719
Però té un valor d'intercanvi, no?

1:09:21.719,1:09:22.859
De nou, el punt de Marx és:

1:09:22.859,1:09:26.969
Sí, són productes de
treball però no hi pots veure el treball,

1:09:26.969,1:09:29.499
no pots veure el treball fet darrera la mercaderia.

1:09:29.499,1:09:34.949
Però et fas una idea de què és
perquè es representa en el preu.

1:09:34.949,1:09:36.659
Així, doncs, si vols,

1:09:36.659,1:09:42.269
el valor d'intercanvi és una
representació de quelcom diferent.

1:09:42.269,1:09:47.670
Ara, de nou: dir que quelcom és una
representació de quelcom no és dir que "ho és".

1:09:47.670,1:09:48.830
Perquè, com qualsevol

1:09:48.830,1:09:52.170
et diria ràpidament, la diferència
entre la representació i allò que

1:09:52.170,1:09:55.710
realment és quelcom, hi ha una bona distància.
I Marx es passa un quant temps

1:09:55.710,1:09:59.400
parlant sobre la natura d'aquesta distància entre

1:09:59.400,1:10:06.400
el valor i la seva representació.

1:10:08.659,1:10:12.329
A la pàgina 129 (71 Ecat), diu

1:10:12.329,1:10:15.659
"El valor d'ús, o article útil,

1:10:15.659,1:10:19.959
per tant, té valor només perquè
l'abstracció del treball humà és objectivat

1:10:19.959,1:10:26.959
o materialitzat en si mateix."

1:10:26.959,1:10:30.910
Objectivat - un concept molt important.

1:10:30.910,1:10:37.619
Un procès, de fet un procès de treball,
apareix objectivat en una cosa.

1:10:37.619,1:10:42.630
Aquesta és una idea que esdevindrà
molt important per l'obra de Marx.

1:10:42.630,1:10:44.659
Tens una cosa

1:10:44.659,1:10:46.659
i així existeix un procès de treball.

1:10:46.659,1:10:48.360
Quina és la relació doncs

1:10:48.360,1:10:51.370
entre el procès i la cosa?
Aquesta idea apareixerà

1:10:51.370,1:10:56.809
una vegada, i una altr, i una altra en el text.

1:10:56.809,1:10:59.250
Processos i coses,

1:10:59.250,1:11:05.409
la cosa és una representació del procès.

1:11:05.409,1:11:07.849
Voleu un simple exemple d'això?

1:11:07.849,1:11:10.369
Si us fes un exàmen ara mateix,

1:11:10.369,1:11:13.909
I us fes escriure petites
definicions sobre el que signifiquen aquests conceptes.

1:11:13.909,1:11:15.169
I us poses nota.

1:11:15.169,1:11:19.030
Us estaria posant nota sobre la cosa escrita.

1:11:19.030,1:11:23.790
Quina relació tindria amb
el procès que està passant aquí?

1:11:23.790,1:11:28.150
Potser us sentirieu molt, molt indignats

1:11:28.150,1:11:33.849
quan us posés una C o D o F, o alguna nota
de l'estil, perquè no ho heu acabat d'entendre.

1:11:33.849,1:11:37.149
Quan en veritat, esteu lluitant en el procès,

1:11:37.149,1:11:41.909
el procès de treball intel·lectual d'intentar
ordenar què collons s'està desenvolupant en aquest text.

1:11:41.909,1:11:43.959
És de gran importància això.

1:11:43.959,1:11:48.719
Però si intento examinar-vos amb un escrit… i en veritat,

1:11:48.719,1:11:52.119
l'educació es caracateritza per aquest tipus de problema.

1:11:52.119,1:11:54.249
L'educació és un procès,

1:11:54.249,1:11:58.599
en que les persones aprenen coses,
és un procès, pensar, en totes aquestes coses.

1:11:58.599,1:12:02.149
I constantment examinem com de bones
són les persones en termes d'aquest procès per mitjà

1:12:02.149,1:12:04.029
de les coses que fan.

1:12:04.029,1:12:09.360
Dissertacions, assaigs, escrits,

1:12:09.360,1:12:12.669
preguntes d'opció múltiple, i tot la resta.

1:12:12.669,1:12:16.320
Així el que fa Marx aquí
per dir-ho d'alguna manera: Bé, la representació

1:12:16.320,1:12:18.469
per exemple, el valor de canvi

1:12:18.469,1:12:21.960
és allò que un pot
veure realment, però

1:12:21.960,1:12:25.419
representa alguna cosa: el valor.

1:12:25.419,1:12:32.389
I com veurem, el valor sempre canvia.

1:12:32.389,1:12:37.900
I això vol dir que
el procès és objectivat en una cosa.

1:12:37.900,1:12:40.980
El procès de treball, un terrissaire fent una olla

1:12:40.980,1:12:44.150
és finalment objectivat en un objecte. I
és l'objecte que es ven en el

1:12:44.150,1:12:47.000
mercat, i no el procès.

1:12:47.000,1:12:51.119
Però l'objecte no podria
existir sense el procès.

1:12:51.119,1:12:54.479
Així el projecte ha de ser objectivat.

1:12:54.479,1:12:58.059
A alguna gent els hi encantaria
escriure una dissertació sense haver

1:12:58.059,1:13:01.260
de produir-la mai.

1:13:01.260,1:13:03.449
Vostè podria venir i dir: Oh el procès és fantàstic!

1:13:03.449,1:13:07.179
…Ah, si d'accord, un PhD immediatament…

1:13:07.179,1:13:09.560
…però clar, no, un ha d'objectivitzar-lo

1:13:09.560,1:13:12.550
I com tothom sap, qui ha viscut això fins a un cert punt,

1:13:12.550,1:13:15.889
un pot tenir grans idees i pensar que són
fantàstiques, i quan un intenta objectivar-ho sobre el paper

1:13:15.889,1:13:20.780
un s'exclama:
déu meu, això no té cap sentit!

1:13:20.780,1:13:22.150
i així, un ha de…

1:13:22.150,1:13:25.130
doncs Marx intenta parlar sobre aquesta relació.

1:13:25.130,1:13:26.159
Això és veritat en…

1:13:26.159,1:13:27.989
allò és implicit en això, immediatament

1:13:27.989,1:13:30.280
objectivació.

1:13:30.280,1:13:34.699
El treball humà és objectivat, materialitzat en

1:13:34.699,1:13:37.989
aquesta cosa anomenada mercaderia.

1:13:37.989,1:13:41.849
Però aleshores dins aquella cosa, la quantitat

1:13:41.849,1:13:47.849
és mesurada per la duració
del treball del qual resulta. Però…

1:13:47.849,1:13:51.969
I aquesta duració té mesures, que ell exemplifica amb

1:13:51.969,1:13:57.219
escala d'hores, dies etc.

1:13:57.219,1:13:59.199
Una vegada més, aqui hi ha una referència,

1:13:59.199,1:14:02.349
una referència encriptada,
si voleu, en la manera com

1:14:02.349,1:14:07.830
el mode de producció capitalista
estableix una certa noció de temporalitat.

1:14:07.830,1:14:14.570
Temps, com estructura el mode de producció
capitalista el temps?

1:14:14.570,1:14:18.060
I Marx argumentarà dient:
has d'entendre que

1:14:18.060,1:14:24.280
en gran part tot té a veure amb
el fet que el temps és diners.

1:14:24.280,1:14:27.420
El temps està connectat al valor
d'una certa manera, i per tant fins i tot

1:14:27.420,1:14:30.710
les nostres mesures de temps comencen a
adquirir

1:14:30.710,1:14:33.950
un cert tipus d'atractiu, simplement

1:14:33.950,1:14:40.950
per la manera com
funciona el mode de producció capitalista.

1:14:43.630,1:14:50.089
Ell continua, fins al final d'aquest paràgraf, per dir això:

1:14:50.089,1:14:56.039
"Estic considerant
la totalitat del poder de treball de la societat,

1:14:56.039,1:15:03.039
que es manifesta en
els valors del món de les mercaderies."

1:15:03.729,1:15:10.729
Ara, on existeix aquesta societat,
i on prevaleix aquest món de mercaderies?

1:15:11.469,1:15:12.850
Aquí un no està observant a

1:15:12.850,1:15:19.519
un sol espai en particular, un està
en realitat observant una situació global.

1:15:19.519,1:15:22.429
El món de les mercaderies,

1:15:22.429,1:15:25.889
on és el món de les mercaderies ara mateix?

1:15:25.889,1:15:29.690
És a la Xina, és a Mèxic, és a Japó,

1:15:29.690,1:15:32.190
és a Russia…

1:15:32.190,1:15:34.959
És un fenomen global.

1:15:34.959,1:15:36.780
I ell està observant

1:15:36.780,1:15:39.429
la societat, en certa manera

1:15:39.429,1:15:42.820
la totalitat del món capitalista.

1:15:42.820,1:15:47.679
Així doncs, ell observa la noció de treball,

1:15:47.679,1:15:50.639
i la mesura del valor,
si voleu,

1:15:50.639,1:15:56.110
serà jutjada contra tot el món,
no és

1:15:56.110,1:16:02.580
una activitat particular a un cert treball en
un espai i un temps particulars, ara és tot un món.

1:16:02.580,1:16:05.979
Una situació global, fins i tot en aquest punt,

1:16:05.979,1:16:08.499
en veritat, existeix una brillant

1:16:08.499,1:16:11.719
descripció de la globalització, si
li voleu dir per aquest nom, en el

1:16:11.719,1:16:13.869
Manifest Comunista.

1:16:13.869,1:16:17.599
On Marx parla sobre els impulsos
de la Burgesia per crear un mercat mundial

1:16:17.599,1:16:20.389
i la conseqüència d'aquesta creació

1:16:20.389,1:16:24.589
en que antigues indústries es destrueixen,
i unes de noves es creen, existeix un formidable

1:16:24.589,1:16:26.189
tipus de fluidesa.

1:16:26.189,1:16:31.469
Marx va escriure en un context
en que el món s'obria molt ràpidament

1:16:31.469,1:16:35.149
per mitjà del vaixell de vapor i
del ferrocarril i tot això

1:16:35.149,1:16:39.449
cap una economia global.

1:16:39.449,1:16:43.159
I ell va entendre molt bé
les conseqüències d'aquest fet, cosa que comportava que

1:16:43.159,1:16:46.059
el valor no era una cosa que era
determinada en el patí de darrera de casa, però era

1:16:46.059,1:16:52.039
una cosa que es determinava
en el món de les mercaderies.

1:16:52.039,1:16:55.439
I com a resultat d'això
hem acabat com ell diu:

1:16:55.439,1:16:58.340
"Cada una d'aquestes unitats,"

1:16:58.340,1:17:03.780
que és feta d'una força del treball homogènia,

1:17:03.780,1:17:07.289
"cada una d'aquestes unitats és la mateixa
que qualsevol altra en la mesura que té

1:17:07.289,1:17:09.390
el caracter d'una unitat mitjana social

1:17:09.390,1:17:13.109
de la força de treball i actua com aquesta (…)"

1:17:13.109,1:17:16.600
I aquí apareix la definició crucial:

1:17:16.600,1:17:19.050
"La força de treball social necessària

1:17:19.050,1:17:22.690
és la força de treball que cal per produir

1:17:22.690,1:17:27.209
qualsevol valor d'ús sota les condicions
de producció normals per a una societat determinada

1:17:27.209,1:17:32.569
amb un grau mitjà d'habilitat i
amb la intensitat de treball que prevaleix en aquesta societat."

1:17:32.569,1:17:36.139
Aquesta és la seva primera definició de valor.

1:17:36.139,1:17:43.139
El valor es el temps de treball socialment necessari.

1:17:44.270,1:17:48.640
Una de les raons per les quals crec que Marx va pensar
que podria continuar amb aquesta críptica presentació

1:17:48.640,1:17:52.249
de valor d'ús, de valor de canvi i de valor

1:17:52.249,1:17:55.889
va ser perquè qualsevol que llegeixi a Ricardo

1:17:55.889,1:18:00.409
diria: 'Si, això és pur Ricardo.'

1:18:00.409,1:18:08.499
I és pur Ricardo, però amb
una exepcional inserció.

1:18:08.499,1:18:15.019
Ricardo va utilitzar el concepte
del temps de treball com a valor.

1:18:15.019,1:18:21.840
Marx utilitza el concepte
d'un temps de treball socialment necessari.

1:18:21.840,1:18:25.420
I un s'hauria de preguntar
immediatament:

1:18:25.420,1:18:28.420
Què és socialment necessàri?

1:18:28.420,1:18:31.699
Com s'estableix?

1:18:31.699,1:18:34.550
Ell no dona cap resposta a això aquí.

1:18:34.550,1:18:38.429
I un només comença a intuir una resposta
quan un comença el procès

1:18:38.429,1:18:40.969
de llegir el Capital.

1:18:40.969,1:18:43.389
En altres paraules, el que Marx ha fet

1:18:43.389,1:18:48.719
here, is simply set up the
Ricardian conceptual apparatus.
aquí, és simplement establir un
aparell conceptual Ricardià.

1:18:48.719,1:18:55.829
El repeteix, i d'alguna manera diu:
'Ricardo es va perdre alguna cosa.'

1:18:55.829,1:19:03.039
No és adequat anomenar valor al temps de treball.

1:19:03.039,1:19:05.360
Hem d'inserir-hi el símbol de pregunta:

1:19:05.360,1:19:07.759
Què és un temps de treball socialment necessàri?

1:19:07.759,1:19:11.699
Com es determina? Qui ho determina?

1:19:11.699,1:19:14.579
I aquesta és la gran pregunta.

1:19:14.579,1:19:19.210
I sotmetria que en veritat això continua
sent la gran pregunta en el capitalisme global,

1:19:19.210,1:19:24.279
qui estableix i com, el valor?

1:19:24.279,1:19:27.729
Vull dir que tots volem pensar que tenim
valors propis i tot això, i a tothom li agrada

1:19:27.729,1:19:31.519
parlar sobre valors.

1:19:31.519,1:19:35.659
Però Marx diu aquí: 'Mireu,
hi ha un valor que està sent determinat

1:19:35.659,1:19:38.469
per un procès que no entenem.'

1:19:38.469,1:19:41.090
I la opció no és a les nostres mans,

1:19:41.090,1:19:44.689
és una cosa que ens passa a nosaltres.

1:19:44.689,1:19:46.210
I com està passant

1:19:46.210,1:19:49.499
ha de ser desempaquetat. I si vols
comprendre qui ets,

1:19:49.499,1:19:52.739
i on ets en aquest remolí

1:19:52.739,1:19:55.409
de valors batuts i tot.
El que has de fer

1:19:55.409,1:19:58.270
és entendre com el valor es crea,

1:19:58.270,1:20:02.360
com es produeix i quines són les seves conseqüències,

1:20:02.360,1:20:06.409
socialment, per al medi ambient, i tota la resta.

1:20:06.409,1:20:07.539
I si tu penses

1:20:07.539,1:20:10.780
que pots resoldre la qüestió ambiental
del canvi climàtic i tot

1:20:10.780,1:20:13.440
això sense confrontar-te

1:20:13.440,1:20:16.760
a la totalitat de la qüestió de qui
determina la estructura del valor

1:20:16.760,1:20:19.819
i com és determinat per aquests processos,

1:20:19.819,1:20:22.980
aleshores has de saber que t'estàs enganyant.

1:20:22.980,1:20:24.790
Així, en efecte, el que Marx està dient és:

1:20:24.790,1:20:28.699
Has d'entendre
el que és una necessitat social.

1:20:28.699,1:20:30.550
And we've got to spend a lot of time
I hem de passar un bon temps

1:20:30.550,1:20:35.079
observant què és socialment necessari.

1:20:35.079,1:20:39.539
He immediately points out however
Però, immediatament, ell indica

1:20:39.539,1:20:42.489
that value is not fixed.
que el valor no és fix.

1:20:42.489,1:20:46.280
Ho he mencionat ja, però
ell sempre parla de la fluidesa de les coses.

1:20:46.280,1:20:48.239
Ell diu:

1:20:48.239,1:20:53.989
Per suposat el valor canvia amb la productivitat.

1:20:53.989,1:20:57.420
"La introducció de
telers mecànics a Anglaterra, per exemple,

1:20:57.420,1:21:00.780
probablement va reduir per la meitat
el treball necessari per convertir

1:21:00.780,1:21:04.489
una determinada quantitat de fil
en teixit.

1:21:04.489,1:21:07.979
Per poder acomplir això,
el model anglès de teler manual necessitava

1:21:07.979,1:21:10.760
la mateixa quantitat de
temps de treball que abans;

1:21:10.760,1:21:14.530
però el producte d'una hora de treball
individual ara només representava

1:21:14.530,1:21:16.280
mitja hora de mà d'obra,

1:21:16.280,1:21:17.660
i per conseqüència va caure

1:21:17.660,1:21:22.109
fins a la meitat del seu valor anterior."

1:21:22.109,1:21:27.690
D'accord, així el valor és
en primera instància extremament

1:21:27.690,1:21:32.620
sensible a revolucions tecnològiques,

1:21:32.620,1:21:34.489
revolucions en productivitat.

1:21:34.489,1:21:38.399
I gran part del Capital girarà
entorn a una discussió

1:21:38.399,1:21:41.289
d'aquestes revolucions en productivitat,

1:21:41.289,1:21:47.519
revolucions en la relació dels valors.

1:21:47.519,1:21:49.290
Això em dirigeix vers la conclusió

1:21:49.290,1:21:51.520
al final de la pàgina 129 (71 Ecat)

1:21:51.520,1:21:55.869
"El que exclusivament determina la
magnitud del valor de qualsevol article

1:21:55.869,1:21:59.279
és la quantitat
de treball socialment necessari,

1:21:59.279,1:22:03.179
o el temps de treball
socialment necessari per la seva producció."

1:22:03.179,1:22:06.479
Aquí teniu la vostra definició.

1:22:06.479,1:22:12.169
"La mercaderia individual conta
aquí només com una mostra mitjana."

1:22:12.169,1:22:13.809
Després torna a reiterar.

1:22:13.809,1:22:17.149
Un normalment troba a Marx fent això, per cert.

1:22:17.149,1:22:19.249
Es repeteix.

1:22:19.249,1:22:22.409
Ell d'alguna manera es figura que si no havies entes
l'exemple

1:22:22.409,1:22:23.979
del teler manual, del teler mecànic

1:22:23.979,1:22:27.260
ell continuarà

1:22:27.260,1:22:30.599
hammer it home by pointing out
martellejant fins que ho entenguis indicant

1:22:30.599,1:22:35.349
que el valor de la mercaderia no
és constant, ell diu a la pàgina 130 (72 Cat)

1:22:35.349,1:22:39.309
"…si el temps de treball requerit per la
seva producció també romangués constant.

1:22:39.309,1:22:42.699
Però el fet de treball sempre canvi amb cada variació
en la productivitat de treball." I ell continua

1:22:42.699,1:22:46.480
on to talk about this. But, notice:
parlant sobre això. Però, adoneu-vos:

1:22:46.480,1:22:51.530
"Això és determinat per una
gran varietat de circumstàncies;

1:22:51.530,1:22:57.560
és determinat entre altres coses per
l'habilitat mitjana dels treballadors,

1:22:57.560,1:23:01.859
el nivell de desenvolupament de
la ciència i les seves applicació tecnològiques,…"

1:23:01.859,1:23:09.989
Marx és molt reconegut en la importància
que li atribueix a la tecnologia i la ciència pel capitalisme.

1:23:09.989,1:23:13.249
"…la organització social
del procès de producció,

1:23:13.249,1:23:16.829
l'extensió i l'efectivitat dels mitjans
de producció, i les condicions que caracteritzen

1:23:16.829,1:23:23.539
el medi ambient."

1:23:23.539,1:23:30.320
Una àmplia gamma d'elements
que poden tenir un efecte sobre el valor.

1:23:30.320,1:23:35.139
Transformacions en el medi ambient
es tradueixen per revolucions de valor.

1:23:35.139,1:23:36.620
La tecnologia i la ciencia,

1:23:36.620,1:23:39.159
l'organització social de la producció,

1:23:39.159,1:23:41.780
les tecnologies, i tota la resta…

1:23:41.780,1:23:43.829
Així, de fet, tenim

1:23:43.829,1:23:48.429
value which is subject to a powerful
array of forces, and he's not
el valor subjecte a una poderosa
àmlia gamma de forçes, i ell no

1:23:48.429,1:23:52.119
intenta aquí una definitiva categorització
de totes elles, ell només vol

1:23:52.119,1:23:59.049
altertar-nos, que allò
que anomenem valor no és constant.

1:23:59.049,1:24:07.619
És subjecte a transformacions
perpètuament revolucionàries.

1:24:08.600,1:24:12.500
Però aleshores una cosa peculiar es produeix.

1:24:12.500,1:24:16.659
En l'últim paràgraf
de la pàgina 131 (73 Cat)

1:24:16.659,1:24:19.849
de sobte diu:

1:24:19.849,1:24:22.610
"Una cosa pot ser
d'un valor d'ús, sense ser un valor."

1:24:22.610,1:24:25.979
D'accord, tots podem acceptar això.

1:24:25.979,1:24:29.520
Tots respirem aire i fins ara
no hem sigut capaços d'embotellar-lo, però

1:24:29.520,1:24:36.449
just començem a fer-ho, suposo, així que…

1:24:36.449,1:24:42.219
Una cosa pot ser útil i
un producte del treball humà, sense ser una mercaderia.

1:24:42.219,1:24:46.039
Cultivo tomàquets en
el pati de darrera de casa, i me'ls menjo…

1:24:46.039,1:24:48.749
Moltes persones, fins i tot dins el sistema capitalista, en veritat

1:24:48.749,1:24:52.749
produeixen moltes coses ells mateixos.

1:24:52.749,1:24:57.829
Amb una mica d'ajuda
de DIY i tota la resta.

1:24:57.829,1:25:00.280
"Per poder produir allò últim,"

1:25:00.280,1:25:02.619
les mercaderies,

1:25:02.619,1:25:03.809
"no només ha de produir valors d'ús,

1:25:03.809,1:25:08.530
però valors d'ús per a altres."

1:25:08.530,1:25:13.050
A més, no només
valors d'ús per al senyor, però per l'escalu també,

1:25:13.050,1:25:18.359
però valors d'ús que arribaran
a altres per mitjà del mercat.

1:25:18.359,1:25:20.460
D'aquesta manera aquests valors d'ús

1:25:20.460,1:25:27.460
que un produeix,
que seran enviats al mercat.

1:25:27.499,1:25:32.960
"Finalment, ell diu, "res pot
ser un valor sense ser un objecte d'utilitat.

1:25:32.960,1:25:36.400
Si la cosa es inútil, també ho és el treball
contingut en ella; el treball no compta

1:25:36.400,1:25:42.679
com treball, i per això no crea valor."

1:25:42.679,1:25:47.739
Now he seems to dismiss
and abstract from use-value earlier on.
Aquí sembla oblidar
i abstreure del valor d'ús.

1:25:47.739,1:25:48.980
Saying: 'I'm not concerned
Dient: 'No estic preocupat

1:25:48.980,1:25:53.050
pels valors d'ús, no
m'interessen, etc.

1:25:53.050,1:25:56.079
Abstrec d'ells, i arribo als valors d'intercanvi,
i aquests em condueixen

1:25:56.079,1:25:59.329
al valor. Però ara que tinc valor,
ara us dic:

1:25:59.329,1:26:03.289
no té importància el tipus de treball que
hagi anat dins alguna cosa, si algú no el vol

1:26:03.289,1:26:08.090
si no resol un desig o necessitat humana,
no té valor.

1:26:08.090,1:26:10.949
Així que el valor també depèn
de si la cosa té un valor d'ús

1:26:10.949,1:26:13.309
per algú, a algun lloc.

1:26:13.309,1:26:18.829
Un ha de saber vendre-ho.
Així el que ha fet

1:26:18.829,1:26:25.829
és de sobte retornar el valor d'ús
a la idea de valor.

1:26:27.590,1:26:30.449
Ara, hi una mena d'estructura
1:26:30.449,1:26:31.980
molt interessant

1:26:31.980,1:26:34.530
que està passant aquí. Així funciona:

1:26:34.530,1:26:39.909
And this is what I would like you to do: at
the end of almost every section you read

1:26:39.909,1:26:45.019
think about how the conceptional
apparatus is constructed,

1:26:45.019,1:26:47.999
and how it hangs together.

1:26:47.999,1:26:52.380
What we've got here is
something that goes like this:

1:26:52.380,1:27:00.679
We've got the commodity.

1:27:00.679,1:27:01.960
And we said, actually,

1:27:01.960,1:27:05.209
the commodity has a dual character.

1:27:05.209,1:27:13.309
It has a use-value.

1:27:13.610,1:27:20.610
It also has an exchange-value.

1:27:24.989,1:27:27.879
exchange-value is a
representation of something.

1:27:27.879,1:27:30.519
What is it a representation of?

1:27:30.519,1:27:36.739
It's a representation of value.

1:27:36.739,1:27:41.619
But value doesn't mean anything

1:27:41.619,1:27:47.239
unless it connects back to use-value.

1:27:47.239,1:27:50.989
What is value?

1:27:50.989,1:27:57.989
Socially necessary labor-time.

1:28:08.329,1:28:16.820
Now, if you own a house, are you more
interested in its use-value or its exchange-value?

1:28:16.820,1:28:23.820
Yeah, you're interested in both,
you'd like to have your cake and eat it.

1:28:27.469,1:28:28.699
Right?

1:28:28.699,1:28:34.999
This is sort of opposition here. If you want
to realize the exchange-value of something,

1:28:34.999,1:28:37.399
you can't have the use-value of it.

1:28:37.399,1:28:40.820
If you have the use-value of it then
it's difficult to get the exchange-value, unless you do

1:28:40.820,1:28:43.529
a reverse mortgage, or, you know,
all those kinds of things that people did

1:28:43.529,1:28:47.939
over the last few years.

1:28:47.939,1:28:50.830
But notice the structure:

1:28:50.830,1:28:53.719
Commodity, a singular concept

1:28:53.719,1:28:55.599
which has two aspects.

1:28:55.599,1:28:57.750
Now when you look at a commodity,

1:28:57.750,1:29:03.579
can you actually divide it in half and say:
that's the exchange-value and that's the use-value?

1:29:03.579,1:29:05.599
No, there's a unity.

1:29:05.599,1:29:09.260
But within that unity
there is a dual aspect.

1:29:09.260,1:29:11.079
And that dual aspect

1:29:11.079,1:29:15.999
allows us to define something, called
value, as socially necessary labor-time.

1:29:15.999,1:29:21.260
Which is what the use-value of a
commodity is a bearer of.

1:29:21.260,1:29:27.039
That's what it is a bearer of.

1:29:27.039,1:29:31.059
But, in order to be a value,
it has to be useful.

1:29:31.059,1:29:33.160
And of course, on this link

1:29:33.160,1:29:38.199
we'll see all kinds of
issues arising about supply and demand.

1:29:38.199,1:29:43.609
If the supply is too great, the value will go
down, if the supply is too little, the value will go up.

1:29:43.609,1:29:47.619
So there is an element here of
supply and demand involved.

1:29:47.619,1:29:51.320
Marx is actually not
terribly interested in that.

1:29:51.320,1:29:55.719
As he will say at various points, as he goes on,

1:29:55.719,1:29:59.170
what I'm interested in is, what happens when

1:29:59.170,1:30:04.599
supply and demand are in equilibrium.

1:30:04.599,1:30:07.949
When they are in equilibrium
I have to have a different kind of analysis

1:30:07.949,1:30:10.290
and the value of the commodities is fixed

1:30:10.290,1:30:13.869
by this socially necessary
labor-time, whatever that

1:30:13.869,1:30:20.610
social necessity is. So what you've got here

1:30:20.610,1:30:23.939
is something of this form,
which then allows us to talk about

1:30:23.939,1:30:27.849
the value of a commodity.

1:30:27.849,1:30:31.689
We can talk about commodity values.

1:30:31.689,1:30:33.420
We've got to the point where we understand:

1:30:33.420,1:30:36.420
commodity values are constituted

1:30:36.420,1:30:41.159
as socially necessary labor-time.

1:30:41.159,1:30:48.230
Now this is partly, what I would suggest,

1:30:48.230,1:30:53.579
is Marx's dialectical method working here.

1:30:53.579,1:30:59.539
Would you say that exchange-values cause value?

1:30:59.539,1:31:01.520
Would you say exchange-values

1:31:01.520,1:31:05.469
cause use-value, or use-value
is caused, or anything is caused by anything else?

1:31:05.469,1:31:09.530
This is an analysis which is not causal.

1:31:09.530,1:31:15.679
It's about relations, about dialectical relations.

1:31:15.679,1:31:21.119
Can you talk about exchange-value
without talking about use-value?

1:31:21.119,1:31:24.469
No you can't.

1:31:24.469,1:31:29.050
Can you talk about value without
talking about use-value? No you can't.

1:31:29.050,1:31:32.550
In other words, you can't talk about any
one of these concepts without talking

1:31:32.550,1:31:35.820
about all of the others.

1:31:35.820,1:31:39.690
This is what I mean about, you know,
beginning to sort of work through

1:31:39.690,1:31:43.119
the conceptual apparatus of the onion.

1:31:43.119,1:31:51.489
It's an organic, hanging together,
a set of relations, between these concepts.

1:31:51.489,1:31:54.849
But we've also seen, that we'll be

1:31:54.849,1:31:59.369
going to be talking about motion, about movement,

1:31:59.369,1:32:02.639
about the making of things, about labor processes,

1:32:02.639,1:32:08.009
which become objectified in use-values,

1:32:08.009,1:32:13.269
and which become represented by exchange-value.

1:32:13.269,1:32:17.179
So we've got a very interesting

1:32:17.179,1:32:21.270
kind of conceptual framework here,
which is not about causality at all.

1:32:21.270,1:32:23.630
It's about inner relations.

1:32:23.630,1:32:25.590
And by understanding

1:32:25.590,1:32:30.119
then we start to see also
certain tensions I've already mentioned.

1:32:30.119,1:32:31.939
That yes, it'd be very nice

1:32:31.939,1:32:36.699
to have use-value and
exchange-value at the same time.

1:32:36.699,1:32:40.159
But a lot of time we
are faced with a difficult choice.

1:32:40.159,1:32:43.380
Do I have the use-value, or do I

1:32:43.380,1:32:45.380
realize the exchange-value?

1:32:45.380,1:32:50.249
Or do I give up the
exchange-value and get the use-value?

1:32:50.249,1:32:54.609
And those are the daily decisions we
have to make when we go into the market, right?

1:32:54.609,1:32:55.629
Do I give up

1:32:55.629,1:32:58.960
the exchange-value…
money for this or do I not..?

1:32:58.960,1:33:01.730
Do I hang on to the money or what do I do?

1:33:01.730,1:33:08.239
So Marx has set up something,
that is explaining something, OK, already.

1:33:08.239,1:33:14.530
And even as he explains however,
he is not saying: this causes that.

1:33:14.530,1:33:17.250
So it's not a causal analysis.

1:33:17.250,1:33:18.459
This is where I'm beginning to…
what I want you to start to think about,

1:33:18.459,1:33:24.039
is a dialectical mode of argument.

1:33:24.039,1:33:26.980
Which is already revealing something about

1:33:26.980,1:33:31.320
the kinds of choices you
make when you go into the supermarket.

1:33:31.320,1:33:34.429
And the kinds of things
you see in the supermarket.

1:33:34.429,1:33:37.639
You're going to get a representation of
human labor in the supermarket. You're not

1:33:37.639,1:33:41.119
going to see the human labor.
You're going to get a representation.

1:33:41.119,1:33:45.590
You're gonna have to to deal with the
representation as it is objectified,

1:33:45.590,1:33:47.990
and as its value is represented,

1:33:47.990,1:33:52.260
and then you have to make a
decision about use- and exchange-value.

1:33:52.260,1:33:58.460
So this is a way of situating
what people do on a daily basis.

1:33:58.460,1:34:01.970
And you can see that
this apparatus, although Marx

1:34:01.970,1:34:05.679
doesn't take it in the
way that I'm taking it,

1:34:05.679,1:34:10.199
but if you think about it you see
immediately what this can help you understand.

1:34:10.199,1:34:14.219
So you just don't learn it as a formal abstraction.

1:34:14.219,1:34:15.869
You try to put sort of

1:34:15.869,1:34:19.809
meat on the bones of this,
by sort of thinking through.

1:34:19.809,1:34:23.260
Well, what does that actually mean?

1:34:23.260,1:34:28.840
How does that help me
understand things that are going on around me?

1:34:28.840,1:34:33.929
This is the kind of crucial sort of question

1:34:33.929,1:34:37.900
which this form of analysis sets up.

1:34:37.900,1:34:40.110
So my purpose reading through

1:34:40.110,1:34:43.939
this first section is
to give you some idea about,

1:34:43.939,1:34:47.540
if you like, create a model of
how you should try to read this.

1:34:47.540,1:34:49.470
It won't always work for you. But

1:34:49.470,1:34:53.579
what you should do at the end of every
section is: draw back, say: all right,

1:34:53.579,1:34:57.039
what kind of relationships
was he talking about here?

1:34:57.039,1:34:59.400
What do those relationships tell me

1:34:59.400,1:35:05.349
both about all of this stuff,
but also tell me about what's going on?

1:35:05.349,1:35:09.169
In my daily life, in other people's daily life,
what's going on in the market and all the

1:35:09.169,1:35:12.070
rest of it? What does it tell me?

1:35:12.070,1:35:14.880
Is it telling me anything?

1:35:14.880,1:35:18.300
And initially it will be very
hard to see what it might tell you, as you go on

1:35:18.300,1:35:21.499
Marx will start to tell
stories coming out of these relationships

1:35:21.499,1:35:23.999
and he'll spin outwards from this

1:35:23.999,1:35:29.360
into a far, far greater
understanding of the dynamics of this.

1:35:29.360,1:35:34.119
So this is the way in which he's working.

1:35:34.119,1:35:35.630
And I think what

1:35:35.630,1:35:38.499
I suggested to you is that

1:35:38.499,1:35:41.069
you should go back over this section

1:35:41.069,1:35:46.070
and look carefully at the way in which
these concepts unfold and how they work

1:35:46.070,1:35:50.030
in these sorts of terms.

1:35:50.030,1:35:52.550
Now generally speaking,

1:35:52.550,1:35:55.969
I've been talking all the time on this occasion,

1:35:55.969,1:35:58.839
as an introductory thing.

1:35:58.839,1:36:02.359
Rather necessary I
found out of bitter experience.

1:36:02.359,1:36:03.260
But I would like,

1:36:03.260,1:36:07.489
actually, to try to get
you to engage a little bit, so

1:36:07.489,1:36:09.790
in the future,

1:36:09.790,1:36:13.460
precisely because you've
read the text very carefully in advance,

1:36:13.460,1:36:17.239
you doubtless come with
all kinds of questions in your mind.

1:36:17.239,1:36:18.300
And so when

1:36:18.300,1:36:23.009
I'm talking about something and you don't
get it because it doesn't fit with what

1:36:23.009,1:36:26.619
you got, then interrupt me, Ok.

1:36:26.619,1:36:36.169
That's fine, but interrupt me about the text.

1:36:36.169,1:36:40.829
As he says about this in his
introduction to the French edition, you know,

1:36:40.829,1:36:45.729
people very often want to talk politics

1:36:45.729,1:36:49.349
in here, I love to talk politics.

1:36:49.349,1:36:52.959
But sometimes if you talk
all politics you forget the text,

1:36:52.959,1:36:56.280
and actually the politics
of this class is to get you to read the text

1:36:56.280,1:36:58.249
and understand the text.

1:36:58.249,1:37:01.570
If you want to discuss politics we go
down to O'Reilly's bar on 35th street afterwards

1:37:01.570,1:37:04.119
and discuss as much politics as you like,

1:37:04.119,1:37:06.709
over several beers and that's

1:37:06.709,1:37:08.799
part of the joy of this course.

1:37:08.799,1:37:12.819
This is…,
in here we wanna try to

1:37:12.819,1:37:14.520
keep it with the text.

1:37:14.520,1:37:18.909
But there are instances of the
sort that I sort of indicated here where

1:37:18.909,1:37:23.110
people might have a particular kind of
experience which actually is illuminated

1:37:23.110,1:37:26.209
by the framework of analysis.
And that's extremely helpful.

1:37:26.209,1:37:29.449
When people can kinda say:
yeah, that reminds me off,

1:37:29.449,1:37:33.079
you know, when I was working for
AT&T this happened etc, you know, and

1:37:33.079,1:37:36.929
this happened and this happened, and it is
exactly what Marx is talking about. In other words:

1:37:36.929,1:37:39.670
there are constant ways in which

1:37:39.670,1:37:43.520
this refers to experience. I don't
mind some of that, in fact, that's always

1:37:43.520,1:37:45.609
very, very useful, but really,

1:37:45.609,1:37:47.769
what we're trying to do
is try to make sure we

1:37:47.769,1:37:51.400
get through to the text, and we have also

1:37:51.400,1:37:54.890
a little bit more fluidity, so that
I'm not just preaching all the time

1:37:54.890,1:37:57.849
and telling all the time, a
little bit more fluidity so that you can get into

1:37:57.849,1:37:59.329
discussing some things. Now,

1:37:59.329,1:38:02.909
we have about ten minutes left
so if anybody wants to raise some

1:38:02.909,1:38:08.150
issues about what we've done?

1:38:08.150,1:38:13.909
»STUDENT: I was just wondering, because I think that,
in the philosophical tradition, when we speak of value,

1:38:13.909,1:38:14.889
you usually have this conception of something

1:38:14.889,1:38:15.689
that is absolute or that has

1:38:15.689,1:38:19.739
an independent existence grounded in reality,

1:38:19.739,1:38:23.149
and I'm wondering, whether
we can understand Marx's

1:38:23.149,1:38:27.359
definition of value as
socially necessary labor-time,

1:38:27.359,1:38:31.960
as itself, something that is socially
conditioned, and is there any way

1:38:31.960,1:38:34.489
that is totally outside,
might there be a social configuration

1:38:34.489,1:38:37.409
that we can imagine

1:38:37.409,1:38:46.280
in which value is,

1:38:46.280,1:38:49.800
actually itself its representation,

1:38:49.800,1:38:53.689
when those two things are reconciled.

1:38:53.689,1:38:57.159
Or is value always, inevitably kind of a chimera?

1:38:57.159,1:39:00.969
»HARVEY: No, I think you gotta understand:

1:39:00.969,1:39:04.949
Marx's concept of value is

1:39:04.949,1:39:11.619
something which is internalized in the
processes of a capitalist mode of production.

1:39:11.619,1:39:15.380
And what he will say to you is: you may
have alternative values, and that's fine.

1:39:15.380,1:39:19.759
And you can dream about
them and want them, this kind of stuff.

1:39:19.759,1:39:26.219
But they don't mean very much,
unless you can transform

1:39:26.219,1:39:30.760
the real value system which is
governing our daily lives which is this one.

1:39:30.760,1:39:34.760
So Marx is not against, necessarily,
thinking about alternative values. And in

1:39:34.760,1:39:37.610
fact, I think, one of the big issues

1:39:37.610,1:39:43.380
which we face right now, is
precisely about what alternative values we

1:39:43.380,1:39:46.349
would like to see

1:39:46.349,1:39:49.060
operating in in the global marketplace.

1:39:49.060,1:39:52.709
Values of fairness…

1:39:52.709,1:39:57.559
and this is particularly coming up in
the environmental issue, for example.

1:39:57.559,1:40:01.820
People want to talk about
environmental values which should be

1:40:01.820,1:40:04.680
part in this. And the
answer again, as I suggested, is:

1:40:04.680,1:40:06.949
Marx would say: that's fine.

1:40:06.949,1:40:10.600
Well, he might not say that's fine, he had a
particular kind of aim of where he wants to go.

1:40:10.600,1:40:13.310
But I think, theoretically he would say:

1:40:13.310,1:40:18.090
that's fine. But in order to
make your notion of value work

1:40:18.090,1:40:21.979
you have to confront the one which is actually

1:40:21.979,1:40:23.820
dominating us in terms of

1:40:23.820,1:40:27.159
what's going on in the supermarket, how we're
living our daily lives and all the rest of it.

1:40:27.159,1:40:29.840
I parlem d'una teoria del valorAnd we're talking about a value theory

1:40:29.840,1:40:32.059
which is implicated inside of

1:40:32.059,1:40:34.340
a capitalist mode of production.

1:40:34.340,1:40:40.260
Now, there's been a
categorical mistake in many instances,

1:40:40.260,1:40:43.979
precisely because value is located
in relationship to labor and labor processes,

1:40:43.979,1:40:49.589
that there's been a lot of
thinking in socialist societies of taking

1:40:49.589,1:40:54.229
Marx's labor theory of value
also almost as a normative device

1:40:54.229,1:40:56.439
to think about how

1:40:56.439,1:40:57.499
socialism should work.

1:40:57.499,1:41:00.150
But this is not what
Marx is saying, he's saying:

1:41:00.150,1:41:02.179
value is inherent

1:41:02.179,1:41:03.949
within a capitalist mode of production.

1:41:03.949,1:41:06.889
And we have to come to terms

1:41:06.889,1:41:08.879
with what that value is.

1:41:08.879,1:41:11.159
Now, there are alternative value theories.

1:41:11.159,1:41:12.810
And you know, you can

1:41:12.810,1:41:17.050
philosophize about them, think
about them and worry about them, socially,

1:41:17.050,1:41:18.939
politically, all the rest of it…

1:41:18.939,1:41:22.499
But his point is, as I suggested,

1:41:22.499,1:41:25.420
you've always got to come
back to confront this one,

1:41:25.420,1:41:28.570
because this is very basic to how
capitalist mode of production works.

1:41:28.570,1:41:29.119
And if you wanna

1:41:29.119,1:41:31.969
instantiate a different set of
values, then you've gotta

1:41:31.969,1:41:35.300
overthrow a capitalist mode of production.

1:41:35.300,1:41:38.280
And that's his revolutionary intent.

1:41:38.280,1:41:43.530
Sorry, there was a question here.

1:41:43.530,1:41:47.869
»STUDENT: Yeah, I just was wondering if
you could talk a little bit about how we should think

1:41:47.869,1:41:49.339
about objectification. Because, I know, the
preconceived notion I bring to it is

1:41:49.339,1:41:52.219
much more static in terms of,

1:41:52.219,1:41:54.480
as labor is objectified, it
moves away from the laborer

1:41:54.480,1:41:57.030
and there's this separation.

1:41:57.030,1:42:01.509
How can I think about that in terms of,

1:42:01.509,1:42:04.409
more process oriented?

1:42:04.409,1:42:08.270
»HARVEY: Well, again…
the thing is not…

1:42:08.270,1:42:11.159
…is not…, for instance:

1:42:11.159,1:42:13.189
Just to give you an example:

1:42:13.189,1:42:14.639

1:42:14.639,1:42:17.749
Let's suppose that labor produces a house.

1:42:17.749,1:42:20.090
Okay the laborers that
produced the house move away from it,

1:42:20.090,1:42:23.510
then maybe other laborers move in to it.

1:42:23.510,1:42:27.769
And then there's the issue of: is that
house then fixed forever in terms of

1:42:27.769,1:42:32.080
its value? Well, given the way
he set it up, the answer is no.

1:42:32.080,1:42:36.329
Because let's suppose
there are revolutions in technology

1:42:36.329,1:42:40.199
which suddenly make housing
production much easier.

1:42:40.199,1:42:44.480
Then you can go away from, I don't know,
shanty towns to sort of housing of a

1:42:44.480,1:42:47.300
different kind, and therefore there's a dynamic

1:42:47.300,1:42:50.900
involved in this, and therefore,

1:42:50.900,1:42:53.540
you know, this gets back to the fact that

1:42:53.540,1:42:57.699
something like a house has a use-value and
the use-value remains a long time and you can still

1:42:57.699,1:43:00.889
trade its exchange-value,
so it has a residual exchange-value.

1:43:00.889,1:43:02.019
So…,

1:43:02.019,1:43:03.930
so again there's a dynamic here,

1:43:03.930,1:43:05.370
so the thing

1:43:05.370,1:43:07.849
and the qualities of things are not fixed.

1:43:07.849,1:43:10.550
In fact, again, there's a lot of

1:43:10.550,1:43:14.989
dynamism in this. But again Marx,
by and large, is not going to be concerned about that

1:43:14.989,1:43:16.929
in Capital. He's going to sort of say:

1:43:16.929,1:43:21.589
OK, I'm gonna assume it's fixed for the moment.

1:43:21.589,1:43:24.000
But nevertheless, what
he's saying here is:

1:43:24.000,1:43:29.109
watch out!, it's always in motion,
it's never fixed, it's always changing, it's a dynamic

1:43:29.109,1:43:32.429
concept, not a static one.
And the objectification

1:43:32.429,1:43:37.189
is there, but again, the meaning
of the objectification itself changes over time

1:43:37.189,1:43:39.699
and according to place. So you know

1:43:39.699,1:43:45.199
there are all those elements within it.

1:43:45.199,1:43:46.779
» STUDENT: This particular vision of the capitalist

1:43:46.779,1:43:50.590
world that Marx deals with

1:43:50.590,1:43:52.469
diverges, I mean obviously

1:43:52.469,1:43:53.679
diverges with the modern day…

1:43:53.679,1:43:59.539
Specifically with the way in which laws, and
you know, create a proprietary… you know

1:43:59.539,1:44:01.769
only certain companies
can make one thing, and then,

1:44:01.769,1:44:06.690
corporations sort of

1:44:06.690,1:44:07.700
dominate the scene.

1:44:07.700,1:44:12.019
It's not a free market- protectionist laws,

1:44:12.019,1:44:15.800
…does that…

1:44:15.800,1:44:18.959
affect the values being purely
about the socially necessary labor-time.

1:44:18.959,1:44:21.800
»HARVEY: Well that's one of the
questions which you have to ask about. What is

1:44:21.800,1:44:23.989
socially necessary labor-time?

1:44:23.989,1:44:25.800
How is it determined?

1:44:25.800,1:44:30.120
To what degree is there a monopoly
power in the market which is determining it?

1:44:30.120,1:44:36.380
To what degree is there imperialist
politics which is determining it?

1:44:36.380,1:44:38.739
To what degree is there

1:44:38.739,1:44:41.189
colonial enslavement which is determining it?

1:44:41.189,1:44:42.130
In other words:

1:44:42.130,1:44:43.869
those are open questions.

1:44:43.869,1:44:47.479
And Marx is very much open to

1:44:47.479,1:44:49.459
discussing those sorts of questions

1:44:49.459,1:44:53.699
in principle. But again, what
we're going to look at is

1:44:53.699,1:44:57.359
Marx's conception of a pure
capitalist mode of production.

1:44:57.359,1:45:01.449
Which in many ways, as we will see,
is guided by the vision of classical

1:45:01.449,1:45:03.249
political economy.

1:45:03.249,1:45:06.510
In other words: classical political economy

1:45:06.510,1:45:09.969
assumes there were going to be perfectly
functioning markets and the state power

1:45:09.969,1:45:14.070
is going to be out of the way,
and there's gonna be no monopoly.

1:45:14.070,1:45:17.739
So Marx tends to say:
okay, let's assume that

1:45:17.739,1:45:21.469
the classical political economists are
correct and that's how the world is.

1:45:21.469,1:45:23.969
We will see examples where

1:45:23.969,1:45:27.659
that presumption gets him into difficulties.

1:45:27.659,1:45:29.699
But actually, there's nothing

1:45:29.699,1:45:33.320
in this conception that says you can't
consider all those things, because,

1:45:33.320,1:45:36.099
for me anyway, the category socially necessary

1:45:36.099,1:45:38.170
is something which is perpetually open,

1:45:38.170,1:45:39.650
is constantly changing.

1:45:39.650,1:45:41.659
What is socially necessary now?

1:45:41.659,1:45:45.650
as opposed to what was
socially necessary in 1850.

1:45:45.650,1:45:50.099
Very different. And so you know,

1:45:50.099,1:45:52.510
I would want you to think about this as

1:45:52.510,1:45:55.580
having a flexible reading in this,
but realize that Marx is using it

1:45:55.580,1:45:59.219
in a very specific way, in a very specific situation

1:45:59.219,1:46:03.340
for very specific purposes.

1:46:03.340,1:46:06.739
»STUDENT: Does socially necessary
imply the amount of labor required

1:46:06.739,1:46:10.729
for a laborer to reproduce him- or herself?

1:46:10.729,1:46:12.559
»HARVEY: Socially necessary

1:46:12.559,1:46:15.849
can include that kind of question.

1:46:15.849,1:46:19.290
As many socialist feminists pointed out in the

1:46:19.290,1:46:22.690
debates of the nineteen
sixties/nineteen seventies,

1:46:22.690,1:46:26.489
the whole question of socially necessary,

1:46:26.489,1:46:28.650
has to take into account

1:46:28.650,1:46:31.860
certain basic costs of reproduction
that are born inside of the household

1:46:31.860,1:46:35.369
and which may be
disproportionately born by women.

1:46:35.369,1:46:38.429
Even though, actually, if you look
at the whole history of the industrial

1:46:38.429,1:46:40.480
revolution, it was women's labor

1:46:40.480,1:46:44.070
in the factories that was
fundamental, as it is today. And most of

1:46:44.070,1:46:47.840
the global proletariat right now is women.

1:46:47.840,1:46:51.190
So the kind of social
reproduction aspect of it, and how to

1:46:51.190,1:46:53.289
integrate that into
socially necessary, has been

1:46:53.289,1:46:58.230
a contentious issue amongst Marxists.

1:46:58.230,1:47:01.690
And what you have to
remember by the way, is that Marx

1:47:01.690,1:47:07.969
was a little skeptical of this
term "Marxist". He once said: 'I am not a Marxist.'

1:47:07.969,1:47:11.489
What he meant by that, was, there
were a lot of things being said in his name, that were

1:47:11.489,1:47:13.639
not exactly what he had to say.

1:47:13.639,1:47:18.309
So again, that's one of the reasons
why I want you to think about this in Marx's

1:47:18.309,1:47:21.940
own terms. Because, you know,

1:47:21.940,1:47:24.139
it's very, it's very important to realize

1:47:24.139,1:47:28.309
how he expands this
notion of social necessity,

1:47:28.309,1:47:29.679
we will see.

1:47:29.679,1:47:32.889
How you might want to expand it,
is again something that is open

1:47:32.889,1:47:34.479
to discussion and debate.

1:47:34.479,1:47:37.039
How we should expand it,

1:47:37.039,1:47:41.719
in terms of a socialist project, or
socio-ecological project, or a social-

1:47:41.719,1:47:43.070
feminist project, or whatever.

1:47:43.070,1:47:44.899
How we should expand it,

1:47:44.899,1:47:47.730
again, is something very much up to us.

1:47:47.730,1:47:51.609
And I don't think Marx would want to be read

1:47:51.609,1:47:55.389
as someone providing a
gospel within which you

1:47:55.389,1:47:56.590
can find yourself.

1:47:56.590,1:48:00.110
It's not about confining mode of
argument, it's a matter of

1:48:00.110,1:48:03.469
liberating you to think about
all kinds of possibilities,

1:48:03.469,1:48:05.369
all kinds of alternatives,

1:48:05.369,1:48:08.780
all kinds of ways to go.

1:48:08.780,1:48:09.929
Just one more.

1:48:09.929,1:48:13.959
»STUDENT: Could you just
clarify very specifically

1:48:13.959,1:48:15.649
the difference between
use-value and exchange-value?

1:48:15.649,1:48:19.880
»HARVEY: Use-value is a shirt or a shoe,

1:48:19.880,1:48:21.889
whatever you use. The exchange-value is:

1:48:21.889,1:48:25.880
shirts and shoes in the market,
and about the prices on them,

1:48:25.880,1:48:30.099
put very simply. And it's…

1:48:30.099,1:48:33.419
I don't like to use the word price at this
point, because we haven't talked very much about

1:48:33.419,1:48:35.969
money. But when you get
further down the line

1:48:35.969,1:48:40.610
you see it's really about prices realized
in the market, and exchange-value is the price

1:48:40.610,1:48:43.769
of a commodity.

1:48:43.769,1:48:46.609
Okay, we should leave it there.
So thanks very much.

1:48:46.609,1:48:52.909
We don't meet next week, right?,
because…What is it?

1:48:52.909,1:48:55.679
» STUDENT: Labor Day.
» DAVID HARVEY: Oh, Labor Day, what a good idea.

1:48:55.679,1:48:57.739
Next time I want you to read

1:48:57.739,1:49:03.840
the rest of chapter one, and chapter two.

1:49:03.840,1:49:08.169
So we will get to the end
of chapter two. Chapter two is pretty short.

1:49:08.169,1:49:12.650
The rest of this chapter is very
curious for a variety of reasons. I mentioned

1:49:12.650,1:49:17.599
Marx's literary style. His
literary style changes from

1:49:17.599,1:49:23.369
crisp analytic, like you've seen here,
and that goes on for the next one,

1:49:23.369,1:49:27.419
to what I can only call
his kind of 'accountancy style',

1:49:27.419,1:49:29.869
which is deadly boring.

1:49:29.869,1:49:31.629
Where: 'this is worth two shillings

1:49:31.629,1:49:34.650
and that's worth three shillings,

1:49:34.650,1:49:38.269
and that's worth two and a half pence.
And if we add this to that we will end up with…'

1:49:38.269,1:49:39.269
Deadly boring.

1:49:39.269,1:49:42.980
So the third section is rather long

1:49:42.980,1:49:46.550
and rather boring of that style.

1:49:46.550,1:49:49.510
And he could have done
it much quicker in my view.

1:49:49.510,1:49:52.860
But it has some very important
insights in it. And so you're going to

1:49:52.860,1:49:53.810
find yourself struggling.

1:49:53.810,1:49:57.070
The last section of chapter one is the
fetishism of commodities, where it's

1:49:57.070,1:50:00.300
about werewolves and Robinson Crusoe,

1:50:00.300,1:50:04.489
in an incredible kind of literary
style. So you suddenly find in this chapter

1:50:04.489,1:50:08.159
you're going to have a big
sample of Marx's different writing styles.

1:50:08.159,1:50:09.479
And they are all together.

1:50:09.479,1:50:13.699
Now, if you wrote a PhD that way, people
would say: For god's sakes!, smooth this out,

1:50:13.699,1:50:15.320
you can't do that.

1:50:15.320,1:50:18.380
Which style you're gonna write in?
But he writes in different styles.

1:50:18.380,1:50:19.559
And he enjoys it.

1:50:19.559,1:50:21.810
And it's fun, actually, because you starts to say:

1:50:21.810,1:50:25.049
How on earth does this relate to that?

1:50:25.049,1:50:28.939
And what does this really mean?
So anyway, chapter one is like that.

1:50:28.939,1:50:30.369
Chapter two is relatively short,

1:50:30.369,1:50:33.389
and again fairly analytic.

1:50:33.389,1:50:36.969
Key concepts are laid out a bit like here. So
it's a step further along the conceptional apparatus.

1:50:36.969,1:50:42.199
Okay? So chapters one and two

1:50:42.199,1:50:45.859
for next time.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License